Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
 Diện tích các loại đất theo định mức sử dụng đất đã được phê duyệt và theo nhu cầu phát triển phường

 Diện tích các loại đất theo định mức sử dụng đất đã được phê duyệt và theo nhu cầu phát triển phường

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận Văn Tốt NghiệpNgành Quản Lý Đất ĐaiTổng diện tích đất dành cho phát triển ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn

đến năm 2010 theo nhu cầu phát triển phường là 9.56 ha.

Bảng IV.27: Danh mục các trường học sẽ nâng cấp, mở rộng

STTTên trườngGhi chúSố phòng

dự kiếnDiện tích

hiện trạng

(ha)1Tiểu học Thới An IMở rộng250.160.800.642Mẫu giáo Hoạ MiNâng cấp180.500.500.00Diện tích

qui hoạch

(ha)Tổng diện tíchDiện tích

tăng thêm

(ha)0.64(Nguồn: Phòng TN-MT quận)

Bảng IV.28: Danh mục các trường học sẽ xây dựng mới

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13Tên trườngNguồn vốnDiện tích (ha)Mầm non 1

Tư nhân

Mầm non 2

Tư nhân

Mầm non 5

Tư nhân

Mầm non 6

Tư nhân

Mầm non 7

Tư nhân

Mầm non 8

Tư nhân

Mầm non 9

Tư nhân

Tiểu học 1

Quận

Tiểu học 3

Quận

Tiểu học 4

Quận

Tiểu học 5

Quận

THCS Thới An

Thành phố

THPT Thới An

Thành phố

Tổng diện tích0.30

0.30

0.20

0.30

0.40

0.30

0.52

0.70

0.80

1.50

0.70

1.20

1.70

8.92(Nguồn: Phòng TN-MT quận)

2. Đất cơng viên cây xanh

“Diện tích công viên cây xanh công cộng đô thị đến năm 2010 theo Quyết định

số 661/QĐ-UB-ĐT ngày 26/01/2001 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê

duyệt dự án quy hoạch cơng viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh đạt bình qn

6-7m2/người (khơng kể cây xanh đường phố, cây xanh cách ly khu công nghiệp,

cây xanh khuôn viên nhà ở) trong đó:

+ Khu vực nội thành cũ (13 quận):3 - 4m2/người.

+ Khu vực 6 quận mới và đô thị ngoại vi: 8 – 10 m2/người ”

Các cơng trình về cơng viên cây xanh phát triển mới từ nay đến năm 2010 chủ

SVTH: Đặng Thị Thanh LanTrang 55Luận Văn Tốt NghiệpNgành Quản Lý Đất Đaiyếu phân bố trong các dự án đất ở. Như vậy, với định mức 10 m2/người, diện tích đất

cơng viên cây xanh có quy mơ khoảng 16.94 ha.

3. Đất y tế

“Theo quyết định số 165/2004/QĐ-UB ngày 02/ 07/2004 của UBND Thành phố

về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở vật chất ngành Y tế Thành phố Hồ

Chí Minh đến năm 2020 chỉ tiêu diện tích đất trung bình dành cho hoạt động khám và

điều trị của ngành Y tế thành phố là 0,5 – 0,7m2/người.”

Với định mức 0,7m2/người, quỹ đất dành cho phát triển y tế đến năm 2020 dự

kiến là 1.26 ha, tăng 1.17 ha so với hiện trạng.

