Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.2: Lượng khách tới chùa Hương từ năm 2011 - 2015

Bảng 2.2: Lượng khách tới chùa Hương từ năm 2011 - 2015

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhìn vào kết quả trên ta thấy tổng lượng khách đến chùa Hương đang có xu

hướng giảm dần qua các năm. Tổng lượng khách đến chùa Hương năm 2013 giảm

12.078 khách, với tỷ lệ giảm 0,88% so với năm 2012. Năm 2015 lượng khách quốc

tế và khách nội địa tiếp tục giảm so với năm 2014. Tổng lượng khách năm 2015 chỉ

đạt 1.263.975 khách, tức giảm 23.246 lượt khách, tương đương giảm 1,82% so với

năm 2014.

Lượng khách nội địa giảm mạnh vào năm 2014, với số lượng giảm là 70.916

lượt khách, cao nhất trong các năm. Đến năm 2015 khách nội địa chỉ đạt 1.266.848

lượt khách giảm 20.600 lượt khách tương đương giảm 1,63% so với năm 2014.

Lượng khách quốc tế đến chùa Hương tăng mạnh vào năm 2013 đạt 18.553

lượt khách, chiếm tỷ lệ 1,53%, tổng số khách tăng 4.012 lượt khách tức đạt 19,14%.

Đó là con số đáng phấn khởi nhưng các năm còn lại, từ năm 2014 đến năm 2015 số

lượng khách quốc tế chỉ đạt 22.553 và 17.727 lượt khách tức lại giảm so với năm

2013. Đây là con số đáng báo động vì lượng khách quốc tế chưa chiếm tỷ lệ không

cao do hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ còn kém chưa đạt tiêu chuẩn và những nhu

cầu của khách.

Từ bảng số liệu có thể nhận thấy doanh thu của khu du lịch và thắng cảnh

tăng mạnh vào năm 2012 đạt 115.282.188.000 đồng, tăng 53% so với năm 2011

nhưng từ năm 2012 đến năm 2015 thì doanh thu có dấu hiệu giảm nhẹ qua từng

năm và chỉ đạt 112.493.775.000 đồng vào năm 2015.

Số liệu lượng khách và doanh thu ở trên vẫn còn thấp và còn chưa tương

xứng với khu du lịch vì: khách tham quan trong ngày, ít lưu trú lại qua đêm và

thường có thói quen mang theo thức ăn trong các chuyến đi, ít sử dụng dịch vụ tại

điểm du lịch dẫn đến mức chi tiêu của khách còn thấp. Sở dĩ có hiện tượng như vậy

vì giá cả đồ ăn uống và các dịch vụ tại các điểm du lịch còn ở mức cao vượt quá khả

năng chi trả của người khách. Điều kiện ăn uống còn chưa đảm bảo, không phù hợp

với khẩu vị của khách. Điều này làm cho doanh thu của doanh nghiệp mất đi một

phần đáng kể từ dịch vụ cho thuê phòng, dịch vụ ăn uống và các dịch vụ khác vừa

gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường sinh thái và cảnh quan điểm lịch do khách để

lại sau khi ăn uống. Trong thời gian tới để thu hút khách và tăng mức chi tiêu của

khách cần nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa ra các món ăn độc đáo hợp khẩu vị của

du khách với giá cả hợp lý.47Khách du lịch trong nước tới chùa Hương bao gồm: khu vực phía Bắc và các

tỉnh khác trong cả nước. Trong đó lượng khách đến đông nhất từ Hà Nội khoảng

43%, khách đến từ Hải Phòng 14,2%, Nam Định, Thanh Hố 12%, còn lại là từ các

tỉnh khác trong cả nước. Sự chênh lệch trong cơ cấu khách đến chùa Hương là rất

lớn điều đó thể hiện sự phát triển tự phát của thị trường khách đến thiếu sự định

hướng và quy hoạch cụ thể. đặc biệt là sự yếu kém trong công tác tuyên truyền

quảng bá tới các khu vực thị trường khác đặc biệt là thị trường từ các tỉnh phía

Nam. Khách đến chùa Hương hiện nay vẫn chủ yếu gói gọn trong phạm vi các tỉnh

liền kề có hệ thống giao thông thuận tiện và thuận lợi cho việc đi về trong ngày.

Khách đến chùa Hương với nhiều mục đích khác nhau nhưng mục đích cao

nhất vẫn là đáp ứng cho nhu cầu của đời sống tinh thần

+ Khách đến với mục đích tín ngưỡng hồn tồn:

+ Khách đến với mục đích tham quan du lịch:78%.19%.+ Khách đến với mục đích khác: 03%.

