Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân bố các loài trong các dạng thảm thực vật:

Phân bố các loài trong các dạng thảm thực vật:

Tải bản đầy đủ - 0trang

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM1

2

3Ăn côn trùng

1

1

Dơi

4

6

Gậm nhấm

2

5

Tổng số: 3 bộ, 7 họ, 10 giống, 11 loàiCấu trúc thành phần các loài chim tại khu vực dự án thường xuất hiện 54 loài chim,

thuộc 31 họ và 10 bộ. Số giống loài chiếm chủ yếu thuộc bộ sẻ, cắt, sếu và hạc.Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng67NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMBảng chương 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ

HỘI.27. Cấu trúc thành phần loài chim ở khu vực dự ánTTBộSố họsố loài1Hạc152Cắt243Sếu224Rẽ245Bồ câu126Cu cu117118Cú muỗi119Sả1310Sẻ1931Tổng số: 10 bộ, 31 họ, 54 loài

Cấu trúc thành phần lồi bò sát – ếch nhái gồm 19 lồi bò sát thuộc 9 họ trong 2 bộ

và 13 loài ếch nhái thuộc 5 họ trong 1 bộ. (Bảng chương 2. ĐIỀU KIỆN TỰ

NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI.28)

Bảng chương 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ

HỘI.28. Cấu trúc thành phần lồi Bò sát, ếch nhái ở khu vực dự án

TT1

2

3BộSố họBò sát

Có vảy

6

Rùa

1

Ếch nhái

Khơng đi

4

Tổng số: 3 bộ, 11 họ, 24 lồiSố lồi13

1

10Cấu trúc thành phần lồi cơn trùng:

Thành phần lồi cơn trùng khu vực dự án gồm 144 loài thuộc 63 họ, 12 bộ (phụ lục

5). Các bộ có số lượng lồi chiếm ưu thế là bộ Cánh vảy Lepidoptera: 32 loài,

chiếm 22,22%. Bộ Cánh cứng Coleoptera: 28 loài, chiếm 19,44%. Bộ Hai cánh

Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng68NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMDiptera: 26 lồi, chiếm 18,06%. Các bộ có số lượng lồi ít hơn là: Bộ Cánh khác

Heteroptera: 17 loài, chiếm 11,81%. Bộ Cánh thẳng Orthoptera: 13 loài, chiếm

9,03% Bộ Cánh màng Hymenoptera: 11 loài, chiếm 7,64%. Bộ Cánh giống

Homoptera: 9 loài, chiếm 6,25%. Các bộ có số lượng lồi ít nhất, mỗi bộ chỉ có 1

lồi, chiếm 0,69% là bộ: Bọ ngựa Mantodea, bộ Phù du Ephemeroptera, bộ Cánh da

Dermaptera.Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng69NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMBảng chương 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI.29.

Cấu trúc thành phần các bộ côn trùngTTTổngTên Việt NamTên khoa họcSố họSố

loài% số

loàiBộ Cánh vảyLepidoptera143222.22Bộ Cánh cứngColeoptera82819.44Bộ Hai cánhDiptera112618.06Bộ Cánh khácHeteroptera61711.81Bộ Cánh thẳngOrthoptera6139.03Bộ Cánh màngHymenoptera6117.64Bộ Cánh giốngHomoptera496.25Bộ Chuồn chuồnOdonata332.08Bộ GiánBlattodea221.39Bộ Bọ ngựaMantodea110.69Bộ Phù duEphemeroptera110.69Bộ Cánh daDermaptera110.696314412 bộNgoài những loài cơn trùng có ý nghĩa kể trên, 32,64% các lồi còn lại là những

lồi phổ biến, phân bố rộng. Trong tồn bộ thời gian khảo sát, chúng tơi khơng bắt

gặp lồi cơn trùng nào có trong Sách đỏ và Danh lục đỏ Việt Nam.

Bảng chương 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MƠI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI.30.

Phân tích các nhóm lồi cơn trùng trong khu vực dự án

SttNhóm lồiSố lồiTỷ lệ (%)1Sâu hại nông nghiệp6746.532Thiên địch của sâu hại1611.113Côn trùng y học64.174Cơn trùng thú y85.565Các lồi khác4732.64Trong tồn bộ thời gian điều tra, bằng phương pháp định lượng, đã thu được tổng

cộng 698 vật mẫu của 123 loài thuộc 53 họ, 10 bộ cơn trùng. Kết quả phân tích sốBáo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng70NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMliệu cho thấy tính đa dạng của khu vực dọc tuyến đường cao tốc dự kiến Hà Nội Hải Phòng là rất thấp, chỉ số đa dạng (H’) chỉ đạt 3,2643 với độ phong phú (d) là

19,319.