Tổng diện tích đất y tế theo nhu cầu phát triển phường là: 15.53 ha

Bảng IV.29: Định hướng sử dụng đất y tế phường Thới An

STTDự ánSố phòng

dự kiến

30Số giường

dự kiến

150Diện tích

(ha)

8.501Bệnh viện đa khoa Bưu điện 22Bệnh viện Nhân Ái251506.803Phòng khám đa khoa An Khang5100.204Trung tâm tham vấn hổ trợ cộng đồng200.03Tổng15.53(Nguồn: Phòng TN-MT quận)

4. Chỉ tiêu đất TDTT

“Căn cứ vào Quy hoạch phát triển mạng lưới ngành thể dục thể thao Thành

phố đến năm 2020 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phân thành 4 khu vực với các chỉ

tiêu đất TDTT khác nhau như sau:

+ Khu vực 1: 8 quận gồm: quận 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11 và Phú Nhuận: Chỉ tiêu đất

TDTT bình quân trên đầu người dân dự kiến là 0,6 m2/người (trong đó đối với cấp

phường, quận là 0,3 m2/người).

+ Khu vực 2: 5 quận ven gồm: quận 8, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú và Bình

Thạnh: Chỉ tiêu đất TDTT bình quân trên người dân dự kiến là 1,0 m2/người (trong đó

đối với cấp phường, quận là 0,6 m2/người)

+ Khu vực 3: 6 quận mới gồm: quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân và Thủ Đức: Chỉ tiêu

SVTH: Đặng Thị Thanh LanTrang 56Luận Văn Tốt NghiệpNgành Quản Lý Đất Đaiđất TDTT bình quân trên đầu người dân dự kiến là 3,0 m2/người (trong đó cấp

phường, quận là 0,8 – 1 m2/người).

+ Khu vực 4 – ngoại thành: 5 huyện như huyện Củ Chi, Hóc Mơn, Bình Chánh,

Nhà Bè và Cần Giờ, chỉ tiêu đất TDTT bình quân trên người dân dự kiến là 2,7

m2/người (trong đó đối với cấp xã, huyện là 0,8-1 m2/người).”

Với định mức 1 m2/người, đến năm 2010 diện tích đất TDTT tăng khoảng 1.69

ha, đạt 2.94 ha

Diện tích đất thể dục thể thao theo nhu cầu phát triển phường là 0.93 ha

5. Đất ở

- Căn cứ quyết định 123 của Chính phủ, định mức đất đơ thị đối với Thành phố

Hồ Chí Minh là 100 m2/người. Cơ cấu sử dụng đất như sau:

Bảng IV.30: Cơ cấu định mức sử dụng đất đô thị

Định mức sử dụng đất theo mục đích sử dụng

Chỉ tiêu

Tổng sốĐất ởĐất cơng trình

cơng cộngĐất giao

thơngĐất cây

xanhĐất khác trong

đơ thịDiện tích đất

(m2/người)10016 - 185-825 - 2810 - 1224 - 34Cơ cấu (%)10018 - 206-831 - 3212 - 1330 - 33Theo định mức trên, với dân số dự kiến vào năm 2010 khoảng 35000 người

(tăng so với năm 2006 khoảng 16943 người), diện tích đất ở đơ thị tăng khoảng 27.1130.50 ha.

Tổng diện tích đất ở theo nhu cầu phát triển của phường 62.13 ha.

Bảng IV.31: Danh mục dự án các khu nhà ở

STTDự ánChủ đầu tưNăm

triển khai

thực hiệnDiện tích

dự kiến

(ha)1Khu nhà ở p. Thới An 1Công ty TNHH XD Nhà Phú Nhuận.20077.382Khu nhà ở p. Thới An 2DNTN Mộc mỹ nghệ Thiên Phúc20073.873Khu nhà ở p. Thới An 3Công ty Sang Anh20085.154Khu nhà ở p. Thới An 4Công ty Tân Nhã Vinh20077.805Khu nhà ở p. Thới An 5Công ty Giang Sinh20103.726Khu nhà ở p. Thới An 6Công ty Cao Phú Thịnh20085.50SVTH: Đặng Thị Thanh LanTrang 57Luận Văn Tốt NghiệpNgành Quản Lý Đất Đai7Khu nhà ở p. Thới An 7Công ty Văn Lang20076.658Khu nhà ở p. Thới An 8Công ty Hà Đô20087.209Khu nhà ở p. Thới An 9Công ty XD - DV Nhà đất Quận 1020098.3010Khu nhà ở p. Thới An 10Công ty TNHH XD Nhà Phú Nhuận.20094.3011Khu đất công dự kiến mời gọi

