Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỀ DU LỊCH CỦA BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH VÀ THẮNG CẢNH HƯƠNG SƠN, HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011-2015

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỀ DU LỊCH CỦA BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH VÀ THẮNG CẢNH HƯƠNG SƠN, HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011-2015

Tải bản đầy đủ - 0trang

khu vực Hương Sơn bao gồm 3 tuyến điểm di tích chính:

- Tuyến điểm di tích Hương – Thiên: Bao gồm các đền - chùa và chùa động:

Đền trình Đục Khê, Đền Ngũ Nhạc, đình Yến Vỹ, hang Sơn thủy hữu tình, chùa

Thiên Trù, động Đại Binh, động chùa Tiên Sơn, chùa Giải Oan, đền Trấn Song (còn

gọi là đền Cửa Võng), chùa động Hương Tích và chùa động Hinh Bồng.

- Tuyến điểm di tích Long Vân - Hương Đài: gồm các chùa, động chùa:

Chùa, chùa động Hương Đài, chùa Long Vân, động Long Vân, chùa động Cây Khế

và hang Sũng Sàm (động Người xưa), tức di chỉ khảo cổ học hang Sũng Sàm, thuộc

di chỉ Văn hố Hồ Bình;

- Tuyến điểm di tích Tuyết Sơn: gồm các chùa, chùa động và đền: Đền Trình

Phú Yên, chùa Bảo Đài, chùa động Tuyết Sơn, và am Phật Tích.

Địa điểm di tích

Hương Sơn là vùng đất nằm trên bãi bồi sông Đáy. Hai phía Đơng và Nam là

dòng sơng Đáy uốn lượn ôm trọn vùng đất này và chở phù sa. Dòng sông Đáy kéo

dài từ đầu làng Hà Đoạn ôm Bãi Nương (làng Tiên Mai cùng xã) vòng về ấp Tân

Sơn, cuối làng Phú Yên hơn 6km. Sông Đáy cũng là địa giới tự nhiên giữa Hương

Sơn với các xã Hồng Quang (Ứng Hồ), Tượng Lĩnh (Kim Bảng - Hà Nam).

Phía Bắc xã Hương Sơn giáp xã Hùng Tiến, An Tiến, An Phú (cùng huyện),

xưa có sơng Thường Vệ cắt chéo từ Tây Bắc sang Đông Nam, cửa sông đổ ra Đục

Khê. Dãy núi đá vơi ơm tồn bộ phía Tây xã Hương Sơn, An Tiến và An phú kéo

dài từ Tây sang Bắc tỉnh Hồ Bình, ngăn cách giữa núi rừng và đồng bằng. Bước

tường thành được tạo bởi những dãy núi đá vôi trùng điệp liên tiếp. Nhân dân quen

gọi là “Thượng chí tượng đới, hạ chí chiếu quang”. Chính vì đặc điểm địa lý này đã

“ban” cho Mỹ Đức đặc thù “hùng sơn tú thuỷ”, “tiểu danh lam mà có đại kỳ

quan”, tức Chùa Hương Tích và khu vực Hương Sơn.

Năm 1965, tỉnh Sơn Tây sáp nhập với tỉnh Hà Đông thành tỉnh Hà Tây, xã

Hương Sơn, huyện Mỹ Đức thuộc tỉnh Hà Tây. Năm 1975, tỉnh Hà Tây sát nhập với

tỉnh Hòa Bình thành tỉnh Hà Sơn Bình. Đến năm 1991 tái tách tỉnh Hà Sơn Bình

thành hai tỉnh Hòa Bình và tỉnh Hà Tây thì huyện Mỹ Đức vẫn trực thuộc tỉnh Hà

Tây cho đến ngày 31 tháng 7 năm 2008.

Hiện nay, Chùa Hương Tích và khu vực Hương Sơn hiện nay thuộc xã

Hương Sơn, xã Hùng Tiến, xã An Tiến, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà38Nội.

