Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 1.2: Sơ đồ cơ chế tác dụng của các họ kháng sinh chính.

Hình 1.2: Sơ đồ cơ chế tác dụng của các họ kháng sinh chính.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giống truyền ủ trong phòng thí nghiệm

Bình nhân giống trong phòng thí nghiệm

Bình nhân giống trên thiết bị nhân giống

Bình lên men tạo kháng sinh

Dịch lên men

Sinh khốiDịch lọcSinh khối thôDịch chiết kháng sinhDịch chiết sinh khốiDịch chiết đậm đặcSản phẩm tinh chếSản phẩm tinh chếSản phẩm đã kiểm nghiệm

Sản phẩm được đóng góiHình 1.3: Sơ đồ tổng qt quy trình sản xuất kháng sinhKet-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiActinomycetesVSV giống xạ khuẩnActinomycetalesActinoplanaceaeStreptoverticulumStreptomycetaceaeStreptomycesActinomycetaceaeThemostreptomycesHình 1.5: Phân loại bộ ActinomycetalesHình 1.8: Bản đồ vị trí DPS trong số 17 nhiễm sắc thể

StreptomycetalesHình P.14: Khuẩn lạc xạ khuẩn sau thời gian 5 – 6 ngàyHình P.15: Đĩa cấy zigzag xạ khuẩn sau 5 – 6 ngàyKet-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiHình P.16: Kết quả thử hoạt tính kháng sinh sau đột biến lần 1 bằng

phương pháp khối thạch (VSV kiểm định P. mirabilis)Hình P.17: Hình ảnh sau lên men chìm tổng hợp kháng sinh chủng

Streptomyces 156.11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 1.2: Sơ đồ cơ chế tác dụng của các họ kháng sinh chính.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×