Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN V: KẾT LUẬN-KIẾN NGHỊ

PHẦN V: KẾT LUẬN-KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận Văn Tốt NghiệpNgành Quản Lý Đất ĐaiĐất phi nông nghiệp: 451.05 ha, chiếm 56.38 % tổng diện tích tự nhiên,

tăng 121.00 ha so với hiện trạng. Đất phi nông nghiệp tăng lên là do thực hiện các

danh mục dự án.

Phương án được xây dựng dựa theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa

phương thông qua việc đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội kết hợp với điều tra

hiện trạng để đánh giá cơ sở hạ tầng.

Phương án đã làm thay đổi cơ cấu đất đai của phường nhưng vẫn phù hợp với

cơ cấu chung của quận (giảm dần diện tích đất nơng nghiệp để chuyển sang đất phi

nông nghiệp). Phương án vừa đáp ứng được nhu cầu phát triển của các ngành vừa góp

phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân đồng thời vẫn đảm bảo việc sử dụng đất

được hiệu quả.

QHSDĐ sau khi được phê duyệt sẽ làm tiền đề để thực hiện các quy hoạch

khác, đồng thời sẽ có cơ sở để thực hiên các thủ tục về quản lí đất.V.2 KIẾN NGHỊ

1. Công bố công khai QH,KHSDĐ theo đúng quy định của pháp luật về đất đai

sau khi được thẩm định và phê duyệt.

2. Thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích

sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã đề ra.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện việc thực hiện kế hoạch sử

dụng đất.

4. Kiểm tra, giám sát quỹ đất thuộc phạm vi quy hoạch để tránh vi phạm pháp

luật.

5. Tạo môi trường làm việc thuận lợi để thu hút các đơn vị đầu tư thực hiện dự

án.

6. Vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với thương mại

dịch vụ và tiểu thủ cơng nghiệp trong hộ gia đình với qui mơ thích hợp.

7. Quy hoạch đơ thị là một bộ phận của QHSDĐ, để quá trình thực hiện này

diễn ra nhanh, cần phải:SVTH: Đặng Thị Thanh LanTrang 81Luận Văn Tốt NghiệpNgành Quản Lý Đất ĐaiTổ chức, sắp xếp đời sống cho thị dân cũ và mới (bố trí nơi ở, phương

tiện đi lại, tạo việc làm, sinh hoạt xã hội). Áp dụng các biện pháp khả thi nhằm cân

bằng sự chênh lệch giữa hai nếp sống cũ và mới.

Kế hoạch hoá việc sử dụng tiền được đền bù giải toả của người dân.

Đào tạo nhân công tay nghề phù hợp yêu cầu đòi hỏi của hoạt động sản

xuất theo nhu cầu của từng cơ sở, nhà máy, xí nghiệp.

Để giải quyết các vấn đề trên đòi hỏi phải có sự kết hợp giữa các cấp chính

quyền nhiều hơn.

8. Thu hồi những diện tích đất của các ngành, các cơ quan, tổ chức được giao nhưng

không sử dụng hoặc đang sử dụng khơng đúng mục đích để quỹ đất được sử dụng

đúng mục đích, có hiệu quả kinh tế cao.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Tài ngun-Mơi trường. “Kí hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử

dụng đất tỷ lệ 1: 1000, 1 : 2000, 1: 5000, 1 : 10000, 1 : 25000, 1 : 50000, 1 : 100000, 1 :

250000, 1 : 1000000 (tạm thời) ”, nhà xuất bản bản đồ.

2. Đồn Cơng Quỳ, trường Đại học Nơng Nghiệp I. “Giáo trình quy hoạch sử dụng đất ” xuất

bản năm 1997

3. Hội khoa học đất Việt Nam. “ Đất Việt Nam ”, nhà xuất bản Nông nghiệp.

4. KS. Phan Văn Tự, trường Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh “Bài giảng mơn quy hoạch

sử dụng đất”.

5. Nguyễn Thành Vũ. “ Luận văn tốt nghiệp: Quy hoạch sử dụng đất đai xã An Thới Đông,

huyện Cần Giờ, TP.HCM thời kỳ 2005 – 2010 ”

6. PGS. PTS. Đào Châu Thu - PGS.PTS. Nguyễn Khang, trường Đại Học Nơng nghiệp I Hà

Nội. “Giáo trình Đánh giá đất” xuất bản năm 1998.

7. TS. Đào Thị Gọn, trường Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh “Bài giảng mơn quy hoạch

sử dụng đất”.

8. Tổng cục địa chính. “Hội nghị tập huấn công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất” (Đà

nẵng 22-26/10/1998)

9. Viện nghiên cứu địa chính-Bộ TN-MT, Trung tâm nghiên cứu chính sách pháp luật đất đai.

“Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ cán bộ địa chính”, nhà xuất bản Tư phápSVTH: Đặng Thị Thanh LanTrang 82Luận Văn Tốt NghiệpNgành Quản Lý Đất ĐaiPHỤ LỤC

Biểu 01/HT-QH:Hiện trạng sử dụng đất năm 2006 của phường Thới An.Biểu 03/HT-QH

An.:Hiện trạng sử dụng đất trong đô thị năm 2006 của phường ThớiBiểu 04/HT-QH

phường Thới An.:Tình hình biến động sử dụng đất tử năm 2005 đến năm 2006 củaBiểu 01/QH

:

Tổng hợp nhu cầu tăng, giảm diện tích sử dụng đất trong kỳ quy

hoạch của phường Thới An.

SVTH: Đặng Thị Thanh LanTrang 83Luận Văn Tốt Nghiệp

Biểu 02/QH

:Ngành Quản Lý Đất Đai

Chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2010 của phường Thới An.Biểu 04/QH

An.:Chỉ tiêu sử dụng đất trong đô thị đến năm 2010 của phường ThớiBiểu 05/QH

:

của phường Thới AnPhương án chu chuyển quỹ đất trong kỳ quy hoạch đến năm 2010Biểu 06/QH

:

của phường Thới An.Diện tích đất khơng thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạchBiểu 07/QH

phường Thới An.:Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch củaBiểu 08/QH

Thới An.:Diện tích đất cần thu hồi trong kỳ quy hoạch sử dụng đất phườngBiểu 11/QH

Thới An.:Diện tích, cơ cấu sử dụng đất trước và sau quy hoạch của phườngBiểu 12/QH

Thới An.:Phân kỳ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của phườngSVTH: Đặng Thị Thanh LanTrang 84Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN V: KẾT LUẬN-KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×