Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
về xây dựng và thiết kế

về xây dựng và thiết kế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiKhu vực tư vấn cũng trong tình trạng tương tự như khu vực ra lẻ. Mặc

dù có 65/96 nhà thuốc còn bố trí bàn tư vấn nhưng trong quá trình kiểm tra

thì thấy việc tư vấn thuốc cho bệnh nhân thường được nhà thuốc giải quyết

ngay tại nơi bán.

Trang thiết bị bảo quản

Theo quy định của Bộ y tế, để đảm bảo chất lượng thuốc các cơ sở bán

lẻ cần phải có đủ các thiết bị bảo quản tránh được các ảnh hưởng bất lợi

của ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, sự ô nhiễm, sự xâm nhập của côn trùng. Qua

thanh tra, kiểm tra việc thực hiện yêu cầu về trang thiết bị bảo quản thu

được kết quả tại bảng 3.10.

Bảng 3.9: Kết quả kiểm tra một số thiết bị bảo quản tại nhà thuốc

STT

1234

5

6Chỉ sốSố

lượngTỷ lệ

(%)Đầy đủ tủ quầy, giá kệ chắc chắn96100,0Nhiệt kế, ẩm kế để theo dõi về96100,0Hoạt động9093,796100,0Hoạt động8689,66057,6Hoạt động6057,63435,496100nhiệt độ và độ ẩm

Điều hòa nhiệt độ đảm bảo hoạt

động tốt

Tủ lạnh

Trang bị quạt thơng gióTổng số nhà thuốc được kiểm tra34Nhận xét:

Hầu hết các nhà thuốc trong diện kiểm tra đã chú trọng đầu tư trang

thiết bị cần thiết theo yêu cầu của thực hành tốt nhà thuốc trong đó 100%

nhà thuốc có tủ, quầy, giá, kệ chắc chắn đảm bảo trưng bày và bảo quản

thuốc, nhiệt kế, ẩm kế cũng được trang bị 100% tuy vậy khi kiểm tra thì có

6 dụng cụ này bị hỏng khơng đo được. Điều hòa nhiệt độ cũng được trang

bị 100% nhưng khi kiểm tra thì có 10 nhà thuốc đã khơng bật điều hòa

trong khi nhiệt độ phòng lớn hơn 30oC. Tủ lạnh thì có 60 nhà thuốc trang bị

và tất cả 60 tủ lạnh này đều còn hoạt động.

3.1.3. Thực hiện các quy chế chuyên môn

Trang bị sổ sách và tài liệu chun mơn

Thực hiện GPP có u cầu các cơ sở bán lẻ phải trang bị các loại sổ

sách và tài liệu chuyên môn. Qua kết quả kiểm tra các nhà thuốc đều có

trang bị đầy đủ các tài liệu tra cứu như Mims, Biệt dược… và các loại sổ

sách như: Sổ theo dõi mua bán thuốc, Sổ kiểm soát chất lượng, Sổ theo dõi

nhiệt độ, độ ẩm, Sổ theo dõi ADR và Sổ theo dõi thuốc bị đình chỉ lưu

hành. Tuy vậy việc ghi chép sổ sách thì chưa được thực hiện đầy đủ. Kết

quả kiểm tra việc ghi chép được thống kê ở bảng 3.11.

Bảng 3.10: Kết quả kiểm tra về việc ghi chép sổ sách ở các nhà thuốc

STT

1Chỉ số

Sổ theo dõi nhiệt độ và độ ẩmSố lượngTỷ lệ

(%)8083,32Sổ kiểm soát chất lượng thuốc5355,23Sổ bán thuốc theo đơn1212,51010,477,3961005Sổ theo dõi thuốc bị đình chỉ lưu

hành

Sổ theo dõi ADR6Tổng số nhà thuốc được kiểm tra435Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiSổ theo dõi nhiệt độ và

độ ẩm90

80

70

60

50

40

30

20

10

0Sổ kiểm soát chất lượng

thuốc83.3Sổ bán thuốc theo đơn

Sổ theo dõi thuốc

BĐCLH55.2Có sổ theo dõi ADR12.510.47.3Hình 3.3: Kết quả kiểm tra về việc ghi chép sổ sách ở các nhà thuốc

Nhận xét: Mặc dù các loại sổ sách được trang bị theo đúng yều cầu đã

đề ra nhưng trong quá trình thực hiện việc ghi chép đã không được thực

hiện nghiêm túc đặc biệt như sổ theo dõi ADR thì có một số nhà thuốc ghi

chép ( theo biên bản kiểm tra có 7) nhưng báo cáo với cơ quan chức năng

thì khơng có nhà thuốc nào thực hiện, có lẽ bởi khơng có chế tài xử phạt về

vấn đề này cũng như việc liên hệ với cơ quan chức năng nhiều người chưa

biết và cũng không quan tâm bởi việc không báo cáo cũng khơng ảnh

hưởng đến lợi ích của nhà thuốc.

