Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Tình hình kinh tế xã hội khu vực thực hiện dự án thuộc Tỉnh Hưng Yên

2 Tình hình kinh tế xã hội khu vực thực hiện dự án thuộc Tỉnh Hưng Yên

Tải bản đầy đủ - 0trang

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMcây cảnh….với giá trị sản xuất đạt 21.344 triệu đồng. Diện tích ni trồng thuỷ sản

là 62,7 ha đem lại giá trị sản xuất năm 2006 là 5.443 triệu đồng.

Chăn ni: Do có sự chỉ đạo các cấp về cơng tác tiêm phòng và chống dịch bệnh có

hiệu quả tốt nên xã Tân Tiến đã đảm bảo giữ được đàn gia súc, gia cầm luôn ổn

định, mang lại giá trị sản xuất ngành chăn nuôi năm 2006 đạt 32.622 triệu đồng.

Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2006 là 80.302 triệu đồng.

Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: Xã Tân Tiến là xã thuần nơng khơng có

nghề truyền thống, nghề phụ kém phát triển, hệ thống giao thông chưa đáp ứng

được yêu cầu cho phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Các hộ phát triển

nghề phụ chủ yếu là nhỏ lẻ, chưa liên kết và mở rộng quy mô sản xuất, có giá trị sản

xuất năm 2006 đạt 20.125 triệu đồng.

Giáo dục, y tế, văn hố: Xã Tân Tiến được cơng nhận phổ cập đúng độ tuổi, tỷ lệ

các cháu trong độ tuổi mẫu giáo, nhà trẻ được huy động đến lớp là 708 cháu đạt

79,5% và 100% các cháu được phổ cập tiểu học.

Cơ sở y tế: Cơng tác phòng và chữa bệnh cho nhân dân được chú trọng hơn, các

chương trình y tế dự phòng được triển khai thực hiện có hiệu quả, 100% trẻ em

trong độ tuổi được tiêm phòng, 100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT khám

chữa bệnh miễn phí (thị trấn Văn Giang, xã Tân Tiến, xã Cửu Cao, Long Giang…)

6.2.2Huyện Yên MỹTrên địa phận huyện Yên Mỹ, tuyến đường cao tốc đi qua các xã Hoàng Long, Yên

Phú, Việt Cường, Minh Châu, Thường Kiệt và Tân Việt.

Xã Tân Việt năm 2006 có tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm là 17%, trong đó nơng

nghiệp là 10%, tiểu thủ cơng nghiệp là 11,4% tăng 0,9%, dịch vụ thương mại 21,6%

tăng 3%, bình quân thu nhập đầu người là 6 triệu/người/năm với tỷ lệ phát triển dân

số là 0,87%;

Xã Hồng Long có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15%, tăng so với năm 2005 là 6 tỷ

đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 6,1 triệu/người/ năm với tỷ lệ phát triển dân

số là 0,9%;

Tốc độ tăng trưởng kinh tế xã Minh Châu là 15% với tổng thu nhập là 35,409 tỷ

đồng, đạt 90,37% kế hoạch, bình quân thu nhập đầu người là 7.868 đồng, tỷ lệ phát

triển dân số tự nhiên là 1,36%;

Tổng thu nhập xã Yên Phú năm 2006 là 80,984 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế

là 14,5%;

Xã Việt Cường có tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 8-9%, tổng sản phẩm xã hội GDP là

Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng80NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM15,4 tỷ, xã còn 22 hộ nghèo.

Về sản xuất nơng nghiệp: Xã Tân Việt có tổng diện tích gieo cấy là 304 ha với

năng suất lúa đạt 12 tấn/ha, đạt tổng sản lượng lương thực cả năm là 3.648 tấn; Xã

Yên Phú có tổng diện tích gieo trồng là 552 ha (39 ha đất vườn), cây ăn quả 199 ha,

cây màu các loại là 539 ha, thu nhập từ trồng trọt đạt 27,55 tỷ đồng; Xã Lý Thường

Kiệt có tổng diện tích gieo trồng là 1.960 mẫu, năng suất lúa bình quân cả năm vẫn

đạt 12,5 tấn/ha, tổng sản lượng lúa đạt 4.500 tấn, mang lại giá trị nông nghiệp là 32

tỷ đồng;…

Về chăn nuôi: Xã Tân Việt có: 171 con trâu, bò, lợn: 2.500 con, gia cầm: 240.500

con; xã Việt Cường: 152 con bò, 4700 con lợn; xã Hồn Long: 220 con trâu, bò;

2.700 con lợn, đàn gia cầm có 8.801 con; Lý Thường Kiệt có 5.055 con lợn, 186

con trâu, bò;…

Ni trồng thủy sản có bước phát triển khá, xã Tân Việt có 14 mẫu là ni trồng,

sản lượng ước tính là 28 tấn, đem lại giá trị sản xuất thủy sản là 280 triệu đồng; Xã

