Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Khung khái niệm và hướng nghiên cứu

1 Khung khái niệm và hướng nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

44Diễn tiến tự nhiên của bệnh hen

Bệnh henCo thắt phế quản

Viêm mạn tínhLâm sàng

FEV1, PEF

ViêmCấp

MạnTái cấu trúc- Tư vong

- Gánh nặng bệnh tậtHen khó trị/ ACOQuản lý hen theo thời gian

Cổ điển:

cắt cơnĐộ nặng

cơn henCác thuốc giãn

phế quảnLâm sàngHiện tại – GINA:

Phòng ngừa cơn

bằng lâm sàng &hơ

hấp kýCác thuốc

giãn phế

quảnICS2001-2005Bậc hen2006-2017Mức kiểm

sốtChỉ cắt được cơn khó thở,

khơng điều trị được nền

viêmKhơng kiểm sốt được

bệnh hen, tỷ lệ tư vong caoCắt cơn theo nhu cầu và

kiểm sốt nền viêm gián

tiếp thơng qua triệu chứng

lâm sàng & hơ hấp ký Phòng ngừa được cơn cấp

 Kiểm soát được hen nhưng

thấp (1%)

 Kiểm soát nền viêm?Cắt cơn theo nhu cầu và

kiểm soát nền viêm tốt

hơn thơng qua marker

viêm Phòng ngừa được cơn cấp

 Tăng tỷ lệ hen kiểm soát

 Kiểm soát được nền viêmLâm sàng & cộng đồngXu hướng mới:

kiểm soát nền viêm

bằng marker viêmICSCác thuốc

giãn phế

quảnMức kiểm

soát +

marker viêmLâm sàng & cộng đồngFeNO phản ánh độ nặng của

hen?

Hướng nghiên cứuFeNO phản ánh mức kiểm soát

hen?Xác định mối liên quan giữa FeNO và các bậc hen theo GINA (có

so sánh với nhóm khơng hen và hen đã ngưng điều trị làm các

nhóm đối chứng)

Xác định mối liên quan giữa FeNO và 3 mức kiểm soát hen theo

GINA, xác định các điểm cắt để nhận biết hen kiểm sốt tốt hay

khơng kiểm sốt và kiểm định lại các điểm cắt qua 2 lần thăm

khám.Sơ đồ 1 Khung khái niệm và hướng nghiên cứu452.2 Đối tượng nghiên cứu:

2.2.1 Dân số mục tiêu:

- Đối với bệnh nhân hen đang điều trị: tất cả các bệnh nhân hen đến khám tại

phòng khám và quản lý Hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh viện

Đại Học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (BV.ĐHYD Tp.HCM) từ 3/2015

– 3/2017

- Đối với đối tượng chứng:

 Nhóm người bình thường: Bệnh đi kiểm tra sức khỏe tổng quát tại phòng

khám Y Học Gia Đình, BV.ĐHYD Tp.HCM (lấy từ một nghiên cứu khác

của cung tác giả) [269].

 Nhóm người hen đã ngưng điều trị: Tất cả các bệnh nhân hen đã ngưng

điều trị được quản lý trong cơ sở dữ liệu của phòng khám và quản lý

Hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, BV.ĐHYD Tp.HCM trong 3 năm

gần đây.

2.2.2 Tiêu chuẩn chọn vào:

- Đối với bệnh nhân đang điều trị: Bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên, được chẩn

đoán hen theo tiêu chuẩn của GINA 2015 ít nhất 6 tháng (có bằng chứng có

triệu chứng lâm sàng của hen như ho, khò khè và khó thở và có nghiệm

pháp hồi phục phế quản dương tính trên hơ hấp ký) và có khả năng thực

hiện được hơ hấp ký và FeNO.

- Đối với đối tượng chứng:

 Nhóm người bình thường: Bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên, có khả năng

thực hiện được FeNO.

 Nhóm người hen đã ngưng điều trị: được lọc từ danh sách bệnh nhân

18 tuổi trở lên bị hen đã được theo dõi điều trị ít nhất 2 năm và đã

ngưng điều trị ít nhất 6 tháng được quản lý trong kho dữ liệu của

BV.ĐHYD Tp.HCM.462.2.3 Tiêu chuẩn loại ra:

- Đối với bệnh nhân đang điều trị:

 Bệnh nhân nhập viện vì bệnh hen trong vòng 1 tháng trước thời điểm thu

nhận vào nghiên cứu.

 Bệnh nhân bị nhiễm trùng đường hơ hấp (trên hay dưới) trong vòng 1

tháng trước nghiên cứu.

 Bệnh nhân có bệnh hơ hấp khác ngồi bệnh hen và/hoặc có biến dạng

lồng ngực ảnh hưởng đến chức năng hô hấp.

 Bệnh nhân đang hút thuốc lá hay đã từng hút thuốc lá trên 10 gói-năm.

- Đối với đối tượng chứng:

 Nhóm người bình thường: bệnh nhân được xác định có bệnh hơ hấp,

khơng thể đo FeNO, đang hút thuốc lá.

 Nhóm người hen đã ngưng điều trị: có sư dụng corticoid trong vòng 3

tháng trước nghiên cứu.

2.3 Phương pháp nghiên cứu:

2.3.1 Thiết kế nghiên cứu:

Mơ tả cắt ngang có phân tích

2.3.2 Cỡ mẫu:

Trong nghiên cứu này có 3 mục tiêu chính cần xác định cỡ mẫu là mục

tiêu xác định mối liên quan của FeNO với độ nặng hay mức kiểm soát hen,

mục tiêu xác định các điểm cắt để nhận diện hen kiểm soát tốt hay chưa

kiểm soát theo GINA và mục tiêu kiểm định lại giá trị các điểm cắt tìm được

ở trên.

(a) Trong việc xác định mối liên quan giữa FeNO và độ nặng hay mức

kiểm sốt hen thì phép kiểm thông kê ANOVA (one-way) được sư dụng để so

sánh trung bình của các nhóm bệnh nhân có độ nặng của hen hay có mức

kiểm sốtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Khung khái niệm và hướng nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×