Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Tải bản đầy đủ - 0trang

đới Trung ương năm 2016 được ban lãnh đạo bệnh viện xác định như sau:

- Khám, chữa bệnh:

+ Triển khai lắp đặt máy bấm số xếp hàng tự động tại khoa Khám bệnh, khu

tiếp đón BHYT; Hệ thống phần mềm quản lý khám bệnh, hiển thị danh sách bệnh

nhân chờ khám trên màn hình LCD tại cửa các phòng khám.

+ Bệnh viện ký cam kết với Bộ Y tế không để tình trạng người bệnh nằm

ghép giường bệnh và lên kế hoạch triển khai tại các khoa lâm sàng.

+ Triển khai chương trình “Giám sát kháng kháng sinh tại bệnh viện” giai

đoạn 2015 – 2020

+ Triển khai các kỹ thuật lâm sàng, cận lâm sàng chuyên sâu, cụ thể: Kỹ

thuật nội soi can thiệp thắt giãn tĩnh mạch thực quản; Fibroscan; PCR chẩn đoán ho

gà; PCR chẩn đoán viêm gan D, viêm gan E; PCR rickettsia; Xác định vi khuẩn Lao

bằng hệ thống GenExpert; Kỹ thuật phát hiện Mers – CoV; xét nghiệm sàng lọc

virus Ebola; kỹ thuật định danh vi khuẩn bằng máy Malditof.

- Đào tạo:

+ Tập huấn Dự phòng, điều trị MERS – CoV cho cán bộ BV.

+ Tập huấn về chẩn đốn điều trị, sàng lọc, phòng chóng lây nhiễm bệnh do

MERS-COV cho các bệnh viện khu vực phía Bắc, miền Trung và Hà Nội.

+ Phối hợp với HAIVN tổ chức đào tạo và hỗ trợ lâm sàng trực tuyến về

chăm sóc, điều trị người bệnh HIV/AIDS.

+ Phối hợp với WHO tổ chức lớp tập huấn thở máy điều trị cúm nặng tại

Lạng Sơn và Bình Định.

+ Phối hợp với MSD tổ chức tập huấn chẩn đoán điều trị viêm gan virus C

tại Nghệ An.

+ Tổ chức tập huấn sốt xuất huyết theo Chương trình mục tiêu quốc gia (05

lớp với 200 học viên bác sỹ và điều dưỡng các bệnh viện khu vực phía Bắc).

Trong thời gian tới, bệnh viện Nhiệt đới Trung ương giữ vững và duy trì việc

thực hiện chức trách, các quy chế chuyên môn, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ,

tiếp tục cải tiến quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh nhằm đáp ứng nâng cao

chất lượng khám chữa bệnh, giảm thời gian chờ đợi khám bệnh cho nhân dân:

- Tăng cường quan tâm đến nâng cao chất lượng nhân lực Bệnh viện, đặc

biệt là nhân lực trình độ chuyên môn cao: bác sỹ. Đào tạo và phát triển đội ngũ y,

bác sỹ trẻ có tâm huyết để xây dựng đội ngũ kế cận trong những năm tới. Triển khai

thực hiện kịp thời các chế độ mới cho cán bộ nhân viên trong bệnh viện tạo sự yên73tâm công tác và cống hiến cho Bệnh viện.

- Quan tâm hơn nữa đến công tác nghiên cứu khoa học, cải tiến các trang

thiết bị, áp dụng các khoa học mới của ngành y vào hoạt động khám chữa bệnh tại

Bệnh viện nhằm nâng cao hiểu quá công tác khám và điều trị tại Bệnh viện.

3.1.2. Phương hướng nâng cao chất lượng nhân lực tại bệnh viện Nhiệt đới

Trung ương

Nâng cao chất lượng nhân lực của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương thời gian

tới: đảo đảm yêu cầu về thể lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng tay nghề, đạo đức

nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu công tác khám chữa bệnh ngày càng cao, nhất là ứng

dũng các kỹ thuật vào công tác chẩn đốn và điều trị. Chú trọng nâng cao trình độ

chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ nhân viên y tế, nâng cao phẩm chất đạo

đức nghề nghiệp, y đức cho cán bộ toàn Bệnh viện.

