Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Về hoạt động của các nhà thuốc đạt GPP trên địa bàn Thành phố Thái Bình.

1 Về hoạt động của các nhà thuốc đạt GPP trên địa bàn Thành phố Thái Bình.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Điều này cũng được phản ánh qua các biên bản kiểm tra khi chỉ có 50%

dược sĩ đại học có mặt lúc nhà thuốc hoạt động, 41,6% dược sĩ đại học trực

tiếp bán thuốc và kiểm soát chất lượng, 39,6% dược sĩ đại học thường

xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn và hướng dẫn cho nhân viên.

* Nhân viên bán thuốc

Qua các kết quả thanh kiểm tra 96 nhà thuốc cho thấy 100% các nhà

thuốc nhân viên bán hàng có trình độ, bằng cấp phù hợp với cơng việc

được giao, 49.6% nhà thuốc có các nhân viên được huấn luyện để hiểu về

GPP, cũng như được đào tạo về chuyên môn và pháp luật y tế (tiêu chuẩn

này được thể hiện trên biên bản bằng cách trực tiếp phỏng vấn để kiểm tra).

Kết quả này cho thấy tỷ lệ các nhân viên nhà thuốc được huấn luyện về

GPP, đào tạo về chuyên môn về pháp luật y tế là thấp, mặc dù còn cao hơn

tỷ lệ DSPTCM đáp ứng được yêu cầu này.

4.1.2 Về cơ sở vật chất và trang thiêt bị

Tất cả các nhà thuốc trong diện kiểm tra đều có địa điểm cố định, riêng

biệt, xây dựng chắc chắn, diện tích cho khu trưng bày và bảo quản lớn hơn

10m2. Tuy vậy việc bố trí các khu vực khác như nơi ra lẻ thuốc, chỗ cho

người mua ngồi đợi, bồn rửa tay…thì nhiều nhà thuốc đã khơng còn mặc

dù khi thẩm định nhà thuốc nào cũng có. Qua kiểm tra cho thấy chỉ có

42/96 tương đương với 43,8% nhà thuốc có khu vực ( hoặc ơ) ra lẻ thuốc

nhưng thực tế thì đa số các nhà thuốc đều ra lẻ thuốc ngay tủ, quầy nơi

khách đứng mua, 57/96 tương đương với 60% nhà thuốc có chỗ cho người

mua ngồi đợi, những nhà thuốc còn khu vực này chủ yếu của các cơng ty,

các nhà thuốc tư nhân có địa điểm đầu tư lâu dài. 65/96 tương đương với

67,7% nhà thuốc có khu vực hoặc bàn tư vấn trong nhà thuốc, tuy nhiên

các nhà thuốc thường thực hiện tư vấn ngay tại nơi bán thuốc có thể bởi

thói quen của người mua cũng như người bán, khơng có nhà thuốc nào có

phòng tư vấn riêng. 90/96 tương đương với 93,8% nhà thuốc có chỗ rửa

49Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phitay, một số nhà thuốc khơng còn khu vực rửa tay do hỏng hoặc do diện tích

hẹp đã tháo bỏ vì cho rằng người mua khơng có thói quen rửa tay nên khu

vực đó khơng phát huy hiệu quả.

Nhìn chung các nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP đã có sự đầu tư nhất định

về cơ cở hạ tầng và thiết kế mang lại cho các nhà thuốc này một diện mạo

mới, khang trang sạch đẹp hơn rất nhiều so với trước khi thực hiện GPP.

Ngồi việc có cơ sở sạch đẹp các nhà thuốc còn trang bị các phương tiện

theo dõi bảo quản thuốc giúp nâng cao chất lượng của thuốc.

Qua kiểm tra cho thấy 100% các nhà thuốc có tủ, quầy, giá kệ chắc

chắn, trơn nhẵn. 100% các nhà thuốc có trang bị điều hòa, nhiệt kế, ẩm kế

để theo dõi nhiệt độ, độ ẩm. Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra còn 6 ẩm

nhiệt kế bị hỏng chưa được thay, 10 nhà thuốc đã không sử dụng điều hòa

khi nhiệt độ phòng lớn hơn 300C . Tủ lạnh thì có 60 nhà thuốc trang bị, số

nhà thuốc còn lại có lí do là khơng kinh doanh các mặt hàng cần bảo quản

ở nhiệt độ nhỏ hơn 80C nên khơng trang bị. Quạt thơng gió thì chỉ có 34

nhà thuốc có vì thực tế rất nhiều cơ sở có diện tích lớn và đủ độ thơng

thống nên khơng cần phải trang bị.