Phân bố của các loài theo sinh cảnh:

+Sinh cảnh đồng ruộng trồng lúa và hoa màu:

Đây là dạng sinh cảnh chủ yếu trong các địa phận thuộc dự án dự định mở

đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Kết quả khảo sát thực địa cho thấy phần lớn các loài tập trung ở sinh cảnh

đồng ruộng, số loài bắt gặp ở sinh cảnh nay chiếm tới 79,86%. Thành phần côn

trùng trong sinh cảnh này được đặc trưng bởi các loài chiếm ưu thế là các loài sâu

hại nông nghiệp như sâu đục thân lúa 2 chấm Schoenobius incertellus, sâu cuốn lá

lúa nhỏ Cnaphalocrocis medinalis, sâu xám Agrotis ypsilon, sâu xanh Heliothis

armigera, sâu tơ Plutella xylostella, sâu đục thân ngô Pyrausta nubilalis, châu chấu

lúa Oxya spp., sâu róm 4 gù vàng Orgyia posticata, rầy xanh đi đen Nephotettix

sp., muội nâu Nilaparvata lugens, rệp cải bắp Brevicoryne brassicae, nhiều loài

khác thuộc họ Châu chấu (Acrididae), v.v.... Ngoài ra, còn gặp các lồi thiên địch

của sâu hại như các loài thuộc họ Chân chạy (Carabidae), họ Bọ rùa

(Coccinellidae), Bọ xít ăn sâu (Reduviidae), Ong ký sinh (Ichneumonidae,

Braconidae,v.v..), Ruồi ký sinh (Tachinidae), ruồi giả ong (Syrphidae) v.v... một số

loài thuộc họ Bướm cải (Pieridae), bướm nhảy (Hesperidae), bướm mắt rắn

(Satyridae), v.v....

+ Sinh cảnh đất ngập nước ven biển

Thú: Có 3 loài thú, chiếm 27% tổng số loài phân bố ở sinh cảnh này. Những

loài chủ yếu gặp được trong sinh cảnh này như: Chuột đất lớn, Chuột nhắt đồng,

Dơi muỗi nâu.

Chim: Đây là sinh cảnh có địa hình tương đối đơn điệu nhất trong 3 dạng

sinh cảnh, thành phần thực vật nghèo, có ít yếu tố sinh thái liên quan đến sự phân

bố của các lồi chim. Có lẽ vì vậy mà có ít lồi chim nhất phân bố trong 3 dạng sinh

cảnh, 34 lồi chiếm 62% tổng số lồi.

Bò sát, ếch nhái: Có 14 lồi, chiếm 58,4 % tổng số loài phân bố ở sinh cảnh

này. Các loài đặc trưng cho sinh cảnh này là: Rồng đất (Phisignathus cocincinus),

Nhái bén nhỏ (Hyla simplex), Thằn lằn bóng hoa (Mabuya multifasciata), ếch đồng

(Rana rugulosa).

Cơn trùng: Chiếm diện tích nhỏ nhất phân bố ở ven biển Hải Phòng với

thành phần thực vật đơn giản, số lồi cơn trùng bắt gặp ở sinh cảnh đất ngập nước ven

biển chỉ chiếm 12,50% tổng số loài.

Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng71NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMThành phần lồi cơn trùng ở đây nghèo nàn, thường gặp một số loài bướm

thuộc họ Bướm cải (Pieridae), Bướm tro (Lycaenidae), một số loài Cánh cứng ăn lá

(Chrysomelidae), một số loài thuộc bộ Cánh thẳng (Orthoptera), v.v...

+ Sinh cảnh khu dân cư:

Thuộc sinh cảnh này gồm các thơn, xóm sống tập trung ở những nơi đất cao

mà xung quanh có các cánh đồng trồng nông nghiệp. Thường mỗi hộ gia đình đều

có một mảnh vườn, có thể có ao hồ nhỏ để thả cá.

Tóm lại: Hệ động thực vật trên cạn thuộc khu vực dự án bao gồm các giống loài

sau:

+ Hệ thực vật: 249 loài, 78 họ, 174 chi thuộc 3 ngành thực vật: Thông đất, Dương xỉ

và Mộc lan.

+ Hệ động vật:

- Về thú:11 loài thuộc 7 họ và 3 bộ.- Về chim:54 loài thuộc 31 họ và 10 bộ.- Về Bò sát-ếch nhái: 24 lồi thuộc 11 họ và 3 bộ.

- Cơn trùng:144 lồi thuộc 63 họ và 12 bộThảm thực vật có 3 dạng chiếm chủ yếu là:

- Dạng thảm thực vật các loài cây trồng trên đất nơng nghiệp:

- Dạng thảm thực vật các lồi cây trồng và cây tự nhiên vùng đất ngập nước vùng

ven biển:

- Dạng thảm thực vật các loài cây trồng cho hoa quả, thực phẩm và tiêu dùng đời

sống hàng ngày tại các khu dân cư :

Các dạng sinh cảnh tương ứng với 3 dạng thảm thực vật nói trên gồm:

+ Dạng sinh cảnh đồng ruộng trồng lúa và hoa màu: Đây là dạng sinh cảnh

chiếm chủ yếu trong khu dự án

Thú: có 9 lồi thú, chiếm 82 % tổng số loài trong khu vực dự án.

Chim: Số loài phân bố ở sinh cảnh này 47 loài, chiếm 87% tổng số lồi ghi

nhận được.

Bò sát, ếch nhái: có 19 lồi, chiếm 79,2% tổng số lồi.

Cơn trùng: có 115 lồi, chiếm 79,86% tổng số loài.

+ Sinh cảnh đất ngập nước ven biển:

Thú: Có 3 lồi, chiếm 27 % tổng số lồi phân bố ở sinh cảnh này. Chim: Đây

Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng72Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân bố các loài trong các dạng thảm thực vật:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×