Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tài liệu tiếng Anh

Tài liệu tiếng Anh

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤCPHỤ LỤC: 01

TÊN KHOA HỌC CÁC LOÀI CÂY SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁNTTTên phổ thôngTên Latin1Bạch đàn trắngEucalyptus camaldulensis Dehnh.2Bần chuaSonneratia caseolaris (L.) Engl.3Bằng lăngLagerstroemia calyculata Kurz.4Bồ đềStyrax tonkinensis (Pierre) Craib ex Hardw.5Bời lờiLitsea cubeba (Lour.) Pers.6BứaGarcinia oblongiflora Champ. ex Benth.7Cầy (Kơ nia)Irvingia malayana Oliv. ex A. Benn.8Cốc (Cóc)Spondias cytherea Sonn.*9Cồng núiCalophyllum dryobalanoides Pierre.10Cốt khíTephrosia candida (Roxb.) DC*11Dái ngựaSwietenia macrophylla King*12Dầu ráiDipterocarpus alatus Roxb. Ex G. Don.13Dẻ anhCastanopsis piriformis Hickel & A.Camus.

Lithocarpusducampii(Hickel&A.Camus)15Dẻ đỏ14Dền (Sai)Xylopia vielana Pierre.16Đước đôiRhizophora apiculata Blume.17Giáng hươngPterocarpus macrocarpus Kurz.18Giổi xanhMichelia mediocris Dandy.19Gõ đỏAfzelia xylocarpa (Kurz) Craib.20HồiIllicium verum Hook. f.21HôngPaulownia fortunei (Seem.) Hemsl.22HuỷnhTarrietia javanica Blume.23Ké (Thiết đinh, Kè đuôi Markhamia stipulata (Wall.) Schum.A.Camus.nhông)

24Keo giậuLeucaena leucocephala (Lamk.) De Wit.25Keo lá tràmAcacia auriculiformis A. Cunn. Ex Benth.

AcaciamangiumxAcaciaauriculiformisA.26Keo lai27Keo lưỡi liềmAcacia orassicarpa A. Cunn. Ex Benth.28Kháo vàngMachilus odoratissima Nees.29Lát hoaChukrasia tabularis A. Juss.30Lim xanhErythrophleum fordii Oliv.31Lim xẹtPeltophorum pterocarpum A.Chev.32Lòng mang xanhPterospermum heterphyllum Hance.33MítArtocarpus heterophyllus Lamk.34MỡManglietia conifera Dandy.35Mù uCalophyllum inophyllum L.36Muồng đenSenna siamea (Lamk.) Irwin & Barneby.37Phi laoCasuarina equisetifolia Forst. & Forst.f.*38QuếCinnamomum cassia Presl.39Ràng ràng mítOrmosia balansae Drake.40Rễ (Rỏi mật)Garcinia ferrea Pierre.41Re gừngCinnamomum obtusifolium (Roxb.) Nees.42Săng đáHopea ferrea Pierre.43Sao đenHopea odorata Roxb.44SấuDracontomelon duperreanum Pierre.45SổDillenia Scabrella Roxb.46SởCamellia oleifera C. Abel.47Sồi phảng48TếchCunn. Ex Benth.Lithocarpus fissus (Champ. ex Benth) A.

Camus.

Tectona grandis Linn.f.4T

C

9hr

àa

5nt

0ho

x

5ny

1gl

5ạu

nm

2h

5l

i

3T

g

h

5u

4s

at

5r

n

5i

hn

5u

6m

5tB

7l

hu

5m

8ấe

t.

5PHỤ LỤC 02

PHIẾU ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN CÁN BỘ QUẢN LÝ LÂM NGHIỆP

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC PHỎNG VẤN

- Họ và tên:…………………………………………………………………….

- Nghề nghiệp:…………………………………………………………………

- Cơ quan công tác:……………………………………………………………i

6T

l

0a

h

6n1t

h

T

6u

2rs3t

m

r

i

p

h

T

y

rs

àam

(

D

- Chức vụ hiện nay:……………………………………………………………

e

tn

II. NỘI DUNG PHỎNG VẤN

an

1. Xin Ông (Bà) cho biết đã từng tham gia quản lý những dự án trồng rừng nàos

t

tại khu vực thuộc vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú n? Vị trí quản lý mà Ơng (Bà)

.