Sự kiện, nhân vật lịch sử, đặc điểm của di tích

Quần thể di tích chùa Hương Tích và khu vực Hương Sơn gồm đền, chùa,

động chùa nằm rải rác trên địa bàn các thôn: Yến Vĩ, Đục Khê, Hội Xá, Tiên Mai và

Phú Yên. Đa số các di tích dựa vào sườn núi hoặc nằm ở thung lũng có địa thế đẹp

để kiến tạo nên di tích. Cũng như các ngôi chùa Việt, chùa Hương được cổ nhân xây

dựng để thờ Phật; nhưng quần thể di tích danh thắng này có sự độc đáo, đặc biệt

mang tên “Hương Tích” (tức dấu vết thơm tho), nên việc thờ Phật ở đây cũng có

những đặc điểm khác của các chùa làng.

Theo truyền thuyết thì trong tâm thức của người Việt, Chùa Hương là một

địa danh được nhắc đến vì đó là “nơi lưu dấu thơm của Phật” Quán Thế Âm, một

vị Phật do dày công tu luyện ức vạn triệu năm, có lòng từ bi nên Ngài có thể nghe

thấy những tiếng kêu than nhỏ nhất của chúng sinh đau khổ ở mọi nơi. Kinh Pháp

Hoa ghi rằng: Khi gặp khổ đau, người ta tụng niệm pháp danh của Ngài thì Ngài

đem phép nhiệm màu cứu giúp. Ngài có phép thần thơng biến hố, có thể hiện ra ở

các sắc tướng khác nhau: có lúc là nam tướng, nữ tướng hay Đức vua và Hoàng

hậu…

Nam Hải Quán Thế âm được thờ ở động Hương Tích, chùa Thiên Trù, Chùa

Giải Oan… Hành trạng của Ngài là công chúa Diệu Thiện; dân gian quen gọi là

công chúa Ba, đã vượt qua mọi trở ngại, quyết chí tu hành. Vua cha là Diệu Trang

Vương ở nước Hưng Lâm sinh được ba công chúa. Khi khơn lớn, hai chị lấy chồng

nhưng các phò mã đều ham mê chơi bời, không lo việc nước nên vua bắt chúa Ba

lấy chồng để chọn người tài giỏi nhường ngôi nhưng Ngài nhất định xin đi tu để sau

này độ cho vương triều và chúng sinh thoát khỏi đau khổ. Trang Vương không

nghe, sai đốt chùa, giết tăng ni và giết cả chúa Ba. Nhưng thiên đình đã sai thần núi

Hương Tích hiện thành hổ cõng chúa Ba về vùng núi Hương Tích. Đức Phật Thích

Ca hiện thân chỉ cho chúa Ba vào động Hương Tích tu tại đây. Khi thành đạo Bà

biến hố thần thơng nghìn mắt, nghìn tay cứu độ cho cha. Hai chị của Ngài sau cũng

quy y tu hành và đều thành Phật.

Không gian quần thể di tích chùa Hương Tích và khu vực Hương Sơn hầu

như hình tượng Phật Bà Quán Thế Âm ln bao trùm trong các di tích. Các hang

động, động - chùa khác ở chùa Hương như: Hang chùa Thanh Sơn, động Hinh39Bồng, động Long Vân, hang Sũng Sàm… đều có ánh sáng mờ ảo, hình thù nhũ đá

ly kỳ, khiến người ta liên tưởng tới sự sắp đặt đầy kỳ bí của tạo hố. Người xưa

trước những hiện tượng thiên nhiên ấy với tư tưởng tôn sùng đạo Phật và đức tin

với Phật, sự tín ngưỡng và tơn giáo đã nảy sinh ở vùng này khá sớm. Chưa thấy

sách nào ghi chép về sự hình thành Phật giáo ở Hương Sơn trước thế kỷ XV, chỉ đến

thời Lê Thánh Tông (1460 - 1497) chùa Hương mới được phát hiện, truyền thuyết

dân gian vẫn coi nơi đây lưu dấu và hành trạng của Phật Bà Quán Âm.

Tuy nhiên, với hình thể núi non tươi đẹp và hang động nhuốm màu huyền

tích, rất có thể quần thể di tích chùa Hương đã được người Việt Nam biết đến và sử

dụng hang động làm nơi thờ cúng. Các chùa trong quần thể di tích chùa Hương Tích

và khu vực Hương Sơn, ngoài việc thờ Phật theo phái Đại Thừa, thờ Phật Bà Qn

Âm, còn có điện thờ Mẫu (Tam tòa thánh mẫu). Riêng đền Cửa Võng, còn gọi là

đền Trấn Song là nơi thờ Thanh Y công chúa, tục gọi là bà chúa Thượng Ngàn, huý

là Sơn Tinh Triều Mường công chúa Lê Mại đại vương và 12 thị nữ tiên cơ là người

dân tộc thiểu số.