Lý Thường Kiệt ngoài dự án chuyển đổi khu vực cánh ngấn còn một số trang trại

vừa và nhỏ theo mơ hình VAC đã đem lại thu nhập trong năm 2006 là 5,5 tỷ đồng;

Xã Yên Phú đã mở rộng diện tích ni trồng thủy sản với diện tích là 19 ha tăng 2,5

ha so với cùng kỳ, thu nhập đạt 13,1 tỷ đồng;…

Về tiểu thủ công nghiệp: chủ yếu là nghề may, mộc nề, trang trí nội thất, sản xuất

đồ gỗ cao cấp,… mang tính chất tư nhân là chủ yếu. Ước tính thu nhập từ tiểu thủ

công nghiệp ở xã Tân Việt là 4 tỷ đồng; Xã Hoàng Long là 5 tỷ đồng; xã Lý Thường

Kiệt là 10,5 tỷ đồng; Xã Việt Cường là 770 triệu đồng;…

Công tác giáo dục và y tế: công tác giáo dục của các xã trên toàn huyện đã được

quan tâm hơn, khơng còn tình trạng học sinh bỏ học, 100% các cháu đến tuổi được

phổ cập tiểu học. Về cơng tác y tế mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng y tế xã đã

tổ chức khám và tiêm phòng cho các cháu đạt 100%.

6.2.3Huyện Ân ThiHuyện Ân Thi có thị trấn Ân Thi và 20 xã với diện tích là 128,22 km 2, có dân số

trung bình 130,701 nghìn người, nữ là 67,698 nghìn người, mật độ dân số là 10,19

người/km2. Tỷ suất tăng tự nhiên là 12,49‰. Vân Du là xã có tuyến đường cắt qua.

Nơng nghiệp: Xã Vân Du có tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2006 đạt 10,3% tăng

0,3% so cùng kỳ, năng suất lúa cả năm đạt 12 tấn/ha, tổng sản lượng quy thóc đạt

4.600 tấn, tổng thu nhập về trồng trọt đạt 138.000 triệu đồng.

Chăn nuôi: Tổng đàn gia cầm gần 60.000 con.

Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng81NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMThủy sản: Tổng diện tích ni trồng thuỷ sản đạt xấp xỉ 16 ha với tổng thu nhập

ước tính là 17 tấn.

Giáo dục, y tế, văn hố.

Cơng tác xã hội hố giáo dục tiếp tục được giữ vững, cơ sở vật chất từng bước được

nâng lên, phổ cập tiểu học đạt 100%.

Cơ sở y tế: Trong năm không để dịch bệnh lớn xảy ra, đã khám và chữa bệnh cho

nhân dân được 4.641 lượt người, thực hiện 6 chương trình chăm sóc sức khoẻ cho

nhân dân.

6.3Tình hình kinh tế xã hội khu vực thực hiện dự án thuộc Tỉnh Hải Dương

6.3.1Huyên Bình GiangHuyện Bình Giang có 17 xã và 1 thị trấn với diện tích 104,7 km 2, dân số trung bình

105.470 người, mật độ dân số 1.007 người/km2. Tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải

Phòng đi qua 4 xã là: Thái Dương, Thái Hồ, Thái Học, Cổ Bì.

Nơng nghiệp: Xã Thái Dương có diện tích gieo cấy đạt 417 ha, diện tích cây vụ

đơng 60ha, tổng sản lượng lương thực 5.342 tấn. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp

là 16.727 triệu đồng; Tổng diện tích gieo trồng cả năm của xã Thái Hòa là 1089,2

ha, tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 5.718,3 tấn, đạt giá trị sản xuất 18,777 tỷ

đồng, tăng 4% so với năm 2005; Xã Cổ Bì sản xuất nơng nghiệp gặp một số khó

khăn do chuột phá hại mạnh, dịch rầy nâu cuối vụ đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến

năng suất lúa 2006. Tổng giá trị nông nghiệp đạt 22,523 tỷ đồng;…

Về chăn ni: Nhờ có sự tiêm phòng dịch kịp thời do đó trên địa bàn huyện đã

khơng xảy ra tình trạng dịch bệnh ở gia súc, gia cầm. Xã Thái Dương: đàn gia cầm

là 3200 con, đàn trâu bò có 250 con, lợn có 1800; Xã Thái Hồ: trâu bò – 237 con,

lợn – 2.702 con, gia cầm – 31.500 con; Xã Thái Học: trâu bò – 52 con, lợn – 4.972

con, gia cầm; Xã Cổ Bì có 45.000 con gia cầm, 5.300 con lợn và 400 con gồm trâu,

bò.

