Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động của phong trào Duy tân ở Việt Nam

Hoạt động của phong trào Duy tân ở Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong nông nghiệp và khai thác mỏ+ Khai hoang, lập đồn điền, gieo trồng cây lương thực

+ Các Nho sĩ thành lập nơng đồn

+ Các chí sĩ lập các xưởng sản xuất đồ thủ cơng, mở các

lò rèn, các thương cuộc bn bán nơng cụ, thăm dò khai

thác mỏ

 Cáchoạt động kinh tế khơng đơn thuần vì mục tiêu lợi

nhuận mà vì mục tiêu chính trịc) Cải cách về văn hóa

Vận động tuyên truyền tư tưởng mớiThực hành nếp sống mớid) Cải cách về giáo dục

Mở trường dạy họcPhương pháp dạy và học đa dạng, học đi đôi với hànhĐổi mới nội dung, phương tiện dạy học và tài liệu học

tậpLàm thay đổi tư duy cách nghĩ, cách làm của người

Việt Nam, chống lại chính sách ngu dân của thực dân

Pháp=> Như vậy, phong trào Duy tân đã kịp thổi luồng gió

mới dân chủ tư sản vào trong phong trào cách mạng, làm

bùng phát phong trào của quần chúng lao động năm

1908.Tính chất, đặc điểm, vị trí và ảnh hưởng của

phong trào Duy tân ở Việt Nam

1.

Tính chất, đặc điểm

Tính chất:+ Về tư tưởng, đường lối: chống những quan

điểm lạc hậu, bảo thủ, tự cao, tự đại của Nho

giáo

+ Hình thức vận động: đấu tranh vũ trang, đấu

tranh ơn hòa cải lương, vận động duy tân cải

cách

+ Về cơ sở xuất phát: giải phóng dân tộc

+ Kết quả: khơng thay đổi được chế độ xã hộiĐặc điểm PhongtraofDuy tân đầu thế kỷ XX là một loại hình

phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng mới

dân chủ tư sản thu hút đc nhiều lực lượng tham gia. Phongtrào Duy tân là một phong trào yêu nước vừa

tiếp thu từ cuộc cải cách duy tân của Châu Á theo con

đường dân chủ tư sản vừa tiếp nối trào lưu tư tưởng cải

cách cuối thế kỷ XIX của Nguyễn Trường Tộ, Đặng Huy

Trứ, Nguyễn Lộ Trạch. Phongtrào Duy tân diễn ra đa dạng về nội dung, phong

phú về hình thức. Nhữngcơ sở kinh doanh của PTDT vừa là chỗ lui tới của

các nhân sĩ duy tân vừa là các cơ sở kinh doanh kiếm

lời.2. Vị trí của phong trào Duy tân đối với sự nghiệp giải

phóng dân tộc

Chiếm một vị trí vơ cùng quan trọng trong lịch sử dân tộcLàm chiếc cầu nối phong trào yêu nước chống Pháp cuối

thế kỷ XIX theo lập trường phong kiến với phong trào theo

khuynh hướng vô sản do Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo3. Ảnh hưởng của phong trào Duy tân Việt Nam đầu thế

kỷ XX

a) Chính trị xã hội

Thể hiện sự chuyển biến từ lập trường yêu nước phong

kiến sang yêu nước theo lập trường dân chủ tư sảnPhần nào đáp ứng được nguyện vọng của quần chúng

bị áp bứcẢnh hưởng mạnh đến quá trình phân hóa xã hộiẢnh hưởng lớn đến cả vị vua Thành Thái và Duy Tânb) Ảnh hưởng trên lĩnh vực kinh tế

Xây dựng một thành phần kinh tế tư bản dân tộc non

trẻc) Ảnh hưởng đến văn hóa

Lấy tư tưởng cải cách duy tân để làm cơ sở cho đấu

tranh vũ trangSách, báo, thơ văn hiện đại và hò vè ra đời.Truyền bá tư tưởng mới, xây dựng nền văn hóa mang

tính hiện đại, chứa đựng tính dân tộc sâu sắc.d) Ảnh hưởng về giáo dục

Đặt nền móng mới cho nền giáo dục nước nhà, đào tạo

con người toàn diện.Khẩu hiệu “ Chi bằng học”.Chuyển một nền giáo dục từ phong kiến sang một nền

giáo dục hiện đại.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động của phong trào Duy tân ở Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×