đầu tư phục vụ tái định cưĐang mời gọi đầu tư20105.85Tổng diện tích62.13(Nguồn: Phòng TN-MT quận)

6. Đất giao thông

Bảng IV.32: Danh mục các tuyến đường sẽ mở rộng trên địa bàn phường

STTTên đườngChiều dài (m)Chiều rộng (m)Diện tích (ha)1Đường TA 13380150.572Đường TA 21800201.6032300204.604Đường TA 32

Đường TA1585200.175Đường TA 09750201.506Đường Lê Đức Thọ300300.907Đường TA- TX 01950302.858Đường TA- TX 021050303.1592400

Đường Lê Thị Riêng

Tổng diện tích307.50

22.84(Nguồn: Phòng TN-MT quận)

Dự kiến đất giao thông tăng thêm là: 22.84 ha vào năm 2010.7. Đất sản xuất kinh doanh: tăng 0.25 ha vào năm 2010

Bảng IV.33: Danh mục đất sản xuất kinh doanh

STTDự án1Bưu điện trung tâm2Khách sạn-nhà hàng

TổngDiện tích (ha)

0.15

0.10

0.25(Nguồn: Phòng TN-MT quận)

SVTH: Đặng Thị Thanh LanTrang 58Luận Văn Tốt NghiệpNgành Quản Lý Đất Đai8. Đất nghĩa trang, nghĩa địa: chuyển một phần diện tích để xây dựng các dự

án.

9. Đất chợ: giữ nguyên diện tích hiện trạng.

10. Đất trụ sở cơ quan cơng trình sự nghiệp

Bảng IV.34 : Danh mục đất trụ sở cơ quan, cơng trình sự nghiệp

STTDự ánDiện tích (ha)

0.201Trụ sở kho bạc quận2Trụ sở bảo hiểm xã hội quận

Tổng0.07

0.27(Nguồn: Phòng TN-MT quận)

11. Đất an ninh quốc phòng: tăng thêm 0.24 ha do xây dựng đội 5 cảnh sát

giao thông-công an TPHCM.

12. Đất xử lý bãi thải: xây dựng bô rác 0.20 ha.

13. Đất truyền dẫn năng lượng và truyền thông: tăng 3.82 ha.

14. Đất mặt nước chuyên dùng: giữ nguyên diện tíchTổng hợp các chỉ tiêu sử dụng đất theo các nhu cầu, chỉ tiêu sử dụng đất cuối

kỳ quy hoạch theo phương án trên như sau:

Bảng IV.35: Chỉ tiêu sử dụng đất theo PA2

(Đơn vị tính ha)

Diện tích

Chỉ tiêuSVTH: Đặng Thị Thanh LanDiện tíchDiện tíchTrang 59Luận Văn Tốt NghiệpNgành Quản Lý Đất ĐaiThứ tự1hiện trạng

năm 2006quy hoạch

năm 2010tăng(+),

giảm(-)