Thuỷ sản: Xã Thái Học có nhiều hộ đã tận dụng mặt nước ao hồ, diện tích chuyển

dịch để ni trồng thủy sản với 36 ha năm 2006 đạt 204,12 tấn cá các loại; Xã Cồ

Bì, việc ni thả cá được các hộ tăng cường đầu tư thâm canh, năng suất cá cao, sản

lượng ước tính đạt 320 tấn/80ha diện tích ni thả.Công nghiệp: Trong năm vừa qua, các hoạt động trong các lĩnh vực tiểu thủ công

nghiệp của xã Thái Dương phát triển bình thường phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân

và thu được 4.037 triệu đồng; Xã Thái Học thường xuyên quan tâm giúp đỡ tạo điều

kiện cho nhân dân vay vốn, tiếp nhận các dự án, xóa đói giảm nghèo với lãi suất ưu

Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng82NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMđãi để phát triển kinh tế, các ngành nghề như: cơ khí, sửa chữa điện tử, điện dân

dụng, dịch vụ kinh doanh, xay xát, trong xã có 1.152 hộ với trên 1.700 lao động làm

ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương nghiệp, buôn bán…

Giáo dục, y tế, văn hố.

Cơng tác giáo dục đã được các cấp chính quyền, xã hội quan tâm nên chất lượng

giáo dục có nhiều tiến bộ, phong trào khuyến học, khuyến tài, xã hội hoá giáo dục

ngày càng được đẩy mạnh, tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học

ngày càng cao.

Về y tế: Trạm y tế xã đã làm tốt công tác truyền thông KHHGĐ và cách phòng

chống các dịch bệnh trên tồn huyện. 100% các cháu được tiêm phòng

6.3.2Huyện Gia LộcCó 24 xã và 1 thị trấn với diện tích 122,2 km 2, dân số trung bình 150.800 người,

mật độ dân số 1.234 người/km 2. Tồn huyện có các xã sau bị tuyến đường cắt qua:

Xã Yết Kiêu, xã Phương Hưng, thị trấn Gia Lộc, xã Gia Khánh, xã Hồng Diệu.

Nơng nghiệp: Diện tích cây lương thực của xã Gia Khánh là 585 ha, đạt 118% kế

hoạch năm, diện tích cấy lúa cả năm 502 ha, diện tích cơng nghiệp 17 ha, cây thực

phẩm 139 ha, cây chất bột và cây hàng năm khác là 32,5 ha…Tổng sản lượng lương

thực: 3.245 tấn, đạt giá trị sản xuất ngành trồng trọt xã đạt 15.589 triệu đồng, đạt

99% kế hoạch năm, bằng 101% so với năm 2005; Xã Yết Kiêu có tổng diện tích tự

nhiên là 441 ha, trong đó diện tích cấy lúa 264 ha, cây lâu năm 26,7 ha, cây công

nghiệp 0,5 ha, diện tích hoa màu là 62 ha. Năng suất cả năm đạt 125,2 tạ/ha, sản

lượng cả năm là 3243 tấn so với năm 2005 tăng 0,3 % sản lượng. Giá trị sản xuất

nông nghiệp đạt 10.101,800 triệu đồng; Đối với thị trấn Gia Lộc, diện tích gieo

trồng cả năm 636,3 ha, tổng sản lượng lương thực 3.167 tấn, trong đó sản lượng

thóc là 3.160 ha. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt đạt 6.616 triệu đồng; Xã Phương

Hưng có tổng diện tích đất nơng nghiệp là 147,4 ha, diện tích canh tác 122,8 ha,

diện tích gieo trồng 292,5 ha, tổng sản lượng lương thực đạt 1.415,6 tấn. Sản xuất

nông nghiệp đạt giá trị 9.693 triệu đồng.

Về chăn nuôi: chủ yếu là gia súc và gia cầm. Xã Gia Khánh có tổng đàn lợn là

7.385 con, tổng đàn trâu bò, bê là 356 con, đàn gia cầm là 32.150 con; Xã Phương

Hưng có tổng đàn bò, bê 71 con, đàn trâu nghé 3 con, đàn lợn là 1749 con. Tổng sản

lượng thịt đạt 279, 6 tấn; Thị trấn Gia Lộc có 4.495 con lợn, 48 con trâu – bò và

39.500 con gồm: gà, vịt, ngan, ngỗng,…

Thuỷ sản: Xã Yết Kiêu phong trào nuôi thả cá vẫn được giữ vững và phát triển,

diện tích ao hồ chuyển đổi đến nay là 55,51 ha thu hoạch đạt từ 5200 – 5500 kg/ha.

Sản lượng cá đạt 303 tấn, đạt giá trị là 4 tỷ 448 triệu đồng; Xã Phương Hưng có

Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng83Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Tình hình kinh tế xã hội khu vực thực hiện dự án thuộc Tỉnh Hưng Yên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×