Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết quả điện tim:

Kết quả điện tim:

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.TIẾT NIỆU SINH DỤCTriệu chứng:

- Đau (tính chất cơn đau, vùng đau):

- Các triệu chứng khác:

Khám thực thể:

- Xác định các điểm đau niệu quản

- Khám thận

- Bộ phận sinh dục ngoài

5. THẦN KINHTriệu chứng (nhức đầu, kém ngủ, giảm trí nhớ, tính tình thay đổi,...)

Khám thực thể

Cảm giác:

Vận động:

Phản xạ:

Thần kinh thực vật:

D. THỂ LỰC, THỊ LỰC, THÍNH LỰCThể lực:

Chiều cao:

Cân nặng:

Vòng ngực trung bình:

Thị lực:

Mắt phải:

Mắt trái:

Thính lực

Tai phải:

500 1000 2000 4000 8000

Đường khí:..........................................

Đường xương:......................................Tai trái:

500 1000 2000 4000 8000

Đường khí:...........................................

Đường xương:......................................E. CHUYÊN KHOA

mũiTaihọng:Mắt:

Răng hàmmặt:

Daliễu:Sản phụkhoa:

Ngoại

Các1. Huyết học:

2. Sinh hóa:

3. Các xét nghiệm khác:1. Chẩn đốn sơ bộ

2. Chẩn đốn xác định

3. Kết luận hội chẩn (nếu có)khoa:

bệnhkhác:G. XÉT NGHIỆMH. KẾT LUẬNBác sỹ chủ tịch hội đồng hội chẩn

(Ký, ghi rõ họ tên)Ngày..... tháng..... năm20.....

Bác sỹ trưởng đoàn khám

(Ký, ghi rõ họ tên)PHỤ LỤC 3

PHIẾU ĐO KẾT QUẢ CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG(Mẫu số 1. Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2011/TT- BYT ngày 06/06/2011 của Bộ Y tế)Ghi chú: ghi giá trị thực của mẫu đo đượcI.

TTCÁC YẾU TỐ VI KHÍ HẬU

TIÊU CHUẨN CHO PHÉP VỀ MÙA LẠNH

SỐ 3733/2002/QĐ - BYT NGÀY

10/10/2002

Vị trí đo(Thời tiết nắng,nóng)Tổng cộng:Nhiệt độ WBGT

o

( C)oNhiệt độ ( C )30,0Mẫu

đạt

TCVSL ĐMẫu

khơng

đạt TCVS

Độ ẩm ( %)34

Mẫu

đạt

TCVSL

Đ80

Mẫu

khơng

đạt

TCVSL

ĐMẫu

đạt

TCVSL

ĐTốc độ gió

( m/s)2Mẫu

khơng

đạt

TCVSL

ĐMẫu

đạt

TCVSL ĐMẫu

khơng đạt

TCVS LĐTTTIÊU CHUẨN CHO PHÉP VỀ MÙA LẠNH

SỐ 3733/2002/QĐ - BYT NGÀY

10/10/2002

Vị trí đo

(Thời tiết trời nhiều mây,có gió mùa)Tổng cộng:Nhiệt độ WBGT

o

( C)

>16

Mẫu

đạt

TCVSL ĐMẫu

không

đạt TCVS

oNhiệt độ ( C )Độ ẩm ( %)>2085Mẫu

đạt

TCVSL

ĐMẫu

khơng

đạt

TCVSL

ĐMẫu

đạt

TCVSL

ĐMẫu

khơng

đạt

TCVSL

ĐTốc độ gió

( m/s)

0,5

Mẫu

đạt

TCVSL ĐMẫu

khơng đạt

TCVS LĐTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả điện tim:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×