trong kỳĐất nông nghiệpNNP152.8167.41-85.401.1Đất sản xuất nông nghiệpSXN131.7746.37-85.401.2Đất nuôi trồng thuỷ sảnNTS21.0421.040.00Đất phi nông nghiệpPNN365.65451.0585.402.12Đất ởODT217.68254.3136.432.2Đất chuyên dùngCDG110.85161.0350.182.2.1Đất trụ sở CQ, cơng trình SNCTS5.053.96-1.092.2.2Đất quốc phòng, an ninhCQA0.000.240.242.2.3Đất sản xuất, kinh doanh PNNCSK42.1439.15-2.992.2.4Đất có mục đích cơng cộngCCC63.66117.6854.022.2.4.1 Đất giao thơngDGT45.1968.0322.842.2.4.2 Đất truyền dẫn NL, TTDNT0.003.823.822.2.4.3 Đất cơ sở văn hóaDVH0.001.341.342.2.4.4 Đất cơ sở y tếDYT0.0915.6115.522.2.4.5 Đất cơ sở giáo dục - đào tạoDGD15.8325.399.562.2.4.6 Đất cơ sở thể dục - thể thaoDTT1.252.180.932.2.4.7 Đất chợDCH1.301.10-0.202.2.4.8 Đất bãi thảI, xử lý chất thảiRAC0.000.200.202.3Đất tơn giáo, tín ngưỡngTTN2.061.78-0.242.4Đất nghĩa trang, nghĩa địaNTD3.242.310.932.5Đất sơng suối và mặt nước CDSMN31.6231.620.00Tới năm 2010, theo phương án này các loại đất chính của phường là:

-Đất nơng nghiệp: Có tổng diện tích là 67.41 ha, trong đó đất sản xuất nông

nghiệp là 46.37 ha; đất nuôi trồng thủy sản 21.04 ha. Diện tích đất nơng nghiệp giảm

chủ yếu để chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nơng nghiệp.

- Đất phi nơng nghiệp: Có diện tích là 451.05 ha, chia ra các loại đất chính như

sau: đất ở tăng thêm 36.43 ha đạt diện tích 254.31 ha; đất chuyên dùng tăng 50.18 ha

đạt 161.03 ha vào năm 2010; các loại đất phi nơng nghiệp còn lại thay đổi khơng đáng

kể do q trình mở rộng đường giao thơng.

IV.5.2 Lựa chọn phương án

Bảng IV.36: Tổng hợp chỉ tiêu các phương án sử dụng đất đến năm 2010

Chỉ tiêu

Tổng diện tích tự nhiên

1. Đất nông nghiệpSVTH: Đặng Thị Thanh LanNNPHiện trạng

2006

Diện tích

(ha)

518.46

152.81Phương án

1

Diện tích

(ha)

518.46

23.91Phương án

2

Diện tích

(ha)

518.46

67.41Tăng(+); Giảm(-)

(ha)

PA1/HTPA2/HT0.00

-128.900.00

-85.40Trang 60Luận Văn Tốt NghiệpNgành Quản Lý Đất Đai- Đất sản xuất nông nghiệp

- Đất nuôi trồng thuỷ sản

2. Đất phi nông nghiệp

- Đất ở

- Đất chn dùng

- Đất tơn giáo, tín ngưỡng

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa

- Đất sông suối và MNCDSXN

NTS

PNN

OTC

CDG

TTN

NTD

SMN131.77

21.04

365.65

217.88

110.85

2.06

3.24

31.6223.91

0.00

494.55

294.06

163.57

2.06

3.24

31.6246.37

21.04

451.05

254.31

161.03

1.78

2.31

31.62-128.90

-21.04

128.90

76.38

52.72

0.00

0.00

0.00-85.40

0.00

85.40

36.43

50.18

-0.28

-0.93

0.00IV.5.2.1 Đối với phương án 1

Căn cứ vào quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng đã được duyệt,

UBND Quận cho các ngành tiến hành đăng ký nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn

nhưng không đánh giá được khả năng thực hiện dẫn đến đưa chỉ tiêu quá cao so với

thực tế. Từ đó có thể kết luận, phương án quy hoạch thỏa mãn nhu cầu sử dụng đất

của các ngành có tính khả thi khơng cao.

Phương án này tính chủ động của phường trong phát triển kinh tế, chuyển

dịch cơ cấu kinh tế - xã hội sẽ bị hạn chế nhiều.

IV.5.2.2 Đối với phương án 2

Phương án được tính toán khá chặt chẽ trên cơ sở dự báo dân số. Các chỉ tiêu

sử dụng đất đều được xây dựng dựa vào định mức sử dụng của từng loại đất.