Phấn đầu đến năm 2020, Bệnh viện có trên 25% cán bộ viên chức có trình độ

sau đại học (CK2,ThS,CK1 ) ở tất cả các chuyên khoa và phải thực hiện các kỹ

thuật cao trong chẩn đoán và phẫu thuật. Bệnh viện phấn đấu có trên 50% cán bộ y

tế có trình độ đại học đến năm 2020.

Bảng 3.2: Kế hoạch chuyên môn dự kiến năm 2016

Bác sỹ

Năm

2016 – 2018

2018 – 2020Sau

ĐH

18

30Dược sỹĐHĐH63

876

12CĐ,

TC

21

27Điều dưỡng,

Tổng

KTV, Hộ lý

CĐ,

ĐH

TC

45

225

450

60

288

570

Nguồn: Phòng tổ chức cán bộTiêu chuẩn hố và cân đối nhu cầu nhân lực y tế về số lượng, cơ cấu, chất

lượng theo từng chuyên khoa và kiện toàn đội ngũ cán bộ y tế, đội ngũ cán bộ quản

lý, đảm bảo tiêu chuẩn hoá cán bộ trong từng lĩnh vực quản lý.

Đào tạo nâng cao năng lực chun mơn, kiện tồn đội ngũ cán bộ y tế nhằm

không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Mở các khóa đào tạo ngắn hạn về công tác quản lý cho cán bộ y tế, đặc biệt

là quản lý bệnh viện.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, hồn thiện quy trình khám bệnh, điều trị nội

trú, các quy trình kỹ thuật, chăm sóc phù hợp với điều kiện bệnh viện, tình hình74phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và sự tiến bộ của y học.

Nâng cao kiến thức quản lý nhà nước và ý thức chấp hành pháp luật cho

nhân viên bệnh viện. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong bệnh viện đến tận khoa

phòng, xây dựng và đẩy mạnh phong trào thi đua, đặc biệt là việc xây dựng các đơn

vị và cá nhân điển hình tiên tiến trong Bệnh viện.

Xây dựng và đề xuất các chính sách để tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi

ngộ cán bộ có trình độ cao tại bệnh viện. Đặc biệt quan tâm tạo điều kiện về môi

trường làm việc để thu hút nhân tài, giữ chân người giỏi, để họ gắn bó lâu dài và

tích cực cống hiến có hiệu quả cho Bệnh viện.

Ban hành các cơ chế ưu đãi đối với cán bộ, nhân viên y tế có trình độ cao

hoặc công tác ở những chuyên khoa tối cần thiết của bệnh viện.

Hợp đồng với những cán bộ nghỉ hưu nhưng có tay nghề, kinh nghiệm và đủ

khả năng làm việc về làm việc cho bệnh viện.

3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực của bệnh viện Nhiệt đới Trung

ương giai đoạn 2016 – 2020

3.2.1. Hoàn thiện quy trình và tổ chức cơng tác đào tạo

Quy trình đào tạo

Quy trình đào tạo được thực hiện qua 3 bước

Bước 1: Xác định mục tiêu, lựa chọn kiến thức cần đào tạo

Căn cứ vào mục tiêu phát triển Bệnh viện và phương hướng

phát triển nhân lực y tế đến năm 2020 của Bệnh viện để xác định

mục tiêu, nhu cầu đào tạo. Đồng thời kết hợp với việc đánh giá

thực trạng chất lượng NL, thực tế công tác tuyển dụng, quy hoạch

cán bộ qua các năm.

Sau khi xác định được mục tiêu, cần làm rõ đối tượng đào tạo

để lựa chọn kiến thức cần đào tạo cho phù hợp.

Bước 2: Xây dựng kế hoạch và phương pháp đào tạo.