Sổ theo dõi thuốc bị đình chỉ lưu hành chỉ có 10/96 nhà thuốc ghi

chép. Việc ghi chép không đầy đủ cũng có thể do nhà thuốc khơng nắm

được thơng tin vì khơng cập nhật thường xun và đương nhiên như vậy sẽ

dẫn đến việc tại nhà thuốc có thể có thuốc bị đình chỉ lưu hành được bày

bán cơng khai khi đó bệnh nhân sẽ là người chịu thiệt thòi nhất do phải

dùng các thuốc không được phép lưu hành.

Sổ bán thuốc theo đơn có 12/96 nhà thuốc ghi chép điều này phản ánh

thực tế là rất nhiều nhà thuốc khơng có đơn để bán thuốc hoặc việc ghi

chép sổ bán thuốc theo đơn đã không được thực hiện nghiêm túc.36Sổ kiểm sốt chất lượng có 53 nhà thuốc thực hiện. Tỷ lệ này là không

cao và như vậy đã có 47% các nhà thuốc khơng thực hiện ghi chép dẫn đến

việc kiểm sốt chất lượng thuốc sẽ khó khăn hơn nên có thể xảy ra tình

trạng bán thuốc hết hạn do không kiểm sát được hạn dùng.

Việc thực hiện quy định về đảm bảo chất lượng

Theo quy định của Bộ y tế thì các cơ sở kinh doanh thuốc khơng được

kinh doanh thuốc hết hạn, thuốc phải có nguồn gốc rõ ràng đảm bảo chất

lượng. Qua kiểm tra kết quả thu được thể hiện ở bảng 3.11.

Bảng 3.11: Kết quả kiểm tra về việc thực hiện quy định đảm bảo chất

lượng và số lượng thuốc

STTNội dung2Số nhà thuốc không có thuốc thuộc diện bị

thu hồi

Số nhà thuốc kinh doanh thuốc còn hạn dùng3Số nhà thuốc có hố đơn chứng từ đầy đủ14

5Số nhà thuốc có đủ thuốc theo danh mục dành

cho tuyến C

Tổng số nhà thuốc được kiểm tra100Tỷ lệ

( %)96100,09498,16259,52526,196100Khơng có thuốc thuộc

diện bị thu hồi98100Kinh doanh thuốc còn

hạn dùng80

59.5Có hố đơn chứng từ

đầy đủ60

40Số

lượng26Có đủ thuốc theo danh

mục dành cho tuyến C20

0Hình 3.4: Kết quả kiểm tra về việc thực hiện quy định đảm bảo

chất lượng và số lượng thuốc37Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiNhận xét:

Qua bảng 3.11 và hình 3.4 cho ta thấy các nhà thuốc đã thực hiện khá

tốt việc đảm bảo chất lượng thuốc. Việc kinh doanh thuốc hết hạn gần như

khơng có, chỉ có 2 nhà thuốc có thuốc hết hạn sử dụng. Thực tế ở các nhà

thuốc có trang bị phần mềm quản lý thì việc kiểm sốt này rất tốt, còn nếu

chưa trang bị phần mềm thì dù có ghi chép đầy đủ đôi khi cũng không theo

dõi hết và số liệu kiểm tra cũng chỉ phản ánh theo xác suất bởi chính các

đồn khi đi kiểm tra cũng khơng thể kiểm hết được các mặt hàng có trong

nhà thuốc. Đảm bảo thuốc theo danh mục tuyến C cũng chiếm tỷ lệ rất

thấp, trong số 25 nhà thuốc có đủ thuốc theo danh mục tuyến C mà biên

bản kiểm tra xác nhận cũng chỉ được đánh giá bằng cách điểm danh một số

mặt hàng một cách ngẫu nhiên. Chỉ có 64.6% số nhà thuốc đưa ra được hoá

đơn chứng từ chứng minh nguuồn gốc hàng hố. 100% các nhà thuốc

khơng có thuốc thuộc diện thu hồi.

3.2. Phân tích những thuận lợi, khó khăn của nhà thuốc đạt GPP trên

địa bàn thành phố Thái Bình trong việc thực hiện các quy định của

“Thực hành tốt nhà thuốc”.

Sau khi tiến hành phát bộ câu hỏi cho các dược sĩ chủ nhà thuốc trong

buổi tập huấn chun mơn, tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp luật do

Phòng y tế phối hợp với Sở y tế tổ chức vào T8/2014 và thu hồi phiếu khi

các dược sĩ chủ nhà thuốc đã điền xong thông tin, những chủ cơ sở vắng

mặt đã được gửi bộ câu hỏi trực tiếp vào những ngày tiếp theo chúng tôi

tổng hợp ý kiến và thu được kết quả như sau:

3.2.1. Những thuận lợi khó khăn khi thực hiện quy định về mặt nhân sự

Quan điểm về việc áp dụng GPP38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

về xây dựng và thiết kế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×