Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 5. Kết luận và Kiến nghị

Chương 5. Kết luận và Kiến nghị

Tải bản đầy đủ - 0trang

thụ để đầu ra được ổn định cũng khiến họ khơng có động lực tham gia áp dụng theo

tiêu chuẩn UTZ.

Thông qua hàm Logit ta biết được các nhân tố chính ảnh hưởng đến quyết định

áp dụng theo tiêu chuẩn của người dân là tuổi chủ hộ, số lao động chính trong gia

đình, diện tích trồng cacao và số lần tham gia tập huấn khuyến nông. Như vậy, cacao

chất lượng tốt, an toàn là một hướng đi mới cho huyện Bù Đăng vì một tương lai phát

triển bền vững cho cây cacao.

5.2. Kiến nghị

5.2.1. Về phía người dân

Kĩ thuật trồng và chăm sóc là yếu tố tác động mạnh nhất đến năng suất cây

cacao. Vì vậy các nơng hộ nên quan tâm đến việc tỉa cành tạo tán và quản lý bóng che

hợp lý, quản lý dinh dưỡng cho phù hợp, quản lý sâu bệnh cho hiệu quả. Để nắm bắt

đầy đủ các kiến thức này, các nông hộ cần tham gia đầy đủ các buổi tập huấn khuyến

nông do chính quyền địa phương tổ chức và cũng nên trao đổi kinh nghiệm với các

nông hộ khác để nâng cao hiểu biết về kỹ thuật trồng cacao.

Mơ hình cacao xen điều đem lại hiệu quả kinh tế cao, các nông hộ có thể mở

rộng diện tích và dần dần chuyển thành mơ hình canh tác chính của gia đình.Cacao là

loại cây trồng cần nhiều dinh dưỡng, việc lạm dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu

sẽ dẫn đến tình trạng thối hóa đất. Vì vậy để phát triển bền vững, các nơng hộ trồng

cacao nên chuyển sang mơ hình canh tác cacao theo tiêu chuẩn UTZ.

Đối với các hộ đã trồng cacao theo tiêu chuẩn UTZ cần chia sẻ kinh nghiệm và

hướng dẫn các hộ khác để nhân rộng hình thức canh tác này trên địa bàn huyện nói

riêng và tồn tỉnh Bình Phước nói chung.

5.2.2. Về phía chính quyền địa phương

Tiến hành khảo sát tổng thể và đưa ra kế hoạch trồng cacao ở những địa bàn có

các điều kiện sinh thái thích hợp và thực sự mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội. Đồng

thời, nhập và chọn tạo các dòng cacao mới thích hợp với từng vùng, có khả năng

kháng sâu bệnh, đạt năng suất, chất lượng cao và được thị trường chấp nhận tiêu thụ

với giá cao.

61Chính quyền các cấpcần tăng cường cơng tác truyền thơng tại cộng đồng, tìm

kiếm thị trường cacao chứng nhận ổn định với giá thưởng hợp lý. Đồng thời, ưu tiên

hơn nữa công tác khuyến nông cho cây cacao. Tập huấn kỹ thuật cho 100% lao động

trực tiếp sản xuất – sơ chế hạt cacao tại các nông hộ. Đào tạo tập huấn viên cho các địa

phương có dự án trồng mới cacao. Đào tạo bổ sung – cập nhật về kỹ thuật – quản lý

sản xuất – kinh doanh cacao cho cán bộ công chức công tác tại Ban Quản lý dự án

Phát triển cacao…Đối với cái địa điểm thu mua và lên men cần phải được quản lý và

quy hoạch rõ ràng. Các công ty thu mua nên thống nhất chất lượng hạt cacao lên men,

có chính sách thưởng phạt rõ ràng. Đặc biệt, tăng cường công tác truyền thơng về

cacao bền vững.

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp nên có các chính sách khuyến khích chủ hộ

thành lập doanh nghiệp sản xuất cây giống cacao ghép, đầu tư xây dựng và trang bị

dây chuyền thiết bị sơ chế hạt cacao cũng như chế biến sản phẩm hàng hóa từ vỏ quả

cacao nhằm tăng giá trị và giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường.Hỗ trợ vốn đầu tư từ

ngân sách (trung ương – địa phương) cho chương trình khuyến nơng. Hỗ trợ chi phí

mua cây giống cacao ghép đạt chất lượng cho các hộ trong vùng quy hoạch cacao.

Để ngành hàng cacao Việt Nam phát triển bền vững trong thời gian tới, cần

phải xây dựng chiến lược phát triển dựa trên việc khai thác tốt nhất tiềm năng – lợi thế

cũng như cơ hội, đồng thời tranh thủ quan hệ hợp tác quốc tế nhất là quan hệ đối tác

công tư với các nước về phát triển cacao bền vững; đặc biệt là chủ động hội nhập kinh

tế thế giới ở cả 3 vấn đề : Khoa học công nghệ – kết nối thị trường – tư vấn về chính

sách và tổ chức sản xuất cacao theo hướng chất lượng cao.62TÀI LIỆU THAM KHẢOTÀI LIỆU THAM KHẢO TỪ SÁCH BÁO

Hoàng Thị Thanh . Tháng 6/2011. Phân Tích Hiệu Quả Sản Xuất Chè An Toàn t heo

Tiêu Chuẩn VietGap ở Xã Lộc Thanh , Thành Phố Bảo Lộc Tỉnh Lâm Đồng .

Luận văn tốt nghiệp ngành Kinh Tế Tài Ngun Mơi Trường, Đại học Nơng

Lâm TP. Hồ Chí Minh

Trần Thị Phi Yến. Tháng 6/2012. Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế của Mô Hình Sản Xuất

Cacao đạt Tiêu Chuẩn Quốc Tế UTZ tại Tỉnh Bến Tre. Luận văn tốt nghiệpngành Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường, Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Nhóm sinh viên KM 35. Tháng 9/2012. Phân Tích Hiệu Quả Sử Dụn g Các Yếu Tố

Đầu Vào trong Canh Tác Táo tại Ninh Thuận. Chuyên đề kiến tập , Đại họcNơng Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Niên Giám Thống Kê Huyện Bù Đăng 2006-2009, Phòng Thống Kê Huyện Bù Đăng ,

Bù Đăng, 04/2010.

Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện 9 Tháng Đầu Năm và Phương Hướng Thực Hiện3Tháng Cuối Năm 2012 Phòng NN & PTNT, ngày 17 tháng 09 năm 2012

Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Bình Phước , năm 2011. Kỹ Thuật Trồng

Cây Cacao và Cây Điều.

TÀI LIỆU THAM KHẢO TỪ INTERNET

Báo cáo của Cục trồng trọt tại Hội nghị Quốc tế về cacao Việt Nam ngày 13/12/2011.

http://phiendichvien.com/nhat-ky-phien-dich/586-phien-dich-hoi-thao-quoc-teca-cao-viet-nam.html

Bình Phước trồng cacao tiêu chuẩn quốc tế,

07/07/2012.http://www.vietnamplus.vn/Home/Tinh-Binh-Phuoc-trong-cacaotheo-tieu-chuan-quoc-te/20127/148485.vnplusPHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ HÌNH ẢNH CACAO UTZCacao giốngCacao thời kỳ kinh doanhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 5. Kết luận và Kiến nghị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×