Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 ặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng tới các nguồn vốn nợ

3 ặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng tới các nguồn vốn nợ

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.3.1 ặc điểm tiền gửi và các

nhân tố ảnh hởng (tiếp)

Tiền gửi phải dự tr bắt buộc nên chi phí sử

dụng thờng cao hơn lãi trả cho tiền gửi.

Tiền gửi, đặc biệt là tiền gửi ngắn hạn,

nhạy cảm với các biến động về lãi suất, tỷ

giá, thu nhập, chu k chi tiêu, và nhiều nhân

tố khác.

Ngoài ra: địa điểm ngân hàng, mạng lới chi

nhánh và quầy tiết kiệm, các loại hinh huy

động, các dịch vụ đi kèm, thời vụ chi tiêu...1.3.2 ặc điểm tiền vay và các

nhân tố ảnh hởng

Tỷ trọng trong tổng nguồn thấp

Thời hạn và qui mô xác ®Þnh tríc, nhưng kỳ hạn ngắn và

khơng chắc chắn về kha nng gia hn nờn l ngun khụng ổn

định.

NH chỉ vay lúc cần thiết: NH hoàn toàn chủ

động quyết định khối lợng vay phù hợp với nhu cầu.

Lãi suất phu thuộc chính sách tiền tệ của NHTW và cung cầu

trên thị trường liên NH.

Hình thức vay kém phong phú hơn tiờn gi1.3.2 ặc điểm tiền vay và các

nhân tố ảnh hởng

Vay NHNN: lãi suất thấp song kỳ hạn ngắn, nhằm

đảm bảo thanh toán tức thời, phụ thuộc vào chính

sách tiền tệ từng thời kỳ.

Vay NH khác trên thị trờng liên ngân hàng:

có thể khó khn khi nhiều ngân hàng đang thiếu

phơng tiện thanh toán, phụ thuộc vào uy tín và

khả nng phân tích rủi ro lãi suất, rủi ro hối đoái.1.3.3 ặc điểm nguồn khác và

các nhân tố ảnh hởng

ặc điểm

Phần lớn không phải trả lãi (lãi suất danh

nghĩa bằng không), tuy nhiên chi phí để có

và duy tri rất đáng kểQuy mô không lớn (trừ một số ngân hàng có

các dịch vụ uỷ thác cho nhà nớc hoặc tổ

chức quốc tế)II. Quản lý vốn nợ

2.1 Mục tiêu quản lý

2.2 Nội dung quản lý

2.3 Phát triển các công cụ nợ mới2.1 Mục tiêu quản lý

Tim kiếm các nguồn nhằm đáp ứng yêu cầu

về quy mô cho vay và đầu ta dạng hoá các nguồn nhằm tim kiếm cơ cấu

nguồn có chi phí thấp nhất, và phù hợp với nhu

cầu sử dụngDuy tri tính ổn định của nguồn tiềnTim kiếm các công cụ nợ mớiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 ặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng tới các nguồn vốn nợ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×