Xây dựng kế hoạch đào tạo dựa trên mục tiêu và kiến thức

cần đào tạo đã xác định ở bước 1. Đưa ra kế hoạch cụ thể như sau:

Trong 5 năm tới, tập trung vào công tác đào tạo chuyên môn,

nâng cao tay nghề cho cán bộ y tế. Về đào tạo chuyên môn nghiệp

vụ: Cần phải kết hợp giữa đào tạo tại chỗ và đào tạo dài hạn. Đào

tạo chính quy tập trung và cập nhật, bồi dưỡng kiến thức hàng75năm tại chỗ. Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực y tế với lộ trình

đến năm 2018 như sau:

Bảng 3.3: Kế hoạch đào tạo NL tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương năm 20162018

Nhóm chun mơn

Bác sỹ

Dược sỹ

Điều dưỡng

Kỹ thuật viên Y

Y sỹ

TổngKế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

Tiến sỹ/CKII

Thạc sỹ/CKI

Đại học

Năm 2016-2018

3

15

0

0

0

6

0

0

30

0

0

9

0

0

30

3

15

75

Nguồn: Phòng tổ chức cán bộBước 3: Đánh giá kết quả đào tạo

Đánh giá chương trình đào tạo là khâu quan trọng trong một

tiến trình đào tạo, phát triển nhân lực. Qua đó tìm ra những điểm

tích cực để áp dụng trong các khóa học tiếp theo và thấy được

những tiêu cực để tìm cách khắc phục.

Tổ chức cơng tác đào tạo nhân lực y tế

Để công tác đào tạo tại Bệnh viện có được hiệu quả thì việc

lựa chọn hình thức đào tạo phải phù hợp với đối tượng đào tạo.

Bệnh viện cần tổ chức đào tạo cán bộ y tế với các hình thức, đối

tượng cụ thể sau:

- Đào tạo dài hạn: đào tạo đại học và sau đại học

+ Đào tạo Đại học: đối tượng đào tạo là cán bộ y tế trẻ như y

sỹ, điều dưỡng trung cấp, dược sỹ trung cấp, kỹ thuật viên trung

cấp tham gia đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ

cho công tác khám và điều trị tại bệnh viện. Bệnh viện cử cán bộ

tham gia đào tạo tại các Trường Đại học Y Dược như: Đại học Y Hà

Nội, Học viện y học cổ truyền để đào tạo bác sĩ, dược sĩ đại học, cử

nhân y tế công đồng, cử nhân điều dưỡng, cử nhân...

+ Đào tạo Sau đại học: Đối tượng là các bác sĩ, dược sĩ, tham76gia đào tạo các lớp Sau đại học như chuyên khoa I, chuyên khoa II,

thạc sĩ, tiến sĩ để nâng cao trình độ, đáp ứng đủ cán bộ cho các

chuyên môn sâu của Bệnh viện.

+ Đào tạo cán bộ quản lý: Cử cán bộ trong quy hoạch của

Bệnh viện tham gia các lớp đào tạo về lý luận chính trị, cao cấp

chính trị do Thành ủy tổ chức.

Đẩy mạnh công tác đào tạo liên tục, dựa trên quy hoạch cán

bộ hàng năm của Bệnh viện. Bệnh viện có các chính sách hỗ trợ

cán bộ đi học sau đại học, thu hút tuyển chọn những cán bộ y tế

trẻ có năng lực chun mơn, có phẩm chất chính trị đạo đức về

làm việc tại đơn vị để phát triển đội ngũ cán bộ trẻ kế cận có trình

độ chun môn, năng lực quản lý tốt, đủ sức đảm nhiệm công tác

trong thời kỳ mới.

- Đào tạo ngắn hạn: cầm tay chỉ việc, Hội thảo, chuyên đề.

+ Đào tạo theo hình thức cầm tay chỉ việc: đối tượng là cán

bộ y tế trẻ mới được tuyển dụng vào Bệnh viện, cán bộ y tế mới

tham gia làm công tác thủ thuật. Với hình thức này, Bệnh viện sử

dụng cán bộ y tế có thâm niên cơng tác cao trong lĩnh vực cần đào

tạo tại Bệnh viện hướng dẫn cho cán bộ trẻ, chưa có kinh nghiệm.

