Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 4.19: Bề mặt mẫu PU17SCS

Hình 4.19: Bề mặt mẫu PU17SCS

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Mẫu gạch khơng có chứa Silane thì nhựa và cao su khơng tương hợp tốt với

nhau, nhìn vào hình ta ch

ỉ những nhìn thấy có các hạt nhỏ, có rất ít nhựa

thấm bao phủ vào. Chính điều này làm ảnh hưởng đến cơ tính của các mẫu

này.-Mẫu gạch có chứa Silane thì cao su và nhựa tương hợp tốt với n hau hơn.

Nhìn vào hình, ta thấy nhựa và cao su bao phủ vào nhau, làm cho khối gạch

đồng nhất hơn. Điều này giúp cơ tính của mẫu gạch cải thiện đáng kể.Qua kết quả đo SEM, ta thấy rõ hiệu quả của việc xử lý Silane sẽ giúp cho việc

tương hợp giữa cao su và nhựa tốt hơn. Cao su và nhựa nhờ có chất tương hợp sẽ kết

dính với nhau tốt hơn, qua đó làm tăng hiệu quả bám dính nhựa hơn, giúp cho nhựa

phân bố đều trong cao su, tạo khối gạch đồng nhất, cơ tính cao hơn.116Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

5.1.Kết luận:

Từ một số kết quả trên ta rút ra được một số kết luận như sau:

Thí nghiệm trên 3 loại keo Epoxy, Polyurethane và polyester. Kết quảcho thấy hiệu quả sử dụng keo Epoxy làm chất kết dính cho đặc tính sản phẩm tốt ở

15% keo với bột cao su 1-3 mm

Hiệu quả của việc xử lý có phụ gia Silane cho thấy tăng tính cơ lý củagạch cả sử dụng các loại nhựa khác nhau: Epoxy, Polyurethane và polyester

So với gạch bằng đất sét nung, cơ tính như độ uốn, độ cứng, độ hút nướccủa gạch từ cao su và nhựa có thể kém hơn một ít , nhưng nếu xét về tính kinh tế (giá

rẻ hơn), mơi trường, nguồn ngun liệu tự nhiên,…. thì có thể ứng dụng thay thế, ứng

dụng trong một số lĩnh vực khác nhau.

Nhờ sử dụng bột cao su làm nguyên liệu trong sản xuất gạch nên sảnphẩm có các đặc tính của cao su như đàn hồi, cách nhiệt, cách âm nên ta có thể sử

dụng sản phẩm ép từ cao su kết hợp vật liệu composite để làm vật liệu cách âm, cách

nhiệt.117Hình 5.1: Mẫu sản phẩm khi được kết hợp composite

5.2.Tính khả thi về mặt kinh tế và xã hội:Tạo ra được loại gạch từ cao su phế thải có ý nghĩa, mang lại những hiệu quả sau:

 Về kinh tế:

- Tạo ra vật liệu gạch có tính năng cơ lý khá tốt có thể ứng dụng làm gạch lót

vỉa hè hay sàn cơng nghiệp khơng bị trơn trượt khi sử dụng và có độ bền, thời gian sử

dụng lâu, có thể tạo ra các sản phẩm thay thế các giải phân cách bằng bê tông trên các

con đường làm giảm tai nạn giao thơng mà giá thành thì hạ.

 Về xã hội:

-Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có ở nước ta, đây là nguồn nguyên liệu có

thể tái sinh được-Tạo ra các sản phẩm hữu dụng mà góp phần làm giảm thiểu các phế thải vỏ

cao su ơ nhiễm mơi trường.-Góp phần bảo vệ môi trường, sử dụng các loại vật liệu bỏ đi làm các sản

phẩm hữu dụng5.3.Kiến nghị:

Vì thời gian nghiên cứu còn hạn chế (3 tháng) nên khơng thể khả o sát tất cảnhững tính chất mong muốn của gạch nên chúng tơi có một số kiến nghị sau:

-Tiến hành xử lý với các loại nhựa khác nhau để biết ảnh hưởng đến cơ tính

cuả sản phẩm

118-Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất, thời gian khác nhau ảnh hưởng

đến cơ tính cuả sản phẩm-Nghiên cứu việc kích cỡ hạt cao su, mức độ trộn của các loại nhựa và hạt

cao su.-Nghiên cứu xử dụng các thiết bị chuyên dụng để sản xuất theo mức độ công

nghiệp với công suất lớn.-Nghiên cứu chế tạo các sản phẩm khác để mở rộng phạm vi ứng dụng của

phế liệu.119Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4.19: Bề mặt mẫu PU17SCS

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×