Phương án này phường có thể chủ động trong việc cân đối, bố trí các dự án

phát triển kinh tế-xã hội của quận.

Vì những lý do trên, phương án được lựa chọn là phương án 2: ”Phương án

quy hoạch sử dụng đất tổng hợp nhu cầu chung (theo định mức sử dụng đất)

và nhu cầu phát triển phường”

IV.5.3 Bố trí quĩ đất theo phương án đã chọn

IV.5.3.1 Bố trí đất nơng nghiệp

Bảng IV.37: Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp phường Thới An đến 2010

Hiện trạng 2006

STT1Loại đấtQuy hoạch 2010Diện tíchCơ cấuDiện tíchĐất nơng nghiệpNNP(ha)

152.81(%)

100.00(ha)

67.41(%)

100.00Đất sản xuất nơng nghiệpSXN131.7786.2346.3768.79SVTH: Đặng Thị Thanh LanCơ cấuTrang 61Luận Văn Tốt NghiệpNgành Quản Lý Đất Đai1.1Đất trồng cây hàng nămCHN44.0328.8110.4215.451.2Đất trồng cây lâu nămCLN87.7457.4235.9553.342Đất nuôi trồng thuỷ sảnNTS21.0413.7721.0431.21(a) Đất sản xuất nông nghiệp

Đất sản xuất nông nghiệp vào năm 2010 là 46.37 ha. Phần diện tích giảm đi

là 85.40 ha được chuyển sang đất phi nơng nghiệp. Q trình chu chuyển như sau:

Bảng IV.38: Phân tích ngun nhân biến động đất SX nơng nghiệp từ 2006-2010Đất SX

nơng

nghiệpSXN131.771 Đất trồng

CHNCHN44.0325.14Đất trồng

2 CLNCLN87.74RACDTTDGDDYTDVHDNTDGTSKCCQACTS0.200.79

3.2810.421.067.30

2.861.210.612.660.050.030.1946.370.14Diện

tích

năm

2010

(ha)Chu chuyển sang các loại đất

ODTDiện

tích

năm

2006

(ha)39.89S

T Loại đất

T35.95(b) Đất ni trồng thuỷ sản: giữ ngun phần diện tích hiện trạng.

Bảng IV.38: Khả năng chu chuyển đất nơng nghiệp

STTLoại đấtDiện tích (ha)1

1.1

1.2

2Chu chuyển từ đất nơng nghiệp sang phi nông nghiệp

Đất sản xuất nông nghiệp

Đất trồng cây hàng năm

Đất trồng cây lâu năm

Đất nuôi trồng thuỷ sảnNNP/PNN

SXN/PNN

CNH/PNN

CLN/PNN

NTS/PNN85.40

85.40

33.62

51.79

0.00Như vậy, diện tích đất nơng nghiệp là 85.40 ha được chuyển sang đất phi

nông nghiệp để xây dựng các dự án nhà ở, mở rộng đường giao thông, xây dựng

trường học, các cơng trình phúc lợi cơng cộng...

IV.5.3.2 Bố trí đất phi nơng nghiệp

Bảng IV.40: Quy hoạch đất phi nông nghiệp đến năm 2010

Hiện trạng 2005

STTLoại đấtSVTH: Đặng Thị Thanh LanQuy hoạch 2010Diện tíchCơ cấuDiện tíchCơ cấu(ha)(%)(ha)(%)Trang 62Luận Văn Tốt NghiệpNgành Quản Lý Đất ĐaiĐất phi nông nghiệpPNN365.65100.00451.05100.001Đất ởODT217.8859.59254.3156.382Đất chun dùngCDG110.8530.32161.0335.703Đất tơn giáo tín ngưỡngTTN2.060.561.780.394Đất nghĩa trang, nghĩa địaNTD3.240.892.310.515Đất sơng suối và MNCDSMN31.628.6531.627.01(a) Đất ở :

Trong q trình đơ thị hoá, nhu cầu đất ở rất cao nên cần phải đáp ứng một

quĩ đất tương đối lớn. Căn cứ vào dự báo dân số, định mức đất ở và khả năng thực

hiện các dự án khu dân cư vào năm 2010 diện tích đất ở là 254.31 ha tăng 36.43 ha

so với hiện trạng. Đất ở tăng lên là do nhận từ đất sản xuất nông nghiệp 65.03 ha,

đất nghĩa địa 0.30 ha, đất cơ sơ sản xuất kinh doanh 0.39 ha. Đất ở được bố trí theo

các dự án khu nhà ở.