+ Tham gia hội thảo, chuyên đề: đối tượng tham gia là cán

bộ tại các Phòng chức năng của Bệnh viện. Các lớp hội thảo như:

Quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý vật tư, trang thiết bị,

quản lý chất thải y tế, quản lý an ninh trật tự trong bệnh viện …

+ Đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ để cán bộ y tế Bệnh

viện nghiên cứu tài liệu nước ngoài, tiếp cận kiến thức mới của thế

giới về nhiều lĩnh vực: Chuyên môn kỹ thuật, kinh nghiệm trong

quản lý, điều hành đơn vị y tế…

+ Bồi dưỡng trình độ vi tính để ứng dụng cơng nghệ thơng tin

hiệu quả nhất trong quản lý điều hành, trong chuyên môn kỹ

thuật, hội chẩn từ xa qua mạng.

- Đào tạo tại chỗ: Đối tượng tham gia là cán bộ y tế, người lao77động làm việc tại Bệnh viện. Đây là loại hình thích hợp trong lúc

Bệnh viện còn thiếu nhân lực.

Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao gói kỹ thuật,

nâng cao kỹ năng tay nghề cho cán bộ nhân viên y tế tại Bệnh

viện Nhiệt đới Trung ương như:

+ Tập huấn Kiểm soát nhiễm khuẩn

+ Cập nhật, chuẩn đoán và điều trị các bệnh tim mạch

+ Tập huấn đo chức năng hơ hấp

+ Cập nhật, chuẩn đốn, điều trị bệnh Đái tháo đường

+ Tập huấn cơng tác lao, quy trình điều trị lao kháng thuốc

+ Tập huấn Lớp Quy tắc giao tiếp

+ Tập huấn cập nhật, chuẩn đoán và điều trị các bệnh không lây nhiễm

+ Tập huấn kỹ thuật xét nghiệm HIV Cùng với đó, Bệnh viện hỗ trợ kinh

phí, học phí, tài liệu, sinh hoạt phí trong suốt thời gian học tập trung.

3.2.2. Hồn thiện cơng tác tuyển dụng, thu hút đội ngũ y bác sĩ

Công tác tuyển dụng

Tuyển dụng nhân lực là hoạt động để tuyển chọn nhân lực có

năng lực, có trình độ chun mơn phù hợp, có thể lực tốt và gắn bó

lâu dài với sự phát triển của Bệnh viện. Để công tác tuyển dụng

thực hiện tốt trước tiên Bệnh viện cần xây dựng Đề án vị trí việc

làm, đưa ra dự báo nhu cầu nhân lực trong thời gian tới và xây

dựng kế hoạch tuyển dụng trong năm.

Tuyển dụng gồm hai khâu tuyển mộ và tuyển chọn. Cả hai

khâu đề cần có giải pháp đồng bộ cụ thể như sau:

Để có nhiều ứng viên tham gia tuyển mộ, Bệnh viện cần liên

kết với các trường Đại học Y dược trong cả nước, các trường Đại

học, Cao đẳng; đăng tuyển rộng rãi, sử dụng các trang thông tin

đại chúng: báo, đài phát thanh. Thu hút được nhiều ứng viên tiềm

năng tạo cơ hội thuận lợi cho Bệnh viện tuyển dụng được ứng viên

phù hợp với u cầu cơng việc, giầu tiềm năng.

Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng ưu tiên cho nguồn cán bộ đang

làm hợp đồng và học việc tại Bệnh viện. Đây là những cán bộ có

kinh nghiệm, có mong muốn cống hiến lâu dài cho Bệnh viện, hiểu78về tính chất cơng việc. Từ năm 2012 đến nay, Bệnh viện tổ chức

xét tuyển theo đúng quy định. Với các vòng thi vấn đáp, thực hành

giúp cho Bệnh viện đánh giá tương đối chính xác ứng viên về trình

độ chun mơn, kỹ năng và sự tự tin.

Phương thức tuyển dụng đúng người có trình độ chuyên môn

phù hợp với nhu cầu công việc, bố trí đúng việc, đúng vị trí. Thực

hiện đầy đủ nguyên tắc xét tuyển đảm bảo công bằng, dân chủ,

công khai trong suốt quá trình tổ chức tuyển dụng. Tạo điều kiện

cho ứng viên từ khâu nộp hồ sơ đến khâu tham gia các vòng thi

xét tuyển đã tạo tâm lý thoải mái cho ứng viên khi tham gia xét

tuyển tại Bệnh viện Nhiệt đới Trưng ương.

