Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quá trình về kỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường

Quá trình về kỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Phạm vi áp dụng

Tất cả các cửa hàng xăng dầu của Cơng ty Xăng dầu Bắc Thái

- Quy trình Đào tạo bồi dưỡng về mơi trườngSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/- Mục đích

Quy trình này quy định trình tự đào tạo, bồi dưỡng về môi trường,

nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và các kỹ năng cần thiết cho tồn thể cán

bộ cơng nhân viên của Cơng ty về mơi trường cũng như kiểm sốt những tác

động đối với môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về môi trường đối với tồn

thể cán bộ cơng nhân viên của Cơng ty Xăng dầu Bắc Thái.

- Quy trình nhập hàng

- Mục đích

Nhằm đảm bảo an tồn cho người, phương tiện, hàng hóa, máy móc thiết

bị, bảo vệ mơi trường và tránh nhầm lẫn hàng, trong đó quy định trách nhiệm,

trình tự các bước tiến hành trong công tác nhập hàng từ ô tô xitec vào bể chứa tại

cửa hàng xăng dầu bằng phương pháp tự chảy.

- Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho công tác nhập hàng tại cửa hàng xăng dầu của Công ty.

1.4.3. Q trình quản lý của Cơng ty Xăng dầu Khu vực III

Thành lập từ năm 1955, trải qua 59 năm xây dựng và phát triển, Công

ty Xăng dầu Khu vực III (Petrolimex Hải Phòng) đã và đang nỗ lực chứng tỏ hết

mình nhằm khẳng định thương hiệu số 1 trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu;

vừa đảm bảo đủ nguồn cung chất lượng cao, góp phần ổn định và phát triển các

ngành kinh tế trên địa bàn thành phố, vừa làm tốt vai trò chính trị được giao phó.

Petrolimex Hải Phòng đã và đang đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất hiện

đại nhằm đáp ứng cho người tiêu dùng trên địa bàn những sản phẩm chất lượng

và dịch vụ tốt nhất. Xác định rõ, muốn phục vụ tốt phải có mạng lưới phân phối

tốt, cơng ty đã đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu quy chuẩn. Đến

nay, Petrolimex Hải Phòng đã xây dựng được hệ thống 55 cửa hàng bán lẻ xăng

dầu phủ kín trên phạm vi toàn thành phố

Trong những năm qua, Petrolimex Hải Phòng đã xây dựng chiến lược phát

triển, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008, sử dụng Văn

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/phòng điện tử trong chỉ đạo điều hành, đầu tư phát triển hệ thống CHXD khang

trang,Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/hiện đại theo nhận diện thương hiệu của Petrolimex, ứng dụng hệ thống phần

mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp (SAP-ERP), phần mềm quản lý cửa hàng

(Egas) trong quản lý hoạt động SXKD, xây dựng môi trường làm việc thân thiện và

đội ngũ lao động chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo lợi ích

của người tiêu dùng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và phát triển thương hiệu

Petrolimex...

Cơng ty đã xây dựng các quy trình giải quyết cơng việc một cách khoa học; đơn

giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết công việc của Công ty, giảm các tác

động tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ. Xây dựng các tài liệu theo yêu cầu TCVN ISO

9001 gồm: chính sách, mục tiêu chất lượng; sổ tay chất lượng; các thủ tục về kiểm

soát tài liệu, kiểm sốt hồ sơ, kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp, đánh giá nội bộ,

hành động khắc phục, hành động phòng ngừa, việc thành cơng đó là kinh nghiệm tốt

cho việc nhân rộng áp dụng đối với các Công ty Xăng dầu trong Tập đoàn Xăng dầu

Việt Nam, tạo điều kiện Chuyển biến trong nhận thức và kinh nghiệm về quản lý chất

lượng.

1.4.4. Bài học kinh nghiệm đối với Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Trước khi áp dụng quá trình, phần lớn các Công ty mới chỉ dừng lại ở các

quy định, quy chế làm việc và một số thủ tục sơ lược chứ chưa lập được các quy

trình đối với từng công việc cụ thể để cán bộ, công nhân viên theo đó mà làm; tức

là chưa xác định rõ ràng trình tự các bước cơng việc phải tiến hành, chưa xác định

rõ trách nhiệm mỗi người trong từng khâu cơng việc của một chuỗi q trình, chưa

xác định giới hạn thời gian phải hồn thành cơng việc. Chính vì vậy, nhiều cán bộ,

công nhân viên đã lúng túng và sơ hở khi xử lý công việc. Nhiều người phải làm

việc theo thói quen và kinh nghiệm, đơi khi chưa phù hợp hoặc trái với quy định

hiện hành của pháp luật; nhiều người chỉ biết làm việc theo chỉ đạo của cấp

trên một cách máy móc, ít quan tâm tới cơng việc được giao có rõ ràng khơng,

có phù hợp với luật pháp khơng; có phù hợp với các văn bản, quy định, quy chế

khơng. Việc quy trình hóa ứng với từng q trình cụ thể đã giúp các Cơng ty

khắc phục các nhược điểm trên một cách có hiệu quả.

