Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Hiệu ứng siêu tiếp cách (siêu liên hợp)

III. Hiệu ứng siêu tiếp cách (siêu liên hợp)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ứng dụng hiệu ứng siêu liên hợp

1. Phản ứng thế H:

Do hiệu ứng siêu tiếp cách, Các nối C–H

trở nên kém bền

CH3–CH=CH2 + Cl2

500–6000c

Cl–CH2–CH=CH2 + HCl

2. Tiểu phân càng có nhiều hiệu ứng siêu

liên hợp thì càng bền.Ứng dụng hiệu ứng siêu liên hợp

a/. Độ bền của các Cacbocation:

Nhất cấp < nhị cấp < Tam cấp

HHHRRCR CR CR CHHHRb/.Độ bềnHcác gốc tựHdo: Nhất cấp

< nhịRcấp < Tam cấp

R

HCR CR CR CHHHRc/.Giải thích độ bền các alcen: alcen mang càng nhiều

nhóm

thế càng bền

R

H

R

H

HC CRHRC CH

HHC CRRRC CRRHRC CR

RSự chuyển vị của ion carbonium

Phản ứng cộng HX vào alken qua trung gian carbonium,

một số trường hợp sẽ có sự chuyển vị của ion C+, để

tạo một ion C+ bền hơn.

Sản phẩm thu được là hỗn hợp.

CH3

CH3

CH3

Ví dụ 1

HCl

CH3CHCH CH2Cơ chếCH3CCH2CH3

ClCH3 C CH CH2

H Cl+CH3CHCHCH3

Cl(~50%)CH3

CH3 C CH CH2CH3

H0

25 cClHCH3

CH3CH CHCH3ClCH3

CH3 C CH2(~50%)CH2ClCH3

CH3C CH2

ClCH3Sự chuyển vị của ion carbonium

Ví dụ 2CH3CH3 C CH CH2CH3CH3

HClCH3 C CH CH3CH3Cơ chế:

CH3

CH3 C CH CH2

CH3 H ClCH3

CH3 C CH CH3ClCH3Cl(~61%)(~37%)CH3

CH3 C CH CH3ClCH3CH3

CH3CH3CH3CH3ClCH3

CH3 C CHC CHCH3ClCH3

CH3C CH

Cl CH3CH3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Hiệu ứng siêu tiếp cách (siêu liên hợp)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×