(b) Đất chuyên dùng

Theo phương án chọn, đất giao thông tăng lên rất nhanh do mở rộng các

tuyến đường hiện hữu nên diện tích đất chuyên dùng cũng tăng theo. Cụ thể tăng

50.18 ha so với hiện trạng, làm tăng quỹ đất chuyên dùng vào năm 2010 là 254.31

ha. Quỹ đất chuyên dùng tăng lên là do sự gia tăng của các loại đất sau:

i. Đất trụ sở cơ quan cơng trình sự nghiệp: vào năm 2007 phường sẽ tiến hành xây

dựng trụ sở kho bạc và trụ sở bảo hiểm xã hội nên diện tích tăng thêm 0.26 ha.

Phần đất tăng thêm là do nhận từ đất trồng cây lâu năm 0.15 ha, đất ở 0.05 ha, đất

sản xuất kinh doanh 0.05 ha.

ii. Đất quốc phòng an ninh: đội 5 cảnh sát giao thông công an TPHCM sẽ được

xây dựng vào năm 2007 làm quỹ đất quốc phòng an ninh từ hiện trạng năm 2006 là

0 ha nhưng đến năm 2010 là 0.24 ha. Quỹ đất tăng thêm lấy từ đất trồng cây lâu

năm 0.03 ha, đất ở 0.21 ha.

iii. Đất sản xuất kinh doanh phi nơng nghiệp: bố trí 0.21 ha đất trồng cây lâu năm

và 0.16 ha đất ở để xây dựng bưu điện trung tâm và khách sạn nhà hàng Phạm Văn

Bảy.

iv. Đất có mục đích cơng cộng:

SVTH: Đặng Thị Thanh LanTrang 63Luận Văn Tốt NghiệpNgành Quản Lý Đất Đai™ Đất giao thông: diện tích đất giao thơng theo hướng quy hoạch của phường

đến năm 2010 sẽ tăng từ 45.19 ha lên 68.03 ha ( tăng 22.34 ha). Diện tích này bao

gồm: do mở mới các tuyến đường trong các khu dân cư xây mới và mở rộng các

trục đường quan trọng.

™ Đất truyền dẫn năng lượng truyền thông: tăng 3.82 ha do xây dựng đường

điện cao thế nên cần phải có hành lang bảo vệ đường điện. Hành lang bảo vệ đường

điện lấy từ đất trồng cây lâu năm 0.61 ha, đất ở 2.66 ha, đất trụ sở cơ quan cơng

trình sự nghiệp 0.40 ha và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 0.13 ha.

™ Đất y tế : quỹ đất dành cho mục đích y tế rất lớn. Vào năm 2007 phòng khám

đa khoa An Khang sẽ được xây dựng. Bệnh viện da khoa bưu điện 2, trung tâm

tham vấn hổ trợ cộng đồng,và bệnh viện Nhân Ái cũng được xây dựng làm cho diện

tích đất y tế tăng nhanh từ 0.09 ha lên 15.61 vào năm định hình qui hoạch. Phần

diện tích 10.16 ha của đất sản xuất nơng nghiệp, 5.28 ha đất ở, 0.02 ha sẽ được sử

dụng để xây bệnh viện.

™ Đất thể dục thể thao: xây dựng sân vận động với diện tích 1.1 ha trên phần

đất trồng cây lâu năm. Như vậy diện tích đất thể thao tăng lên 2.18 ha vào năm

2010.