Nói chung với tỷ lệ 90% các nhà thuốc sử dụng điều hòa để đảm bảo

nhiệt độ thấp hơn 300C cũng là con số đáng khích lệ, điều đó cũng cho thấy

ý thức của các nhà thuốc về bảo quản thuốc để đảm bảo chất lượng đã được

tăng lên và đây thực tế cũng là ý nghĩa sống còn với những nhà thuốc nhỏ

phục vụ khách hàng là các đối tượng tự đến mua bởi chất lượng thuốc có

tốt thì mới có hiệu quả khi điều trị và tạo được uy tín cho nhà thuốc.

4.1.3. Về sổ sách, tài liệu và hoạt động chuyên môn

* Sổ sách và tài liệu chuyên môn

Qua kiểm tra thấy hầu hết các nhà thuốc đều có sổ sách theo quy định

nhưng tỷ lệ chấp hành ghi chép còn rất thấp: 83,3% với sổ theo dõi nhiệt độ

độ ẩm, 55,2% với sổ kiểm soát chất lượng, 12,5% với sổ bán thuốc theo

50đơn, 10,4% với sổ theo dõi thuốc bị đình chỉ lưu hành và 6% với sổ theo

dõi ADR.

Từ thực tế trên cho thấy nếu các nhà thuốc sử dụng các phần mềm quản

lý thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều với việc kiểm soát chất lượng, hạn dùng

của thuốc. Sổ bán thuốc theo đơn cũng dễ thực hiện hơn, còn riêng với việc

theo dõi và báo cáo ADR thì nên chăng có hình thức khuyến khích động

viên các nhà thuốc thực hiện việc này và đồng thời cũng công bố các số

liên lạc với các cơ quan chức năng để việc thông báo ADR được thuận tiện.

* Hoạt động chuyên môn

- Quy định kê đơn và bán thuốc theo đơn

Theo quy định người bán thuốc chỉ được bán thuốc phải kê đơn khi có

đơn của bác sĩ nhưng qua kiểm tra thì chỉ có 12,5% nhà thuốc có ghi chép

thuốc bán theo đơn. Đây chính là thực tế đáng báo động bởi việc bán thuốc

tự do sẽ dẫn đến việc dùng thuốc không đúng bệnh, đúng liều đồng nghĩa

với việc vi khuẩn kháng thuốc ngày càng tăng cao, tương tác bất lợi xảy ra

nhiều cũng như dị ứng thuốc đôi khi trở nên rất trầm trọng tạo gánh nặng

cho ngành y tế.

Để thực hiện được quy chế này phải có sự phối hợp đồng bộ từ việc

tuyên truyền ý thức của dược sĩ, hiểu biết của người dân, hệ thống khám

chữa bệnh phải thơng thống giúp cho việc khám chữa bệnh đơn giản,

thuận tiện.

- Việc thực hiện quy định về nguồn gốc, chất lượng và chủng loại thuốc.

Kết quả kiểm tra cho thấy 100% các nhà thuốc khơng có thuốc thuộc

diện thu hồi, 98% các nhà thuốc khơng có thuốc hết hạn, 59,5% các nhà

thuốc đưa ra được chứng từ nhập hàng và 26% các nhà thuốc có đủ thuốc

theo danh mục thuốc dành cho tuyến C.

Để kiểm tra việc thực hiện các quy định này đoàn kiểm tra thực hiện

bằng cách kiểm tra xác suất ( lấy ra một số mặt hàng rồi kiểm tra) cho nên

51Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phicó thể chưa phản ánh đúng 100% nhưng dù sao thì số nhà thuốc đạt yêu cầu

về hạn dùng và thuốc được lưu hành cũng chiếm tỷ lệ cao còn việc đáp ứng

có đủ thuốc theo danh mục thuốc của tuyến C thì khó thực hiện hơn vì thực

tế thì các nhà thuốc sẽ kinh doanh các thuốc có thể lưu thơng nhanh nếu

trang bị cả các thuốc dự phòng đơi khi sẽ bị lỗ vốn vì thuốc có thể quá hạn

mà chưa có người cần đến. Nếu có thể quy định cụm nhà thuốc có đủ danh

mục theo tuyến C thì có lẽ cũng là một giải pháp hay.