Từ việc nghiên cứu kinh nghiệm quá trình quản lý cửa hàng xăng dầu của

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/một số doanh nghiệp, có thể rút ra một số bài học cho Xí nghiệp Xăng dầu Quảng

Ninh cả mặt tích cực lẫn tồn tại như sau :

1.4.4.1. Những tác động tích cực của q trình quản lýSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Việc chuẩn hóa quy trình cơng việc đã giúp Công ty nhận biết rõ việc, rõ

người, rõ thời gian, rõ trách nhiệm đối với từng cá nhân, đơn vị hơn; rõ cách

làm hơn (theo trình tự nào, căn cứ pháp lý nào). Đây là cơ sở để cán bộ, công

nhân viên chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong xử lý công việc; thủ trưởng cơ

quan đỡ sự vụ và kiểm sốt cơng việc tốt hơn.

Các quy trình gắn liền với u cầu thực hiện cơng việc; đây là cơ sở cho việc

áp dụng tin học vào quản lý, nâng cao tác dụng của hệ thống các q trình.

Kiểm sốt tài liệu và hồ sơ tốt hơn. Hệ thống văn bản quy phạm pháp

luật liên quan đến từng lĩnh vực và hồ sơ ứng với từng vụ việc đã giải quyết

được thu thập, sắp xếp, mã hóa, lưu giữ ở từng đơn vị đã khắc phục được tình

trạng thất lạc, khơng được cập nhật kịp thời, tạo nhiều thuận lợi cho việc khai thác,

sử dụng.

Tuy nhiên, trong khi triển khai quản lý theo quá trình ở một số doanh

nghiệp cũng vấp phải một số khó khăn chủ quan, khách quan và những tồn tại

cần khắc phục như sau :

1.4.4.2. Những khó khăn và tồn tại cần khắc phục

Có trở ngại, khó khăn trong việc thay đổi nhận thức, thói quen, nếp làm

việc. Mặc dù đã được chứng nhận ISO, nhưng vẫn còn có những cơ quan vẫn áp

dụng phương pháp làm việc truyền thống, theo kinh nghiệm.

Khó khăn trong xác định phạm vi công việc phải áp dụng quy trình. Khi xây

dựng chính sách chất lượng, một số thủ trưởng đơn vị vẫn còn mơ hồ về định

hướng hoạt động của đơn vị mình, nên khi xác định được một số đầu việc chủ yếu

của đơn vị phải áp dụng quy trình để làm quen với một tư duy quản lý mới thì

coi như đã hồn thành, không chú ý tới định hướng tương lai và không có lộ trình

cho việc mở rộng sang các đầu việc khác. Việc này thấy rằng hiệu quả áp dụng

quy trình có nhiều hạn chế do thiếu tính đồng bộ.

Tập trung vào việc xây dựng, áp dụng quy trình thủ tục mà quên kết hợp

các nguyên tắc cơ bản của hệ thống quản lý chất lượng. ISO đã đưa ra 8

nguyên tắc quản lý chất lượng phải áp dụng trong quá trình tiến hành hệ

thống (Trọng tâm hướng vào khách hàng; Định hướng của lãnh đạo; Sự tham gia

của mọi thành viên; Tiếp cận theo quá trình; Tiếp cận theo hệ thống; Cải tiến liên

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/tục; Tiếp cận thực tế để ra quyết định; Quan hệ hợp tác với bên cung ứng). Có

thể nói, nếu chỉ tập trung vào việc xây dựng các quy trình thủ tục thì cũng giống

như một cơ thể chỉ coi trọng phần xác mà thiếu phần tinh thần. Từ đó, phát sinh

những tồn tại như :Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/(1) Quy trình thì xác định rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm;

nhưng tinh thần phục vụ thì ít chuyển biến;

(2) Lãnh đạo thiếu quan tâm sâu sát đến việc áp dụng hệ thống, coi việc

áp dụng quy trình như việc đạt được giấy chứng nhận là kết thúc;

(3) Cán bộ, công nhân viên trong đơn vị không được tham gia xác định chiến

lược và mục tiêu của tổ chức ngay từ đầu, nên không nhận thức rõ mối quan

hệ giữa cơng việc của mình làm với mục tiêu của cả hệ thống, coi cơng việc quy

trình là công việc riêng của Ban chỉ đạo;

(4) Vẫn tồn tại song song hai hệ thống quản lý trong cùng một tổ chức:

hệ thống quản lý truyền thống và hệ thống quản lý theo q trình. Đó là do chưa

có sự thống nhất giữa quy trình được viết ra và cách làm đang tồn tại trong thực

tế.

Phần đông các cơ quan áp dụng quản lý theo quá trình cho rằng đó là

một phương pháp quản lý khoa học, nên áp dụng, nhưng còn nhiều lực cản

lớn nên khơng hy vọng hiệu quả nhiều, được chừng nào hay chừng ấy. Số ít khác

cho rằng khơng thấy hiệu quả gì rõ rệt, tình hình trước và sau khi áp dụng hệ

thống các quá trình quản lý vẫn như vậy. Tình trạng trên có nhiều ngun nhân,

nhưng điều cần khẳng định là khơng có ngun nhân do quy trình khơng thích

hợp. Có một số người, do thiếu thơng tin đã vội có những nhận xét thiếu khách

quan, phủ nhận tác dụng của hệ thống nầy; nếu khơng bình tĩnh có thể dẫn tới

những hệ quả không hay.