Theo kết quả khảo sát cho thấy lượng khách đến với chùa Hương chiếm tỉ lệ

lớn nhất là đối tượng hành hương tín ngưỡng, với đủ các thành phần những người

già, thương nhân, học sinh, sinh viên đến cầu tài, cầu lộc, cầu an cho gia đình và

bản thân. Trong đó, khách thường đi theo 3 tuyến chính:

+ Động Hương Tích: 100%

+ Chùa Tuyến Sơn: 40%

+ Chùa Long Vân: 35%

Khách tới chùa Hương chủ yếu là khách trong ngày, một số ít khách ở xa thì

lưu lại qua đêm (2%) chủ yếu nghỉ lại các nhà trọ bình dân

Việc nắm chắc và phân tích, dự báo đúng các thị trường khách du lịch đến

khu di tích và thắng cảnh giúp cho Ban quản lý có căn cứ để đưa ra các chính sách,

biện pháp chỉ đạo, triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và cung cấp, hỗ

trợ thông tin cho các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong việc khai thác

các luồng khách một cách hợp lý và hiệu quả. Điều quan trọng là công tác quản lý

nhà nước thời gian qua đã tham gia điều tiết và khai thác hợp lý, nhịp nhàng các

luồng khách quốc tế và nội địa. Hai luồng khách này bổ sung cho nhau trong những

thời điểm khó khãn, đảm bảo doanh thu ổn định của ngành du lịch. Chẳng hạn,

trong thời điểm khủng hoảng tài chính tồn cầu, dịch bệnh MARS, cúm hay khủng48hoảng nợ ở Châu Âu, lượng khách quốc tế giảm sút trơng thấy thì lượng khách nội

địa vẫn tặng cao.

Quản lý hoạt động của khách du lịch: Bên cạnh việc quản lý thị trường

khách nhằm duy trì và khơng ngừng gia tặng lượng khách, đồng nghĩa với gia tặng

doanh thu, lợi nhuận từ du lịch thì một khía cạnh khác cũng khơng thể bỏ qua đó là

quản lý hoạt động của khách du lịch. Quản lý hoạt động của khách du lịch nhằm

nắm bắt nhu cầu, sở thích, khả nặng chi trả của du khách cũng như đánh giá được

chất lượng các hoạt động dịch vụ, đồng thời cũng nhằm bảo vệ an tồn về tính

mạng, sức khỏe, tài sản cho du khách; phòng chống các hoạt động xầm phạm an

ninh quốc gia và vi phạm pháp luật.

Công tác quản lý các hoạt động của du khách trên địa bàn thời gian qua được

Ban quản lý tiến hành rất chặt chẽ và có nhiều tiến bộ, nhất là trong việc ứng dụng

công nghệ thông tin vào việc quản lý khách. Công tác này được tiến hành thơng qua

hàng loạt các hoạt động mang tính nghiệp vụ như Theo dõi được lịch sử làm việc

với khách hàng; quản lý thơng tin đặt tour; trích lọc, tìm kiếm thơng tin khách hàng

cũ; quản lý khách đồn, khách lẻ, passport; báo giá cho khách hàng; quản lý chất

lượng tour và dịch vụ; quản lý thông tin đặt dịch vụ; quản lý các dịch vụ cho thuê;

quản lý các hoạt động chặm sóc, hậu mãi khách hàng, phần loại, tính điểm cho

khách hàng; theo dõi lịch làm việc của nhân viên; theo dõi được doanh thu thông

qua các báo cáo...

Điểm mới là trong nặm 2015, Ban quản lý Nội đã thành lập bộ phận hỗ trợ

khách du lịch có trụ sở tại Bến Đục – Suối Yến nhằm kịp thời cung cấp thông tin du

lịch và xử lý những phản ánh, khiếu nại của du khách. Đến nay, bộ phận này đã trở

thành bộ phận giúp việc quan trọng và có hiệu quả của Ban quản lý góp phần từng

bước cải thiện môi trường du lịch trên địa bàn, tạo dựng hình ảnh tốt về du lịch

Hương Sơn và được đơng đảo du khách đánh giá cao.

2.2.5. Kiện tồn tổ chức bộ máy quản lý về du lịch và các doanh nghiệp địa

phương hoạt động du lịch

Tổ chức lại bộ máy quản lý về du lịch

Quản lý về du lịch ở Ban quản lý tại khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn

những năm qua đã có nhiều kết quả khả quan về quản lý và giám sát các doanh

nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, đặc biệt là dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành.49Có thể nói việc xây dựng mơ hình cơ cấu tở chức lao động trong tất cả các tổ

chức đều có ý nghĩa quyết định đến việc sự thành bại của mỗi tổ chức. Du tổ chức

đó là một doanh nghiêp tư nhân, daonh nghiệp cổ phần hay doanh nghiệp thuộc sự

quản lý của nhà nước thì việc tổ chức sắp xếp các nhân viên trong tổ chức thành

một đội ngũ tạo được tính trồi cho tổ chức để đạt được mục tiêu của tổ chức đều là

một nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với tổ chức.

