Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Ni dung phõn tớch tớn dng

2 Ni dung phõn tớch tớn dng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đối tượng phân tíchKhách hàng

doanh

nghiệpKhách hàng

cá nhân2.2.1 Khách hàng doanh

nghiệpBước

1Phân tích

tổng quanBước

2Tình hình

tài chính

&

kết quả KDBước

3Thẩm định

Phương án

SXKDBước

4Thẩm định

Tải sản

Bảo đảm2.2.1 Khách hàng doanh

nghiệpPhân tích

Tổng

quan1Năng lực pháp lý2Tư cách vay nợ3Trình độ quản lý, uy tínwww.themegallery.

comTình hình tài chính & kết quả

KD1Tăng trưởng & cơ cấu2Các nhóm tỷ lệ tài chínhPhân

tíchPhân tích tăng trưởng & cơ

cấu

Từ khái

quát đến

cụ thểPhân tích diễn

biến nguồn vốn

và sử dụng vốnBảng

tổng kết

tài sản

Khoản biến

động lớn

hoặc tỷ

trọng lớnPhân tích cơ

cấu doanh

thu & chi phíBáo cáo

KQKD

Đánh giá

kết quả KDCác nhóm tỷ lệ tài chínhCác nhóm

tỷ lệ tài

chính1Khả năng thanh khoản2Cơ cấu vốn3Khả năng hoạt độngwww.themegallery.

comNhóm chỉ tiêu thanh

khoản

Khả năng thanh toán

hiện hành

Khả năng thanh toán

nhanh

Khả năng thanh toán

tức thời

Khả năng thanh toán

lãi vayNhóm chỉ tiêu cơ cấu vốnHệ số Nợ/

VCSH

Hệ số Nợ/

tổng TSNhóm chỉ tiêu khả năng hoạt động

Vòng quay khoản phải

thuVòng quay khoản phải trảVòng quay hàng tồn khoVòng quay tài sản lưu

động

Vòng quay tổng tài sảnNhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời

Mức sinh lời trên doanh

thuThu nhập trên tổng tài

sản (ROA)Lợi nhuận trên vốn chủ sở

hữu (ROE)Phân tích DUPONT

Phương pháp phân tích ROA và ROE

=

ROE=ROA*Lợi nhuận

Tổng tài sảnLợi

nhuận

DT thuần*A/E

Tổng tài sản

Vốn chủ sở hữuDT thuần

*Lợi nhuận = DT – (Giá vốn

hàng bán + CP hành chính

và CP bán hàng + CP cho

R&D)

=> Xem xét tỷ trọng các loại

CP trong DT -> Tác động

đến tỷ suất LN/DTTổng tài

sản

Tổng TS = Pthu + Hàng

tồn kho + TSCĐ + TS khác

=> Đánh giá về vòng quay

tổng TS và vòng quay các

TS cụ thể: Vpthu, VTSCĐ

Vhàng tồn khoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Ni dung phõn tớch tớn dng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×