Tại các cơ quan mà phương thức quản lý truyền thống còn đang thịnh

hành thì hệ thống các q trình khó phát huy tác dụng. Những nơi mà nội hàm

công việc không rõ, cơ sở pháp lý hay nghiệp vụ chưa rõ hoặc công việc quá

đơn giản, áp dụng phương thức quản lý truyền thống còn phổ biến thì việc áp

dụng quy trình sẽ khơng được thủ trưởng cơ quan quan tâm, do đó quy trình khó

phát huy tác dụng.

K

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu1

http://www.lrc-tnu.edu.vn/Trong chương này luận văn đã nghiên cứu những vấn đề lý luận về quá trình

quản lý.

Trong phần quá trình quản lý, luận văn đã phân tích mục tiêu và vai trò của

quản lý theo quá trình, đi sâu nghiên cứu lộ trình và mơ hình quản lý theo q

trình.Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Trong phần các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quản lý của Xi nghiệp, luận

văn đã chỉ rõ các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến quá trình quản

lý, làm cơ sở để phân tích, đánh giá q trình quản lý của Xí nghiệp đối với các

cửa hàng xăng dầu trực thuộc.

Phần lý luận về chung về các quá trình quản lý của doanh nghiệp kinh doanh

xăng dầu, luận văn đã phân tích sâu cơng việc được thực hiện bởi q trình quản lý

bao gồm : quản lý đầu vào, đầu ra và quản lý các quá trình. Định nghĩa về cửa hàng

xăng dầu, chức năng nhiệm vụ của cửa hàng xăng dầu, làm cơ sở để hồn thiện

các q trình quản lý của doanh nghiệp đối với các cửa hàng xăng dầu.

Phần quá trình quản lý cửa hàng xăng dầu ở một số doanh nghiệp, luận văn

lựa chọn phân tích q trình quản lý cửa hàng xăng dầu của một số doanh

nghiệp lớn ở Việt Nam như: Công ty Xăng dầu khu vực 3 - là đại diện của tập

đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Công ty

Xăng dầu Bắc Thái - là đại diện của tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trên

địa bàn 2 tỉnh Thái Nguyên & Bắc Kạn. Công ty CP Xăng dầu dầu khí PV Oil Hải

Phòng là Đại diện của Tổng Công ty dầu Việt Nam (PV Oil) - đối thủ cạnh

tranh của Petrolimex - một Công ty đang trong q trình phát triển mạnh mẽ. Từ

những phân tích về các quá trình quản lý cửa hàng xăng dầu ở một số doanh

nghiệp, luận văn rút ra những bài học kinh nghiệm đối với Xí nghiệp Xăng dầu

Quảng Ninh trong việc hồn thiện các q trình quản lý của Xí nghiệp đối với các

cửa hàng xăng dầu trực thuộc trên cơ sở phù hợp với điều kiện đặc thù của Xí

nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/CHƯƠNG 2 PHƯƠNG

PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Câu hỏi nghiên cứu

(1). Thế nào là quá trình quản lý?

(2). Quá trình quản lý của doanh nghiệp đối với các cửa hàng xăng dầu có

những đặc trưng chính gì?

(3). Q trình quản lý của Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh đối với các cửa

hàng xăng dầu trực thuộc có gì cần phải hoàn thiện.

(4). Những giải pháp nào cần được áp dụng để hồn thiện q trình quản

lý của Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh đối với các cửa hàng xăng dầu trực thuộc.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. ương pháp thu thập thông tin

* Số liệu sơ cấp: Tác giả thực hiện thăm dò ý kiến của cán bộ cơng nhân viên

của XN thông qua phiếu điều tra. Đối tượng được thăm dò là các cán bộ quản lý,

những chuyên viên, các đại diện cho công nhân viên của cả hai khối: văn phòng và

cửa hàng Xăng dầu:

- Khối văn phòng: các trưởng - phó phòng ban, các chun viên, nhân viên

chủ chốt.

- Khối cửa hàng xăng dầu: các cửa hàng trưởng, kế toán chuyên trách

cửa hàng, CNBL kiêm Thống kê thủ quỹ, cán bộ an tồn XN, các an tồn viên

Xí nghiệp tại các cửa hàng Xăng dầu.

Tổng số phiếu phát hành 150, tổng số phiếu thu về là 124 trong đó có

95 phiếu hợp lệ với:

- Khối văn phòng: 35 phiếu

- Khối cửa hàng xăng dầu: 60 phiếu

Thời gian khảo sát từ 05/5/2014 đến 25/5/2014

* Số liệu thứ cấp (số liệu đã công bố): Để phục vụ cho việc phân tích thực

trạng hệ thống quản lý chất lượng tại Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh cũng như

xác định các nguyên nhân của sự khơng phù hợp còn tồn tại trong các quá

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quá trình về kỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×