Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khái niệm và các thông số đặc trưng cho quá trình sắc ký

Khái niệm và các thông số đặc trưng cho quá trình sắc ký

Tải bản đầy đủ - 0trang

12Thời gian lưu phụ thuộc vào các yếu tố:

- Bản chất, thành phần, tốc độ pha động.

- Bản chất sắc ký của pha tĩnh, kích thước, độ xốp, cấu trúc xốp…

- Cấu tạo và bản chất của phân tử chất tan, các nhóm thế.

- Trong một số trường hợp còn phụ thuộc pH pha động, nồng độ chất tạo

phức, nếu các yếu tố này có ảnh hưởng đến các cân bằng động trong

q trình sắc ký.

• Hệ số phân bố K: là đại lượng đặc trưng cho sự phân bố của chất tan

giữa pha động và pha tĩnh

𝐾𝐾 =Cs

CMTrong đó: Cs: là nồng độ mol của chất tan trong pha tĩnh

CM: là nồng độ mol của chất tan trong pha động

K càng lớn sự di chuyển của chất tan qua pha tĩnh càng chậm. Nếu các chất

trong hỗn hợp có hằng số K khác nhau càng nhiều thì khả năng tách diễn ra

càng dễ dàng hơn.

• Hệ số dung lượng k’

k’ =K×𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉=𝑄𝑄𝑄𝑄

𝑄𝑄𝑄𝑄Bằng thực nghiệm k’ có thể tính theo cơng thứck’=t’R/to = (tR-to)/to

Trong đó:

K: hệ số phân bố

Qm: lượng chất trong pha động

VS: thể tích pha tĩnh

tR : thời gian lưu

Vm: thể tích pha động

t’R: thời gian lưu hiệu chỉnh

QS: lượng chất trong pha tĩnh

to: thời gian chết

chọn cột, pha động… sao cho k’ nằm trong khoảng tối ưu: 1≤ k’ ≤8Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi

13• Hệ số đối xứng của pic F

F=

Trong đó:𝑊𝑊

2𝑎𝑎W: chiều rộng pic đo ở 1/20 chiều cao pic

a: Khoảng cách từ đường vng góc hạ đỉnh đến mép đường cong phía trước

tai vị trí 1/20 chiều cao pic

• Số đĩa lý thuyết và hiệu lực cột N và chiều cao của đĩa HTrong đó:

W: chiều rộng đo đáy pic

W1/2: chiều rộng pic đo ở nửa chiều cao pic

Nếu gọi L là chiều dài cột sắc ký thì chiều cao của đĩa lý thuyết được tính

bằng cơng thức:

H=𝐿𝐿

𝑁𝑁• Độ phân giải RSVới:

tRB, tRA: thời gian lưu của 2 pic liền kề nhau (B và A)

WB, WA: độ rộng pic ở các đáy pic

W1/2B, W1/2A: độ rộng pic đo ở nửa chiều cao pic

Các giá trị tRB, tRA, WB, WA, W1/2B, W1/2A tính theo cùng một đơn vị

Yêu cầu RS>1, giá trị tối ưu RS=1,5141.3.2. Cấu tạo máy HPLCHình 1.3. Sơ đồ hệ thống HPLC

Trong đó:

1- Bình chứa pha động

2- Bộ phận khử khí

3- Bơm cao áp

4- Bộ phận tiêm mẫu

1.3.3. Ứng dụng kỹ thuật của HPLC5- Cột sắc ký (pha tĩnh)

6- Detector

7- Hệ thống máy tính có phần mềm

ghi nhận tín hiệu,xử lý dữ liệu và điều

khiển hệ thống

8- In dữ liệuCác phương pháp định lượng bằng sắc ký đều dựa trên nguyên tắc: nồng độ

của chất phân tích tỷ lệ với diện tích pic hay chiều cao pic của nó.

Có 4 phương pháp định lượng sử dụng trong sắc ký:

− Phương pháp chuẩn ngoại

− Phương pháp thêm chuẩn

− Phương pháp chuẩn hóa diện tích

− Phương pháp chuẩn nội

Trong khn khổ của khóa luận, tơi xin trình bày cụ thể về phương pháp

chuẩn ngoại - chuẩn hóa nhiều 1 điểm và chuẩn hóa nhiều điểm.Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi

15− Chuẩn hóa 1 điểm: chọn nồng độ chất phân tích trong mẫu chuẩn xấp xỉ

với nồng độ chất phân tích trong của mẫu thử. Tính nồng độ của mẫu thử theo

công thức:

𝑆𝑆𝑆𝑆Cx=Cs

Ở đây:𝑆𝑆𝑆𝑆Cx: nồng độ mẫu thử

Cs: nồng độ chất chuẩn

Sx (Hx): diện tích (chiều cao) của pic mẫu thử

Ss (Hs): diện tích (chiều cao) của pic mẫu chuẩn

− Chuẩn hóa nhiều điểm: chuẩn bị một dãy chuẩn với các nồng độ chất chuẩn

tăng dần, tiến hành sắc ký. Vẽ đồ thị chuẩn biểu diễn sự tương quan giữa diện

tích S (hoặc chiều cao H) pic với nồng độ của chất chuẩn (C)

Sử dụng đoạn tuyến tính của đường chuẩn để tính tốn nồng độ của chất cần

xác định. Có thể tính tốn theo 2 cách:

 Áp dữ kiện diện tích (hoặc chiều cao) pic của chất thử vào đường chuẩn

sẽ suy ra nồng độ của nó

 Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính mơ tả quan hệ giữa diện tích

(hoặc chiều cao) pic với nồng độ của chất cần xác định

Y=a+bCx

Trong đó:

Y: diện tích pic

b: độ dốc của đường chuẩn

Cx: nồng độ chất thử

a: giao điểm của đường chuẩn

Dựa vào phương trình hồi quy này ta tính được nồng độ chất thử:

Cx=𝑌𝑌−𝑎𝑎

𝑏𝑏[5]Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm và các thông số đặc trưng cho quá trình sắc ký

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×