Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương trình môn học cho TC 38

Chương trình môn học cho TC 38

Tải bản đầy đủ - 0trang

PhnưII:Hệưthốngưquảnưlýưchấtưlượngưvàưmộtư

sốưvấnưđềưcụưthểưvềưđịnhưmức

Bàiư5:ưNhữngưvấnưđềưcơưbảnưvềưtiêuưchuẩnưvàư

tiêuưchuẩnưhoá

Bàiư6:ưTiêuưchuẩnưchấtưlượngưvàưquảnưlýưchấtưlượngư

sảnưphẩmưtheoưISOư9000

Bàiư7:ưĐmưtiêuưdùngưmộtưsốưNVLưchínhưvàưbiệnư

phápưsdTKưTRNG I HC KINH T QUC DN

KHOA THNG MIGiỏo trỡnh điện tử

Bài 1: Bản chất của mức, định mức và cơng

tác định mứcNgười biên soạn: PGS.TS. Nguyễn Thị Xn HươngBµi I:Bảnưchấtưcủaưmức,ưđịnhưmứcư

vàưcôngưtácưđịnhưmức

Mức, định mức và tính tất yếu

của ĐMTDNVL

II. Tớnh cht của mức tiêu dùng và các

nhân tố ảnh hưởng đến hao phí ngun

vật liệu

III. Nhiệm vụ của cơng tác định mc tiờu

dựng nguyờn vt liu

I.Bài I:Bảnưchấtưcủaưmức,ưđịnhưmứcưvàưcôngư

tácưđịnhưmứcI. Mức, định mức và tính tất

yếu của ĐMTDNVL

1. Khái niệm về mức

2. Phân loại mức tiêu dùng

nguyên vật liệu

3. Vai trò của mức tiêu dùng NVL

4. Định mức tiêu dùng NVL và

công tác ĐMTDNVLTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương trình môn học cho TC 38

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×