4.2 Về những thuận lợi và khó khăn của các nhà thuốc trong việc thực

hiện các tiêu chuẩn GPP.

4.2.1 Thuận lợi:

- Nhận thức của chủ cơ sở: 100% nhà thuốc nhất trí với việc thực hiện

tiêu chuẩn GPP và cho rằng thực hiện GPP là cần thiết và phù hợp với xu

hướng phát triển của xã hội.

- Cơ sở vật chất: Có sự đầu tư về cơ sở hạ tầng đã tạo nên hình ảnh

khang trang sạch sẽ, tạo tâm lý tin tưởng cho người mua hàng.

- Chất lượng thuốc được đảm bảo trong q trình bảo quản.

4.2.2 Khó khăn:

* Về nhân sự:

- Để đáp yêu cầu phụ trách chuyên môn có mặt khi cơ sở hoạt động thực

sự là khó khăn đặc biệt với những cơ sở phụ trách chuyên môn không trực

tiếp đứng bán hoặc không phải là chủ cơ sở thực sự. Với tỷ lệ 77,1% phụ

trách chuyên môn không phải là chủ thực sự của nhà thuốc thì sự vắng mặt

của DSPTCM khi nhà thuốc hoạt động lên đến 50% cũng cho thấy sự cố

gắng có mặt tại cơ sở của các dược sĩ.

* Về cơ sở vật chất:

- Việc bố trí các khu vực khác ngồi khu vực trưng bày, bảo quản thuốc

cũng là một thách thức không nhỏ với một số nhà thuốc khi kết quả khảo

sát cho thấy có đến 64,1% nhà thuốc được hỏi khơng có diện tích để bố trí

52khu vực ra lẻ thuốc cũng như 77% nhà huốc cho rằng không có chỗ cho

bệnh nhân ngồi chỉ vì diện tích nhà thuốc nhỏ.

- Việc sử dụng phần mềm quản lý hoạt động của nhà thuốc tỏ ra rất

nhiều ưu thế tuy vậy có đến 63.2% nhà thuốc khơng sử dụng với lý do chi

phí cao. Thực tế với mật độ nhà thuốc dày đặc như ở thành phố Thái Bình

thì tồn tại rất nhiều nhà thuốc nhỏ chỉ phục vụ cho lượng khách hàng ở khu

vực lân cận nhà thuốc nên việc bỏ kinh phí để đầu tư máy và phần mềm

thực sự là bài tốn cần phải tính kỹ.

* Về thực hiện quy chế chuyên môn:

- Khảo sát về lý do các DSPTCM không cập nhật thông tin kết quả cho

thấy có đến 85,5% cho rằng khơng ảnh hưởng đến hoạt động của nhà thuốc

và 51,3% với lý do không phải chủ nhà thuốc thật sự. Điều đó đã cho thấy

những bất cập trong công tác quản lý.

- Việc thực hiện quy chế kê đơn và bán thuốc theo đơn cũng là vấn đề

nổi cộm bởi phần thì do người dân chưa có ý thức về việc phải mua thuốc

theo đơn phần thì do các cơ sở khám chữa bệnh quá tải nên người dân ngại

đi khám bệnh đối với các bệnh thông thuờng ( viêm họng, đau xương, viêm

khớp,…) dẫn đến việc người dân thích tự đi mua thuốc hoặc theo kinh

nghiệm hoặc theo mách bảo của người khác hoặc phó thác việc điều trị cho

nhà thuốc.

Theo quy chế chỉ có dược sĩ đại học mới được thay thế thuốc kê đơn

nhưng với tỷ lệ 50% dược sĩ đại học có mặt tại nhà thuốc thì việc thực hiện

đúng quy định này cũng là thách thức không nhỏ.Việc liên hệ với bác sĩ kê

đơn cũng rất khó bởi chưa có quy định bắt buộc bác sĩ phải ghi số điện

thoại để bệnh nhân liên lạc nên khi gặp vấn đề về đơn thuốc nhân viên bán

hàng cũng khó có thể liên hệ được chưa kể đến tâm lý ngại liên hệ với bác

sỹ và thích tự điều chỉnh đơn của các DS.53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Về hoạt động của các nhà thuốc đạt GPP trên địa bàn Thành phố Thái Bình.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×