Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. Đảm bảo an toàn khi sử dụng hóa chất

V. Đảm bảo an toàn khi sử dụng hóa chất

Tải bản đầy đủ - 0trang

V. Đảm bảo an tồn khi sử dụng hóa chấtGiáo dục, đào tạo cập nhật kiến thức mới, phổ biến kinh

nghiệm và biện pháp chăm sóc sức khỏe . Phải có kế hoạch

kiểm tra máy móc, trang thiết bị bảo vệ và nồng độ hơi khí

độc trước khi làm việc Biện pháp bảo vệ cá nhân được trang bị cho người lao động theo quy định của nhà nước ban hành

1.Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp:1.Phương tiện bảo vệ cơ quan hơ hấp:Mặt nạ có thể lọc được bụi và hơi khí độc tùy thuộc vào vật liệu hấp thụ chứa trong hộp lọc gồm 2 loạiChe kín nửa mặtChe kín cả mặt•. Mặt nạ phòng hơi độc có hiệu quả lọc hơi khí độc bảo vệ các cở quan hơ hấp và mặt.

•. Mặt nạ cung caaos dưỡng khí là lọa cung cấp liên tục khơng khí hay oxi nhờ máy nén khí hay bình oxi lỏng nén ở áp suất cao.2. Phương tiện bảo vệ mắtCác loại phương tiện bảo vệ mắt như:• Các loại kính an tồn.

• Mặt nạ hoặc mũ mặt nạ liền đầu được lựa chọn sử dụng tùy theo các trường hợp cụ thể để năng ngừa tai

nạn chấn thương hay bệnh về mắt khi tiếp xúc với bụi rắn, chất lỏng, khí độc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. Đảm bảo an toàn khi sử dụng hóa chất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×