Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Chương trình giám sát môi trường

2 Chương trình giám sát môi trường

Tải bản đầy đủ - 0trang

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHƯƠNG 7. DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CƠNG TRÌNH

MƠI TRƯỜNGBáo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng114NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHƯƠNG 8. THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNGBáo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng115NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHƯƠNG 9. CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DLIỆU

VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

22NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU,DỮ LIỆU9.1.1. Nguồn tài liệu tham khảo:

- Tài liệu về điều kiện tự nhiên được thu thập tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh

Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng gồm các báo cáo về hiện trạng môi

trường tỉnh 2003– 2006.

- Tài liệu về kỹ thuật gồm báo cáo giai đoạn đầu tư xây dựng cơng trình “đường ơ tơ

cao tốc Hà Nội - Hải Phòng” do Công ty Cổ phân Tư vấn và Khảo sát thiết kế

GTVT– Bộ GTVT lập tháng 9 năm 2005 và 4/2007;

- Tài liệu về khí tượng, thủy văn do Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Quốc

gia, Trung tâm Khí tượng, Thuỷ văn Viện Khí tượng Thuỷ văn cung cấp;

- Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2004, 2005, 2006

- Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng năm 2004,2005, 2006

- Niên giám thống kê Tỉnh Hải Dương năm 2004- 2005, 2006

- Niên giám thống kê các huyện huyện Gia Lâm, Văn Giang, Ân thi, Yên Mỹ , Gia

Lộc, Thanh Hà năm 2004- 2005.

- Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội năm 2006 và 6 tháng đầu năm 2007 của các xã

phường dọc tuyến.

9.1.2. Nguồn tài liệu , dữ liệu thực hiện

Các tài liệu khảo sát và điều tra hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội vùng

dự án do chủ đầu tư và cơ quan tư vấn môi trường thực hiện trong thời gian tháng 9

năm 2005 đến nay gồm:

- Chất lượng khơng khí.

Khảo sát, đo đạc và lấy mẫu, kiểm tra hiện trạng chất lượng mơi trường khơng khí

trong khu vực Dự án, chúng tôi đã tiến hành đặt 17 trạm đo không khí tại 17 vị trí

tập trung dân cư và giao cắt với các đường quốc lộ nằm trên tuyến Dự án: Đo liên

tục trong 24 giờ sau 1 giờ lấy mẫu 01 lần.

Bảng chương 9. CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DLIỆU VÀ PHƯƠNG

PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.44. Các chỉ tiêu và thiết bị sử dụng

quan trắc, phân tích chất lượng khơng khí

STTChỉ tiêu phân tíchThiết bị đo/ phân tíchBáo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng116NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM1BụiOSK 14410- JAPAN, lấy mẫu bụi tổng số trong

1 giờ liên tục, vận tốc hút 67m3/h.2N02Model 9841A, hãng MONITORLAB – USA,

phương pháp quang kế.3S02Model 9850, hãng MONITORLAB – USA,

phương pháp phổ hồng ngoại không phát tán.4C02Model 9830, hãng MONITORLAB – USA,

phương pháp phổ hồng ngoại khơng phát tán.5Bụi chì (Pb)Model 2000PM10&TSP- hãng ECOTECH-ÚC,

lấy mẫu 24h để xác định chì, vận tốc hút 70m3/h.- Tiếng ồn, độ rung

Tại các điểm đo chất lượng mơi trường khơng khí đã đo mức ồn tương đương

(LAeq). Đo 1 giờ 1 lần liên tục trong 24 giờ. Thiết bị đo độ ồn QUEST –USA.

- Môi trường nước

Thu thập các tài liệu thuộc các báo cáo nghiên cứu về môi trường nước trong những

năm 2000 - 2006.

Khảo sát môi trường nước mặt: Đo đạc và lấy mẫu nước tại trên các sông, mương

dọc tuyến. Tại mỗi nguồn nước này lấy 1 mẫu tầng mặt.

Điều tra khảo sát và lấy mẫu nước ngầm tại các giếng khoan và giếng đào của người

dân dọc tuyến Dự án.

Bảng chương 9. CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DLIỆU VÀ PHƯƠNG

PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.45. Thiết bị phân tích các thơng số mơi

trường nước

Thơng số

Nhiệt

nướcĐơn vị

độ tºCPhPhương phápThiết bịĐo tại hiện trườngSURVEYOR (Hoa Kỳ)Đo tại hiện trườngSURVEYOR (Hoa Kỳ)DOmg/lĐo tại hiện trườngSURVEYOR (Hoa Kỳ)CODmg/lHóa họcTủ BODBOD5mg/lHóa họcHACH DR/2000NH4+mg/lĐo tại hiện trườngSURVEYOR (Hoa Kỳ)Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng117NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMNO3-mg/lHoá họcHACH DR/2000PO43-mg/lHoá họcHACH DR/2000Cumg/lHoá họcHACH DR/2000Femg/lHoá họcHACH DR/2000Znmg/lHoá họcHACH DR/2000Pbmg/lHoá họcHACH DR/2000TSmg/lTrọng lượng, sấy ở

105ºCDầu tổng sốmg/lPhổ hồng ngoại,

chiết xuất bằng CCl4EcoliNMP/100mlĐếm ở 37ºC, 24 giờ.- Chất lượng đất trồng, chất lượng trầm tích

Trong thời gian khảo sát lập báo cáo ĐTM chúng tôi đã tiến hành lấy và phân tích

các loại mẫu đất và mẫu trầm tích nơi dự án đi qua tại các khu vực ruộng, vườn nằm

trên tuyến Dự án.

