Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng :

Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng :

Tải bản đầy đủ - 0trang

của tơi, mà còn có thể ứng dụng được ở tất cả các khối lớp trong toàn trường và các

trường bạn trong khu vực.KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Việc tạo môi trường học tập xung quanh lớp cho trẻ là rất cần thiết, nhằm tạo

điều kiện cho trẻ hoạt động cá nhân nhiều hơn, được tự do khám phá theo ý thích,

theo khả năng của mình giúp trẻ phát hiện nhiều điều mới lạ, hấp dẫn trong cuộc

18sống, các kiến thức kỹ năng của trẻ được củng cố và bổ sung. Vì vậy cần phát huy

những thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để xây dựng môi

trường học tập đa dạng và tổ chức môi trường học tập cho trẻ cảm giác được an

toàn, tin cậy, yêu thương . Từ đó trẻ chủ động, hứng thú, tích cực tham gia hoạt

động và đạt kết quả cao nhất .

Từ những vốn kinh nghiệm tích lũy ấy, tơi đã áp dụng và có hiệu quả một số

biện pháp tạo mơi trường học tập tích cực cho trẻ ở lớp mình nhằm hình thành ở trẻ

những yếu tố của một nhân cách phát triển toàn diện, hài hoà, đó là sự phát triển về

thẩm mỹ, đạo đức, trí tuệ và thể lực trong mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Góp phần

đào tạo thế hệ trẻ thành những con người phát triển tồn diện, vì trẻ em hơm nay là

thế giới của ngày mai. Điều đó càng khẳng định " Một số biện pháp tạo môi

trường học tập tích cực cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi" của tôi là thực sự cần thiết.

2. Khuyến nghị

* Về phía nhà trường:

Tham mưu với các cấp lãnh đạo để mở rộng khuôn viên lớp học để tăng số

lượng, diện tích góc chơi cho trẻ.

Tổ chức thêm các buổi sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề, hướng dẫn

giáo viên trang trí lớp theo hướng mở để học tập và trao đổi kinh nghiệm.

* Về phía Phòng giáo dục:

Xây dựng các điển hình về việc tạo mơi trường cho trẻ học tập.

Phòng giáo dục tiếp tục có nhiều tài liệu, chun san giúp giáo viên thực

hiện tốt công việc giảng dạy.

Trên đây là một số biện pháp tạo môi trường học tập tích cực cho trẻ mẫu

giáo 5 – 6 tuổi. Trong q trình thực hiện mặc dù có rất nhiều cố gắng nhưng tơi

chắc rằng vẫn còn có những biện pháp thiết thực và hiệu quả hơn nữa mà tôi chưa

nghĩ ra.19Rất mong được sự góp ý bổ sung của hội đồng khoa học các cấp và đồng

nghiệp gần xa để đề tài của tơi được hồn thiện hơn nữa.

Xin chân thành cảm ơn!MỤC LỤC

THƠNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN

TĨM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến

202

23. Nội dung sáng kiến

4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến

5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng sáng kiến

MƠ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hồn cảnh nảy sinh sáng kiến

2. Cơ sở lý luận của vấn đề

3. Thực trạng của một số biện pháp tạo môi trường học tập tích

cực cho trẻ 5-6 tuổi

3.1. Những thuận lợi và khó khăn

3.2. Những giải pháp cũ thường thực hiện

4. Những giải pháp thực hiện mới mang lại hiệu quả cao

4.1. Biện pháp 1: Lập kế hoạch và trang trí các hình ảnh xung quanh3

3

3

5

6

8

8

9

9

10lớp.

4.1.1. Lập kế hoạch

4.1.2. Trang trí các hình ảnh xung quanh lớp.

4.2. Biện pháp 2: Xây dựng các góc hoạt động

4.3. Biện pháp 3: Đồ dùng đồ chơi ở các góc

4.4. Biện pháp 4: Trang trí trong các góc chơi

4.5. Biện pháp 5: Hướng dẫn trẻ hoạt động

4.6. Biện pháp 6: Phối hợp với phụ huynh

4.7. Biện pháp 7: Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

5. Kết quả đạt được sau khi áp dụng sáng kiến

6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

2. Khuyến nghị và đề xuất.2110

11

12

13

13

14

15

15

16

18

19

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×