Sơ đồ 2.1: Mơ hình quản lý của Ban quản lý tại khu di tích và thắng cảnh

Hương Sơn

Ban lãnh đạoBỘ PHẬN

QUẢN LÝ

VÀ BẢO VỆ

DI TÍCH THẮNG

CẢNHBỘ PHẬN

QUẢN LÝ

PHỤC VỤ

KHÁCH

THAM

QUANBỘ PHẬN

HÀNH CHÍNH

, TÀI VỤ,

KIỂM TRANguồn: Tổ Hành chính tổng hợp

Việc thiết lập mơ hình cơ cấu tổ chức trong tổ chức phụ thuộc nguồn lực của

tổ chức như do vậy khi thiết kế mơ hình cơ cấu tổ chức ban lãnh đạo của tổ chức

phải cân nhắc tới các nguồn lực này để đảm bảo mô hình cơ cấu tổ chức đó phải

phù hợp với các nguồn lực sẵn có của tổ chức đảm bảo rằng mơ hình đó sẽ góp

phần

Nhận thức được vấn đề này, công tác quản lý nhà nước tại khu điểm du lịch

lớn được quan tâm hơn bằng việc thành lập Ban quản lý tại khu di tích và thắng

cảnh Hương Sơn. Mơ hình hoạt động của Ban quản lý tại khu di tích và thắng cảnh

Hương Sơn được thể hiện qua sơ đồ 2.1.

Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý được tổ chức theo mơ hình trực tuyến chức

năng đứng đầu là ban lãnh đạo và dưới là các bộ phận chức năng. Chức năng chính

của từng bộ phận này như sau:

1. Ban lãnh đạo

Đây là bộ phận quản lý cấp cao của ban có chức năng như:50- Đề ra phương hướng, các biện pháp cụ thể về quy hoạch, đầu tư và phát

triển khu du lịch.

- Quản lý cấp cao đối với các trạm cấp dưới như đề ra các phương hướng, kế

hoạch, mục tiêu cho các trạm cấp dưới.

- Phối hợp cùng các bộ phận cấp dưới quản lý các hoạt động tại khu du lịch.

- Từ thực tế hoạt động tại khu du lịch tiến hành tổng hợp phân tích tình hình

để từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị với sở du lịch Hà Nội góp phần đưa khu du

lịch ngày càng phát triển.

- Phối hợp cùng với chính quyền địa phương trong việc đảm bảo công ăn

việc làm cho người dân địa phương đồng thời tuyên truyên, giáo dục cho người dân

đia phương giúp họ nhận thức rõ được lợi ích của việc phát triển du lịch.

2. Bộ phận quản lý và bảo vệ di tích - thắng cảnh (Gồm 03 tổ: Tổ Thiên Trù,

Tổ Tuyết Sơn, tổ Long Vân - Thanh Sơn)

- Tổ chức quản lý và bảo vệ khu Di tích - Danh lam - Thắng cảnh Hương

Sơn. Phối hợp với địa phương, các cơ quan liên quan, nhà sư trụ trì trong khu vực

giữ gìn cảnh quan, mơi trường trong khu Di tích - Thắng cảnh Hương Sơn theo quy

định của pháp luật và luật di sản văn hóa. Phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời

những hành vi vi phạm đến khu Di tích - Thắng cảnh Hương Sơn theo thẩm quyền.

Đồng thời báo cáo và đề nghị hình thức xử lý những hành vi làm tổn hại đến khu Di

tích - Thắng cảnh Hương Sơn.

- Phối hợp với các cơ quan chun mơn, chính quyền địa phương, hướng dẫn

cho các nhà Chùa xây dựng quy hoạch và kế hoạch bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, xây dựng

trong khu Di tích - Thắng cảnh trình Uỷ ban nhân dân huyện và cấp trên tham gia

hoặc tổ chức thực hiện các dự án đã được phê duyệt.

- Quản lý chặt chẽ việc xây dựng, tu sửa nhà tạm của nhân dân đang sinh

sống, làm vườn trong khu Di tích - Thắng cảnh Hương Sơn. (như nhà ở trông nom

vườn, rẫy, xây mộ).

- Lập hồ sơ quản lý, phân loại và đề xuất việc giữ gìn, tu bổ, tơn tạo 18 điểm

di tích đã được nhà nước xếp hạng và hướng dẫn lập quy trình xây dựng tu bổ, tơn

tạo trong khu Di tích - Thắng cảnh Hương Sơn theo quy định.

- Phối hợp với ủy ban nhân dân xã Hương Sơn quản lý đúng trình tự cho

phép 05 điểm để lại phục vụ cơng tác tín ngưỡng cho nhân dân địa phương. Tuyệt51Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.2: Lượng khách tới chùa Hương từ năm 2011 - 2015

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×