Mẫu được lấy đến độ sâu 25 - 50cm tuỳ theo phẫu diện đất tính từ bề mặt đất trồng.

Các chỉ tiêu được phân tích bao gồm 9 chỉ tiêu trong bảng sau:

STTChỉ tiêu phân tíchThiết bị phân tích1CuHấp thụ nguyên tử trên máy Perkin-Elmer (Analyst

200)2PbHấp thụ nguyên tử trên máy Perkin-Elmer (Analyst

200)3ZnHấp thụ nguyên tử trên máy Perkin-Elmer (Analyst

200)4HgHấp thụ nguyên tử trên máy Perkin-Elmer (Analyst

200)5NiHấp thụ nguyên tử trên máy Perkin-Elmer (Analyst

200)6CdHấp thụ nguyên tử trên máy Perkin-Elmer (Analyst

200)7CrHấp thụ nguyên tử trên máy Perkin-Elmer (Analyst

200)8AsHấp thụ nguyên tử trên máy Perkin-Elmer (Analyst

200)Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng118NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM9DầuMáy đo quang phổ hấp thụ hồng ngoại- Kinh tế xã hội

Dự án nằm trong phạm vi tỉnh Hưng yên, Hải Dương và thành phố Hà Nội, Hải

Phòng nên các tư liệu về kinh tế - xã hội được sử dụng trong báo cáo gồm các tài

liệu niên giám thống kê các năm 2003, 2004, 2005, 2006 của tỉnh, thành phố và các

huyện thuộc 4 tỉnh có Dự án đi qua.

Chủ đầu tư và cơ quan tư vấn đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo UBND và lãnh đạo

UBMTTQ các xã phường dọc tuyến. Đã điều tra, phỏng vấn 114 cá nhân và hộ dân

ở các địa phương dọc tuyến.

Đánh giá chung: Tư liệu hầu hết đều được thu thập từ các cơ quan chuyên nghành

nên chất lượng, độ tin cậy cao.

23

23.1PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU LẬP

BÁO CÁO

Phương pháp luậnViệc lập báo cáo ĐTM của một dự án là nghiên cứu, phân tích một cách có cơ sở

khoa học những tác động lợi hoặc hại do hoạt động phát triển có thể mang lại cho

mơi trường kinh tế - xã hội nhân văn, tài nguyên sinh vật nơi thực hiện các hoạt

động phát triển. Qua đó phân tích các nhân tố chịu tác động, tính chất, quy mô,

cường độ các tác động, sự diễn biến theo thời gian và không gian, mối liên hệ giữa

các nhân tố nhằm đề xuất các phương án xử lý giảm thiểu tác động có hại tới mơi

trường nói chung và đa dạng sinh học nói riêng.

23.2Phương pháp đánh giáPhương pháp thống kê : Là phương pháp đơn giản song rất cần thiết trong bước

đánh giá sơ bộ tác động môi trường nhằm xác định các đặc trưng của chuỗi số liệu

tài nguyên - môi trường thông qua:

- Điều tra, khảo sát, lấy mẫu ngồi thực địa và phân tích mẫu trong phòng thí

nghiệm, xác định các thơng số về hiện trạng chất lượng mơi trường khơng khí, mơi

trường nước, đất, tiếng ồn, độ rung dọc tuyến đường; so sánh kết quả đo đạc, khảo

sát với Tiêu chuẩn Môi trường Việt Nam để đánh giá hiện trạng ô nhiễm;

- Điều tra xã hội học được tiến hành bằng cách phỏng vấn lãnh đạo và nhân dân

địa phương dọc tuyến, lập các phiếu điều tra môi trường nhằm lựa chọn các thông

số chủ yếu liên quan đến kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án;

- Thống kê, phân tích và đánh giá theo danh mục các hợp phần môi trường sinh

Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng119NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMthái liên quan đến hoạt động phát triển vùng dự án, chọn ra các thông số cơ bản ảnh

hưởng đến đa dạng sinh học theo các phương án đã dự tính;

Phương pháp ma trận: Là phương pháp phối hợp liệt kê các hành động của hoạt

động phát triển với những nhân tố mơi trường có thể bị tác động vào ma trận để

đánh giá mức độ tác động đến môi trường của dự án;

Phương pháp mơ hình tốn: Được sử dụng để dự báo mức độ và phạm vi ô nhiễm

mơi trường khơng khí và tiếng ồn;

Phương pháp viễn thám- thơng tin địa lý (GIS): Giải đốn ảnh vệ tinh kết hợp với

số liệu khảo sát thực địa để thành lập bản đồ thảm thực vật theo khung phân loại,

bản đồ phân bố dân cư, bản đồ vùng ngập lụt... nhằm xác định mức độ ảnh hưởng

của dự án trên các đoạn tuyến đến môi trường.Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng120Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Chương trình giám sát môi trường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×