Công tác thu hút đội ngũ y bác sĩ

Bệnh viện Nhiệt đới Trưng ương thực hiện cơng tác thu hút

đối với bác sỹ chính quy, bác sỹ hệ đào tạo theo địa chỉ, bác sỹ hệ

cử tuyển của tỉnh. Ngồi ra, các vị trí chức danh chun mơn còn

thiều như: kỹ thuật viên y đại học cũng được Bệnh viện hỗ trợ khi

cán bộ được tuyển dụng vào làm việc tại Bệnh viện.

Để thu hút được nhân lực y tế chất lượng cao về làm việc tại

Bệnh viện trước hết Bệnh viện phải có các chính sách hỗ trợ tiền

lương, tiền thưởng, chế độ đi học, chế độ thăng tiến. Bên cạnh đó,

nâng cao vị thế của Bệnh viện, nâng cao được hiệu quả hoạt động

khám chữa bệnh; gắn kết chặt chẽ với các trường Đại học Y, dược

trên cả nước, coi đây là nguồn cung cấp cán bộ y tế chất lượng cao

cần thiết cho Bệnh viện.

Tăng cường công tác tuyên truyền các phương hướng, chính

sách của Bệnh viện về thu hút nhân lực trên các phương tiện thông

tin đại chúng nhằm nâng cao chất lượng, số lượng thu hút nhân

lực. Việc thu hút cán bộ y tế cần chú trọng tập trung về mặt chất

lượng, ưu tiên cán bộ y tế là người địa phương đang công tác, học

tập ở các tỉnh bạn hoặc đang học tập ở nước ngồi, đồng thời khuyến79khích, động viên đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chun mơn cao là người ngồi

tỉnh về Bệnh viện cơng tác.

Hàng năm, mời những người có trình độ chun môn Sau đại học từ chuyên

khoa I trở lên, đã đến tuổi nghỉ hưu, nếu còn sức khỏe, ở lại làm công tác chuyên

môn, đào tạo cho đội ngũ cán bộ trẻ của Bệnh viện.

3.2.3. Hồn thiện chính sách sử dụng y bác sĩ tại bệnh viện

Ngoài việc sử dụng sao cho hợp lý, làm sao để tay nghề, trình độ chuyên

môn của đội ngũ y, bác sỹ của Bệnh viện được nâng cao thì vấn đề làm sao để

những y, bác sỹ giỏi gắn bó chặt chẽ và cống hiến hết mình cho Bệnh viện là một

câu hỏi mà bộ phận Tổ chức cần nghiên cứu kỹ lưỡng. Có rất nhiều nguyên nhân có

thể tác động làm họ nghỉ việc ở Bệnh viện, có thể là do thu nhập thấp, mơi trường

làm việc khơng còn phù hợp, muốn thử sức trong điều kiện làm việc khác.....v.v.

Nhưng đa phần các bác sỹ chun mơn giỏi họ thường mở phòng khám tư hoặc làm

thêm ở phòng khám tư nên thu nhập cũng họ cũng được đảm bảo, vì vậy thu nhập

với họ thường không phải là nguyên nhân chủ yếu. Một nguyên nhân thường được

nhắc tới là do môi trường làm việc tại Bệnh viện công như Bệnh viện Nhiệt đới

Trung ương là họ phải dành nhiều thời gian cho họp hành, cho cơng tác quản lý nên

có ít thời gian để hoạt động chun mơn. Chính vì vậy khi có cán bộ chủ chốt, bác

sỹ giỏi nghỉ việc phải xem xét yếu tố mơi trường làm việc, xem họ có được tạo điều