)

tham gia là gì? Thời gian tham gia là khi nào?

- Địa chỉ cơ quan:……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….......A

l

…………………………………………………………………………………….......

s

2. Xin Ông (Bà) cho biết quy mơ đầu tư (diện tích, nguồn vốn), diện tích đầu tưt

o

(ha), địa điểm đầu tư, của từng chương trình, dự án xây dựng rừng phòng hộ tạin

.

khu vực vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú Yên?

T

…………………………………………………………………………………….......

rD

…………………………………………………………………………………….......

ái

3. Xin Ông (Bà) hãy cho biết có những mơ hình, lồi cây trồng rừng phòng hộm

o

nào đã được triển khai ở mỗi chương trình, dự án?

s

…………………………………………………………………………………….......tp…………………………………………………………………………………….......ry4. Trong quá trình triển khai các chương trình, dự án đã gặp những thuận lợiắr

và khó khăn gì? Ngun nhân là do đâu?

…………………………………………………………………………………….......no

gs…………………………………………………………………………………….......

d

5. Xin Ơng (Bà) cho biết, kết quả thực hiện của từng dự án (số mơ hình đã xây T

re

àc

a

mn

úd

cr

a

T

dựng được, diện tích, tỷ lệ thành rừng,…)?rL…………………………………………………………………………………….......eo…………………………………………………………………………………….......u6. Xin Ông (Bà) cho biết, người dân tham gia xây dựng rừng phòng hộ thuộc cácgr

chương trình, dự án đã được hưởng lợi gì? Vai trò của họ đã được phát huya.

hay chưa? Các dự án cần phải làm gì để thu hút người dân tích cực tham gia?i…………………………………………………………………………………….......S…………………………………………………………………………………….......y

V7. Dưới góc độ của một nhà quản lý, xin Ông (Bà) cho biết các chương trình, dựạz

án đã triển khai đã đạt được những thành cơng gì? Còn những vấn đề tồn tại gìny

cần phải khắc phục (về kỹ thuật, suất đầu tư,…)?

…………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………….......g

i

tum

8. Sau khi chương trình, dự án kết thúc, địa phương đã có giải pháp gì để bảorvệ và phát triển diện tích rừng đã xây dựng?

nz

…………………………………………………………………………………….......

ge

…………………………………………………………………………………….......

y

l

V

ốa

in

i

tc

hu

umc(

V

Li.

)

t

h

u

ốD

cCr.

ă

n

gMPHỤ LỤC 03

PHIẾU ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN CÁN BỘ KỸ THUẬT

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC PHỎNG VẤN

- Họ và tên:…………………………………………………………………….

- Nghề nghiệp:…………………………………………………………………

- Cơ quan công tác:……………………………………………………………

- Địa chỉ cơ quan:……………………………………………………………..

- Chức vụ hiện nay:……………………………………………………………

II. NỘI DUNG PHỎNG VẤNe

c

l

ư

aa

V

lne

gu

X

c

o

aa

n

cc

hauj1. Xin Ông (Bà) hãy cho biết đã tham gia chỉ đạo kỹ thuật cho những chươngu

h

ạp

trình, dự án nào?

n

u

…………………………………………………………………………………….......

X

t

…………………………………………………………………………………….......

o

2. Ơng (Bà) tham gia chỉ đạo những công đoạn kỹ thuật nào của các chươngai

n

trình, dự án trên (sản xuất cây con, chỉ đạo trồng rừng, chỉ đạo chăm sóc và bảo

đP

vệ rừng trồng, hướng dẫn kỹ thuật khoanh nuôi, kỹ thuật trồng bổ sung,…)?

à

oo

…………………………………………………………………………………….......

w

X

…………………………………………………………………………………….......

oe

3. Ơng (Bà) hãy tóm tắt những kỹ thuật chính của từng cơng đoạn kỹ thuật màa

nl

ơng bà đã tham gia chỉ đạo kỹ thuật?

l

t

a.