™ Đất chợ: giữ ngun diện tích, khơng xây dựng thêm cơng trình. Do mở rộng

đường giao thơng nên diện tích bị giảm đi, còn 1.10 ha vào năm 2010.

™ Đất bãi thải, xử lí chất thải: do dân số ngày càng gia tăng nên lượng rác thải

ngày càng nhiều nên cần phải bố trí một bơ rác. Bơ rác 0.20 ha được bố trí trên

phần đất trồng cây hàng năm.

™ Đất văn hoá: xây dựng nhà văn hoá phường 1.34 ha. Phần diện tích này

được chuyển từ đất ở và đất trồng cây lâu năm sang.

™ Đất giáo dục: xuất phát từ định hướng phát triển chung của phường là chú

trọng phát triển giáo dục nên từ nay đến năm 2010 có nhiều trường học mới được

xây dựng. Có 0.79 ha đất trồng cây hàng năm, 9.27 ha đất trồng cây lâu năm và

5.25 ha đất ở được sử dụng để xây dựng trường học. Tổng diện tích đất trường họcSVTH: Đặng Thị Thanh LanTrang 64Luận Văn Tốt NghiệpNgành Quản Lý Đất Đaiphải xây dựng thêm là 25.39 ha. Một số trường học được bố trí trong dự án các khu

dân cư.

Bảng IV.41: Quy hoạch sử dụng đất chuyên dùng đến năm 2010

Hiện trạng 2005

STTLoại đấtQuy hoạch 2010Diện tíchCơ cấuDiện tíchCơ cấu(ha)(%)(ha)(%)Đất chuyên dùngCDG110.8530.32161.0335.701Đất trụ sở cơ quan,CTSNCTS5.051.383.960.882Đất quốc phòng an ninhCQA0.000.000.240.053Đất sản xuất kinh doanh PNNCSK42.1411.5239.158.684Đất có mục đích cơng cộngCCC63.6617.41117.6826.094.1Đất giao thôngDGT45.1912.3668.0315.084.2Đất y tếDYT0.090.0215.613.464.3Đất cơ sở giáo dục - đào tạoDGD15.834.3325.395.634.4Đất cơ sở thể dục thể thaoDTT1.250.342.180.484.5Đất chợDCH1.300.361.100.244.6Đất VH, cây xanh, cơng viênDVH0.000.001.340.304.7Đất truyền dẫn NLTTDNT0.000.003.820.854.8Đất bãi thải, xử lí chất thảiRAC0.000.000.200.04(c) Đất tơn giáo, tín ngưỡng: đất tơn giáo, tín ngưỡng giữ ngun phần hiện trạng;

do q trình mở rộng đường giao thơng nên diện tích sẽ giảm đi 0.28 ha. Như vậy,

vào năm 2010 diện tích là 1.78 ha.

(d) Đất nghĩa trang, nghĩa địa: các nghĩa địa phân tán nằm rải rác trong khu dân

cư không đảm bảo vệ sinh môi trường, làm mất mỹ quan đô thị sẽ được thu hồi để

chuyển mục đích sử dụng sang đất ở. Phần diện tích thu hồi là 0.30 ha và 0.07 ha

được sử dụng để làm đường giao thông. Quy hoạch đến năm 2010 có 2.31 ha. đất

nghĩa trang nghĩa địa.

(e) Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng: giữ nguyên phần diện tích hiện trạng

là 31.62 ha.

IV.5.4 Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất

IV.5.4.1 Diện tích các loại đất phân bổ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội,

quốc phòng an ninh vào năm 2010 :được bố trí như sau

Bảng IV.42: Tổng hợp chỉ tiêu các loại đất phường Thới An đến năm 2010

SVTH: Đặng Thị Thanh LanTrang 65Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

 Diện tích các loại đất theo định mức sử dụng đất đã được phê duyệt và theo nhu cầu phát triển phường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×