kiện nghiên cứu, học tập, giảng dạy không. Vì một Bác sỹ giỏi ra đi, Bệnh viện

Nhiệt đới Trung ương sẽ có khó khăn nhất định trong một thời gian, vì vậy Bệnh

viện cần áp dụng tốt nguyên tắc “lớn hơn 1” ở những vị trí quan trọng của Bệnh

viện. Bệnh viện cũng nên ký hợp đồng với những y, bác sỹ có tay nghề cao đã về

hưu để tận dụng nguồn lực chất lượng cao, vì khi mới về hưu họ vẫn còn sức khỏe

tốt đảm bảo công tác và với thâm niên công tác lâu năm tại Bệnh viện sẽ có tình

cảm gắn kết với Bệnh viện và hiểu rõ điều kiện, hoàn cảnh nên chất lượng chun

mơn sẽ cao. Trong q trình sử dụng, cần có sự đánh giá chính xác hiệu quả làm

việc của những y, bác sỹ quả để đưa vào diện tinh giản biên chế, thực hiện đúng các

văn bản hướng dẫn của cấp trên. Trong sử dụng cần giao nhiệm vụ mang tính thách

thức và khích lệ, động viên, giúp đỡ họ hồn thành cơng việc. Là ngành đặc thù80trong q trình thực hiện nhiệm vụ cần có sự giám sát kỹ càng để can thiệp kịp thời

trong những tình huống cần thiết. Giao quyền, mở rộng dần quyền hạn nếu các y,

bác sỹ thực hiện tốt các công việc được giao… Một số vấn đề trong sử dụng đội ngũ

y, bác sỹ:

Thứ nhất, xây dựng chế độ thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ

ngơi hợp lý hơn. Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương vẫn tiến hành giải

quyết nghỉ phép của cán bộ nói chung và của đội ngũ y, bác sỹ nói

riêng theo quy định đã có, tuy nhiên, là Ngành đặc thù nên các y,

bác sỹ phải tham gia trực với mật độ khá dày. Số lần trực trong

tuần phụ thuộc vào công việc của từng giai đoạn và đặc thù công

việc của từng khoa. Việc phải trực nhiều lần trong tuần ảnh hưởng

đến không những tâm lý mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó,

để tăng động lực và bù đắp thỏa đáng sức lao động mà họ bỏ ra,

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cần thanh tốn đầy đủ tiền trực một

cách nhanh chóng để đảm bảo chế độ cho y, bác sỹ. Để đảm bảo

công bằng giữa những y, bác sỹ và đảm bảo cho họ tái sản xuất

sức lao động phải bố trí lịch trực hợp lý, tránh tình trạng trong một

khoảng thời gian một người phải trực quá nhiều sẽ gây nên tình

trạng bức xúc. Bệnh viện ln giải quyết đầy đủ chế độ nghỉ phép,

nghỉ việc riêng cho người lao động. Tuy nhiên do đặc thù Ngành và

tùy vào từng giai đoạn, có những thời điểm việc sắp xếp để người

lao động nghỉ phép là rất khó khăn, tuy vậy Bệnh viện cũng nên có

gắng giải quyết chế độ để hợp tình, hợp lý, điều này góp phần làm

cho nhân viên thêm gắn bó với cơ quan. Đồng thời, trong trường

hợp nhân viên đã hết phép nhưng vẫn có yêu cầu được nghỉ thì tùy

từng trường hợp cụ thể, Lãnh đạo Bệnh viện có thể linh động cho

họ nghỉ trước và sẽ trừ bù phép của họ ở lần sau.

Thứ hai, chính sách luân chuyển vị trí. Bất kỳ một y, bác sỹ

nào khi bắt đầu vào một Bệnh viện đều có một mục tiêu phấn đấu81nhất định. Và lấy đó để làm động lực phấn đấu trong cơng việc để

có vị trí cao hơn với mức thu nhập tốt hơn cùng với nhiều quyền lợi

và cơ hội hấp dẫn. Thiết lập chính sách, xây dựng kế hoạch luân

chuyển vị trí giữa các khoa, phòng là một cách thức giúp người

lãnh đạo luân chuyển cán bộ một cách hợp lý nhất. Trong Bệnh

viện, mỗi một khoa lại có những đặc thù, tính chất cơng việc khác

nhau, nhưng để phát triển một đội ngũ y, bác sỹ phục vụ cho sự

phát triển của tổ chức trong tương lai phù hợp với xu thế phát triển

chung của Ngành thì để các y, bác sỹ được tiếp xúc với tất cả môi

trường làm việc của các khoa là rất quan trọng. Việc luân chuyển

cán bộ tạo điều kiện cho nhân 88 viên được sử dụng tất cả kiến

thức về chuyên môn, những kỹ năng trong quá trình làm việc một

cách hiệu quả nhất. Đây cũng là một trong những phương thức

giúp các y, bác sỹ có thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho sự