…………………………………………………………………………………….......

C

4. Những biện pháp kỹ thuật trên được thiết kế riêng của từng dự án cho phùa

n

hợp với điều kiện của khu vực vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú Yên hay áp dụnga

r

chung theo những quy trình kỹ thuật đã được ngành, địa phương ban hành?

i

u

…………………………………………………………………………………….......

m

…………………………………………………………………………………….......

5. Theo Ơng (Bà) người dân có dễ dàng nắm bắt và thực hiện đúng theo nhữnga

l

b

u

m

…………………………………………………………………………………….......L

o

u

r

)

biện pháp kỹ thuật đã được hướng dẫn hay không? Tại sao?

…………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………….......

6. Theo Ông (Bà), các biện pháp kỹ thuật của các chương trình, dự án trên đã

phù hợp đối với khu vực hay chưa? Điều chưa phù hợp là gì?

…………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………….......

7. Ông (bà) hãy cho biết kết quả thực hiện của từng chương trình, dự án (số

mơ hình, lồi cây, diện tích, tỷ lệ thành rừng, tình hình sinh trưởng,…)?

…………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………….......R

a

e

u

s

c

h

.

M

e

l

a

l

e

u

c

a8. Theo Ơng (Bà) những chương trình, dự án trên có thực sự thành cônga

l

như mong đợi? Những mặt đã đạt được là gì? Những tồn tại là gì?

t

e

…………………………………………………………………………………….......

r

…………………………………………………………………………………….......

n

9. Ơng (Bà) hãy cho biết sự thất bại trong việc xây dựng rừng phòng hộ tại vùng i

f

đồi núi ven biển tỉnh Phú Yên, nguyên nhân chính là do:

o

l

- Suất đầu tư thấp

i

a

- Kỹ thuật chưa phù hợp

- Lý do khác

Nêu cụ thể:

…………………………………………………………………………………….......

10. Theo Ơng (Bà) để có thể phát triển tốt rừng phòng hộ vùng đồi núi ven

biển tỉnh Phú n thì cần phải có giải pháp gì?

- Về kỹ thuật:

…………………………………………………………………………………….......

- Về kinh tế – xã hội:

…………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………….......C

h

e

e

l

.

B

a

m

b

u

s

a

s

p

i

n

oa

R

o

b

x

.

PHỤ LỤC 04E

PHIẾU ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN NGƯỜI DÂN THAM GIA XÂY DỰNG RỪNG PHÒNG x

HỘ

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC PHỎNG VẤN

- Họ và tên:…………………………………………………………………….

- Nghề nghiệp:…………………………………………………………………

- Địa chỉ nhà riêng:……………………………………………………………

II. NỘI DUNG PHỎNG VẤNB

u

c

h

.

H

a

m

.1. Xin Ông (Bà) cho biết đã được tham gia vào những chương trình, dự án trồng,E

n

phục hồi rừng phòng hộ nào tại vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú n?

d

o

…………………………………………………………………………………….......

s

2. Ơng (Bà) hãy cho biết nội dung ơng bà tham gia vào các chương trình, dự án là p

e

gì? Nêu cụ thể diện tích, lồi cây tham gia?

r

m

- Tham gia trồng rừng phòng hộ

u

+ Lồi cây:…………………………………………………………………….

m

+ Diện tích:……………………………………………………………………

c

+ Năm trồng:…………………………………………………………………..

h

i

- Tham gia khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên

n

+ Diện tích:……………………………………………………………………

n

e

+ Năm tham gia:…………………………………………….………………...

n

e

- Tham gia khoanh ni xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung

s

+ Diện tích khoanh ni xúc tiến tái sinh:……………………………………

e

+ Diện tích trồng bổ sung:…………………………………………………….

+ Loài cây trồng bổ sung:…………………………………………………….

+ Năm trồng bổ sung:…………………………………………………………

- Tham gia chăm sóc rừng trồng:

+ Mơ hình, lồi cây:…………………………………………………………...

+ Quy mơ diện tích:…………………………………………………………...B

e

n

t

h

.

S

c

hTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tài liệu tiếng Anh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×