Ngồi việc tơn thờ Qn Thế Âm và Mẫu, đến thế kỷ XVII, quần thể danh

thắng này xuất hiện thêm các chùa, hệ thống tượng Phật nhiều hơn. Các bia đá

“Hương Tích động Thiên Trù bi ký”, lập năm Cảnh Trị 05 (1667) ở vách đá động

Hương Tích, bia “Thiên Trù tự bi ký” lập năm Chính Hồ 7 (1686)… cho thấy sự

ghi chép tu sửa, tôn tạo, hưng công, tạc tượng, đúc chuông và văn thơ đề vịnh của

Chúa Trịnh, của các quan Nghè, quan Đốc học… với chùa Hương suốt từ thời Lê

đến thời Nguyễn. Chùa - động là nơi bài trí tiếp các vị Phật tổ, La Hán, các tượng

Tam giáo đồng nguyên (Phật - Lão - Nho) nhưng trung tâm vẫn là tượng Phật.

Sức cuốn hút của một vùng “Kỳ sơn tú thuỷ” và sự hình thành một trung tâm

Phật giáo ngày càng mạnh, từ nửa cuối thế kỷ XIX về sau, các ơng hồng bà chúa

giữ cương vị trọng trách đương thời và các vị đại khoa, danh sĩ… đến chùa Hương

ngày càng đông, họ đã để lại những bài thơ nổi tiếng trong văn học cổ - cận đại Việt

Nam.

Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, huyện Mỹ Đức,

thành phố Hà Nội

Tại Quyết định số 1654/2006/QĐ-UBND ngày 17/11/2006 của UBND huyện

Mỹ Đức về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên40chế thì:

a. Vị trí và chức năng

Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn trực thuộc Ủy ban nhân

dân huyện Mỹ Đức, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của

Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên ngành của

Sở Văn hóa thơng tin.

Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn là đơn vị sự nghiệp có thu,

tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên. Ban có tư cách pháp nhân, có

con dấu và tài khoản riêng để giao dịch và hoạt động theo quy định của pháp luật.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn

Gồm 14 nhiệm vụ và quyền hạn chính như: Quản lý, bảo vệ, khai thác, giữ

gìn khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn theo quy định của luật di sản văn hóa; chủ

trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị đảm bảo các điều kiện phục vụ du khách về khu

di tích; tham gia thẩm định các chương trình dự án đầu tư, xây dựng chương trình,

kế hoạch, tổ chức quản lý lễ hội hàng năm; tuyển chọn đội ngũ hướng dẫn viên giới

thiệu ý nghĩa, giá trị của khu di tích. Đây là các nội dung hết sức quan trọng và

trọng tâm mà hiện nay Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn tập trung

thực hiện nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút khách du lịch, trong đó có

cơng tác quản lý du lịch.

c. Tổ chức bộ máy và biên chế

Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn có Trưởng ban và 03 phó

trưởng ban; bộ máy giúp việc được thành lập theo mơ hình các tổ cơng tác, chức

năng, nhiệm vụ của các tổ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quy định cụ thể.

Hiện tại Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn có 80 cán bộ lao

động làm việc.

Các tổ thuộc Ban quản lý gồm có:

- Tổ Hành chính-tổng hợp

-Tổ kiểm tra

- Tổ Hướng dẫn tuyên truyên

- Tổ Quản lý khách Ngã tư Đục Khê

- Tổ Quản lý khách đền Trình-Bến Yến

- Tổ Quản lý bảo vệ DT-TC tuyến Tuyết Sơn41- Tổ Quản lý bảo vệ DT-TC tuyến Thanh Sơn, Long Vân

- Tổ Quản lý bảo vệ DT-TC tuyến Thiên Trù-Hương Tích

Số lượng lao động làm việc cụ thể tại Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh

Hương Sơn tại thời điểm 31/12/2015 như sau:

Bảng 2.1: Số lượng lao động làm việc cụ thể tại Ban quản lý

Đơn vị tính: người

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9Bộ phậnSố lượng

Ban lãnh đạo

4

Tổ Hành chính-tổng hợp

11

Tổ kiểm tra

3

Tổ Hướng dẫn tuyên truyên

5

Tổ Quản lý khách Ngã tư Đục Khê

10

Tổ Quản lý khách đền Trình-Bến Yến

14

Tổ Quản lý bảo vệ DT-TC tuyến Tuyết Sơn

5

Tổ Quản lý bảo vệ DT-TC tuyến Thanh Sơn, Long Vân

5

Tổ Quản lý bảo vệ DT-TC tuyến Thiên Trù-Hương Tích

28

Tổng

85

Nguồn: Tổ Hành chính-tổng hợp2.2. Thực trạng quản lý du lịch tại khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn,

huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

2.2.1. Triển khai phổ biến các chính sách, pháp luật của các cơ quan trung

ương liên quan đến du lịch

Luật Du lịch đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

khóa XI, kỳ họp lần thứ 7 thông qua ngày 14-6-2005 và Chính phủ đã ban hành

Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01-6-2007 quy định chi tiết thi hành một số điều

của Luật Du lịch... Luật Du lịch ra đời có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát

triển du lịch trong quá trình hội nhập. Những quy định trong Luật Du lịch về cơ bản

đã tiếp cận được với Luật Du lịch của nhiều nước trên thế giới, tạo nên những nền

tảng vững chắc để thu hút các doanh nghiệp du lịch nước ngoài đầu tư, hợp tác kinh

doanh với Việt Nam, đồng thời thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế đến Việt

Nam.

Ban quản lý tại khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn đã cập nhật và thực

hiện các nội dung quy định về bảo vệ và tôn tạo tài nguyên du lịch; xây dựng tiêu

chuẩn hóa cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ, tiêu chuẩn hóa các cơ sở kinh doanh

dịch vụ du lịch; các quy định về đảm bảo an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn, bảo42hiểm du lịch và giải quyết yêu cầu, kiến nghị của khách du lịch đều nhằm thể hiện

chính sách của Nhà nước Việt Nam trong việc nâng cao sức cạnh tranh, tính hấp dẫn

của khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách

du lịch và các nhà đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch.

2.2.2. Phối hợp thực hiện và giám sát các chương trình, dự án phát triển du

lịch do các cơ quan trung ương thực hiện

Tiếp thu, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ

đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội về phát triển du lịch, Ban quản lý tại

khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn đã cụ thể hóa và phối hợp các ngành trên địa

phương thơng qua nhiều hình thức để tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể

cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đến nay, Ban quản lý tại khu di tích và

thắng cảnh Hương Sơn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện khá tốt các chủ

trương, chính sách này, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội, góp

phần cải thiện đời sống người dân tại địa phương; song song đó, nhận thức trong

nhân dân về phát triển du lịch gắn với lợi ích cộng đồng dân cư cũng được nâng lên;

có chuyển biến tốt trong việc chấp hành các quy định về bảo vệ và tôn tạo các khu,

điểm du lịch; việc kinh doanh du lịch được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư và

khai thác; chất lượng phục vụ du khách được nâng lên một bước; tình trạng tự ý

nâng giá kinh doanh trong thời gian cao điểm đã giảm.

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh du

lịch những quy định của pháp luật về du lịch; thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt

động du lịch tại các khu, điểm và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phản

ánh từ doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Cải cách một bước thủ tục đăng ký kinh

doanh, xây dựng cơ bản, giao và cho thuê đất; tuy chưa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu

của nhà đầu tư nhưng cũng đã có thơng thống hơn.

2.2.3. Thực hiện quản lý sản phẩm du lịch

Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn có quy hoạch phát triển du lịch sớm

được Ban quản lý thực hiện theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của thành

phố Hà Nội

Ban quản lý tại khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn đã phối hợp với Viện

Nghiên cứu phát triển du lịch Việt Nam - Tổng Cục Du lịch và Sở Du lịch Hà Nội

lập quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn đến43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỀ DU LỊCH CỦA BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH VÀ THẮNG CẢNH HƯƠNG SƠN, HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011-2015

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×