Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ứng dụng quy trình PCR trên mẫu thực địa

Ứng dụng quy trình PCR trên mẫu thực địa

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.5.2 Đánhgiá sự thống nhất giữa kết quả của s-PCR và m-PCR

Trong 30 mẫu được thực hiện phản ứng s-PCR, có 20 mẫu trước đó đã được thực

hiện phản ứng m-PCR phát hiện H. parasuis(Theo Đoàn Thị Nhung, 2013), so sánh 20

kết quả của phương pháp s-PCR và m-PCR. Sử dụng phần mềm Win Episcope 2.0

vớihệ số Kappa (K) đánh giá mức độ tương đồng của quy trình s-PCR và m-PCR phát

hiện vi khuẩn H.parasuis gây viêm phổi và viêm đa thanh mạc trên heo.

Bảng 4.5 Kết quả phản ứng s-PCR và m-PCR phát hiện H. parasuis

MẫuKết quả s-PCRKết quả m-PCRA--B++C--D++E++F++G--H--I--K++L--M--N++O++P--Q++R--S--37T--U--208/208/20Tỉ lệ dương tính với H. parasuisxét nghiệm bằng phương pháp s-PCRlà 8/20 mẫu

chiếm tỷ lệ 40 %, cả 8 mẫu này trước đó đã cho kết quả dương tính vớiH. parasuis khi

xét nghiệm bằng phương pháp m-PCR.

Bảng 4.6 So sánh kết quả của s-PCR và m-PCR

s-PCRm-PCRDương tínhÂm tínhDương tính80Âm tính012Hình 4.8 Xử lý số liệu với phần mềm Win Episcope 2.0

38Sau khi xử lý số liệu với phần mềm Win Episcope 2.0, kết quả hệ số Kappa (K) =

1 cho thấy kết quả giữa hai phương pháp s-PCR và m-PCR phát hiện H. parasuis hoàn

toàn thống nhất, tương đồng với nhau.39Chương 5

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

5.1. Kết luận

Đề tài chúng tơi đã hồn thành mục tiêu đề ra và thu được kết quả như sau

Tối ưu các thành phần phản ứng PCR phát hiện vi khuẩn H. parasuistrênheo với nng primerHP-cysS F, HP-cysS R l 0,5àM, Go taqđ green master mix 1X

l 8àl.

Chu trỡnh nhit ca phn ng PCR phát hiện vi khuẩn H. parasuis trên heonhư sau: tiền biến tính ở 95 oC trong 5 phút; biến tính ở 94 oC trong 30 giây, bắt cặp ở

56 oC trong 1 phút, kéo dài ở 72 oC trong 1 phút (ba giai đoạn này lặp lại 35 chu kỳ);

giai đoạn kéo dài cuối cùng ở 72 oC trong 7 phút.

Quy trình PCR do chúng tơi xây dựng đã được ứng dụng vào thực tiễn trong cơng

tác chẩn đốn mầm bệnh H. parasuis trên heo có dấu hiệu rối loạn hô hấp tại Bệnh viện

thú y – Đại học Nông Lâm TPHCM.

5.2. Đề nghị

Khảo sát các yếu tố nồng độ dNTP, MgCl2, số chu kỳ cho quy trình chuẩn phát

hiện H. parasuis bằng kỹ thuật PCR.

Khảo sát các bậc pha lỗng DNA khác nhau để có được khoảng giới hạn phát

hiện gần nhất, qua đó đánh giá độ nhạy của quy trình PCR phát hiện H. parasuis.40TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

1.Bùi Chí Bửu và Nguyễn Thị Lang, 1999. Di truyền phân tử - Những nguyên tắc

cơ bản trong chọn giống cây trồng. Nhà xuất bản Nông Nghiệp, trang 195 – 209.2.Tơ Minh Châu và Trần Thị Bích Liên, 2001. Vi khuẩn và nấm gây bệnh trong thú

y. Tủ sách Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, trang 64 – 67.3.Trần Thị Dân và Lê Thanh Hiền, 2007. Dịch tễ học thú y. Nhà xuất bản Nông

Nghiệp, trang 75 – 78.4.Nguyễn Phú Dũng, 2005. Xây dựng quy trình phát hiện virus PMWaV-1 gây bệnh

héo đỏ đầu lá (Mealybug wilt) trên cây dứa Cayenne bằng phương pháp RTPCR.Luận văn tốt nghiệp Bộ mônCông nghệ sinh học - trường Đại Học Nơng

Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.5.Hồ Huỳnh Thùy Dương, 2008. Sinh Học Phân Tử(khái Niệm – Phương Pháp Ứng Dụng). Tái bản lần thứ năm.Nhà xuất bản Giáo Dục Thành Phố Hồ Chí

Minh, 300 trang.6.Nguyễn Thị Lang và Bùi Chí Bửu, 2005. Sinh học phân tử giới thiệu phương

pháp và ứng dụng. Nhà xuất bản Nông Nghiệp, trang 66 - 67.7.Bùi Thị Hương Linh, 2013. Khảo sát mô bệnh học và phân lập một số vi trùng

gây bệnh trên phổi heo cai sữa bị bệnh hô hấp phức hợp tại một số trại heo ở các41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ứng dụng quy trình PCR trên mẫu thực địa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×