phát triển trong nghề y, thể hiện bản thân một cách chính xác

nhất. Để hoạt động luân chuyển trở nên thường xuyên, đi vào nề

nếp, Bệnh viện cần nhanh chóng hồn thiện Đề án vị trí việc làm,

trong đó sẽ thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ của mỗi vị trí trong

từng khoa, phòng, đó sẽ là căn cứ rõ ràng để luân chuyển một

cách khoa học và công khai, minh bạch, tránh tình trạng so đo, ỷ

lại.

Thứ ba, hồn thiện quy định về quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm

lại Để quy trình bổ nhiệm đảm bảo hợp lý, bổ nhiệm đúng đối

tượng, phù hợp với vị trí cần bổ nhiệm, Bệnh viện cần có những

quy định rõ về cơ cấu, số lượng đối với từng chức danh. Quy định

thành phần tham gia bỏ phiếu tín nhiệm, hồ sơ bổ nhiệm,… Thực

hiện nguyên tắc chỉ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ có đủ năng lực;

kiên quyết khơng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại những cán bộ khơng có

hoặc khơng đủ năng lực. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ một82cách gượng ép sẽ gây trở ngại, bất cập cho từng khoa cũng như hoạt động

chung của Bệnh viện, đồng thời cũng làm cho người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

không phấn khởi, tự tin khi bản thân không phát huy được năng lực ở vị trí cơng tác

mới. Chú trọng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại những cán bộ trẻ được đào tạo có hệ thống,

ngồi việc nắm vững cơng việc chun mơn còn phải có kỹ năng quản lý, có tư duy

tổng hợp, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tận

tâm, trung thành với sự nghiệp của ngành. Đối với những y, bác sỹ có chun mơn

tốt, có tiềm năng làm lãnh đạo, Bệnh viện nên có kế hoạch dài hạn đưa đi đào tạo để

tạo nguồn quy hoạch phong phú cho bệnh viện, từ đó có điều kiện để chọn lựa ra

những ứng viên tốt nhất phục vụ cho công tác bổ nhiệm cán bộ.

Đánh giá mức độ hồn thành cơng việc của y, bác sỹ

Trong công tác đánh giá để lấy căn cứ bình xét thi đua hàng

tháng, chưa thể hiện rõ được đâu là điều kiện cần và đâu là điều

kiện đủ để bình xét xếp loại A, B, C, D hàng tháng. Khi xét đối

tượng được bình xét và đối tượng khơng được bình xét:

- Nếu cán bộ đi tập huấn từ 1 tháng trở lên khơng được bình

xét sẽ rất thiệt thòi và làm giảm sự cố gắng khi tham gia tập huấn,

vì bản chất của việc tập huấn chỉ kéo dài một vài tháng, và rất

nhanh chóng có thể được áp dụng vào cơng tác khám, chữa bệnh.

Vì vậy, Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ nên áp dụng bình xét

đối với cả cán bộ tham gia các lớp tập huấn.

- Cán bộ trong tháng có dưới 11 ngày cơng sẽ khơng được

bình xét: Câu này sử dụng với hàm ý là nếu có đủ 11 ngày cơng

trong tháng có 22 ngày cơng sẽ thuộc đối tượng bình xét, nhưng

do cách diễn đạt bằng văn bản đã gây ra sự không rõ ràng, Trường

hợp nếu trong tháng có ngày nghỉ, lễ theo chế độ của Nhà nước

quy định, số ngày cơng trong tháng sẽ giảm xuống. Ví dụ nếu

trong tháng có 02 ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước, số

ngày công trong tháng sẽ chỉ còn 20 ngày cơng thay vì 22 ngày

cơng như bình thường. Khi đó nếu cán bộ có 10 ngày cơng trong83Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×