Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Phng phỏp cho im tớn dng

3 Phng phỏp cho im tớn dng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chấm điểm tín dụng

“Là phương pháp lượng hố rủi ro khơng thanh tốn của

các doanh nghiệp vay vốn bằng điểm số tín dụng, được

tính dựa trên những tiêu chí chấm điểm nhất định”

Dựa trên 2 nhóm yếu tố: tài chính và phi tài chính

 Yếu tố tài chính: tình hình tài chính của người vay (các

tỷ lệ tài chính cơ bản)

 Yếu tố phi tài chính: quan hệ tín dụng, tư cách, trình

độ…Chấm điểm tín dụng---Việc chấm điểm đưa ra những đánh giá tổng hợp hơn so

với phân tích báo cáo tài chính

Hạn chế:

Không tiến hành được với những DN mới, chưa có hồ sơ

sở sách

Việc xác định các hệ số của các biến khoa học và hợp

lý?

Việc xác định mức điểm chuẩn? => rủi ro ở mỗi ngành

nghề, lĩnh vực là khác nhauNguyên tắc chung

Điểm ban đầu

Điểm

ban đầu

Điểm

ban đầu

Điểm

ban đầuTrọng số%

%

%Điểm

tổng

hợp2.3.1 KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

1. Khách

hàng

2. Phân loại ngành kinh tế

3. Chấm điểm quy mô

4. Chấm điểm chỉ

5. Chấm điểm chỉ

tiêu tài chính

tiêu phi tài chính

6. Tổng hợp điểm TD & xếp hạng khách

hàng

AAA AAABBB BBBCCC CCC7. Trình phê duyệt kết

quảD2.3.1 Khách hàng doanh

nghiệp

Bước 1: Thu thập thông tin

Hồ sơ TD khách hàng cung cấpPhỏng vấn trực tiếp khách hàngKhảo sát thực tế khách hàngNguồn thơng tin bên ngồiHồ sơ tín dụng

“Là tài liệu chứa đựng những thơng tin liên quan về khách

hàng, do ngân hàng nắm giữ, làm cơ sở để phân tích và

theo dõi quá trình vay và trả nợ của khách hàng”Bao gồm:

1. Hồ sơ pháp lý

2. Hồ sơ tài chính

3. Hồ sơ tài sản đảm bảoHồ sơ pháp lý

--Đơn xin vay vốn

Giấy đăng ký kinh doanh

Quyết định thành lập doanh nghiệp

Quyết định Bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng

Quyết định đầu tư của Ban Giám đốc/Hội đồng cở đơng

Giấy phép xuất nhập khẩu máy móc thiết bị, hàng hóa

Các hợp đồng đã ký hoặc Biên bản thỏa thuận hợp tác kinh

doanh

…..Hồ sơ tài chính-Báo cáo tài chính trong 2-3 năm gần nhất (có

thể phải có kiểm tốn)

Bảng cân đối kế tốn

Báo cáo kết quả kinh doanh

Bảng lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính

Các báo cáo nội bộ của doanh nghiệp (nếu có)Hồ sơ tài chính

-Phương án sản xuất kinh doanh/Dự án đầu-Nghiên cứu pháp lý

Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu ky thuật

Nghiên cứu tổ chức quản lý

Nghiên cứu tài chính

Nghiên cứu kinh tế, xã hội, môi trườngHồ sơ tài sản đảm bảo

-Giấy chứng nhận quyền sở hữu

Hợp đồng cầm cố, thế chấp tài sản

Hợp đồng bảo lãnh

Đánh giá thẩm định của Hội đồng thẩm định

của NHPhỏng vấn khách hàng

Là cơ hội để đánh giá tính cách, sự thông

minh, nhanh nhạy và khả năng của KH

Sự nhạy cảm nghề nghiệp (Cảm nhận bản

năng) là rất quan trọng

Những điều KH nói có thể bộc lộ rất nhiềuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Phng phỏp cho im tớn dng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×