Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu đồ 3.4: Sức kháng của tinh trùng

Biểu đồ 3.4: Sức kháng của tinh trùng

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN IV

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ4.1. Kết luận

Tinh dịch chim Trĩ ĐKC chủ yếu

có màu trắngLượng tinh trung bình đạt 0,035mlHoạt lực của tinh trùng thấp

(1,063 điểm).Nồng độ tinh dịch chim Trĩ ĐKC đạt

trung bình 2,335 tỷ/mlTỷ lệ tinh trùng kỳ hình chim Trĩ ĐKC

cao trung bình đạt 13,175%Sức kháng của tinh trùng chim Trĩ

ĐKC khá cao 48,75×10٨34.1. Kiến nghịCần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nhằm đưa ra được

những đánh giá khách quan nhất cho việc đưa thụ tinh

nhân tạo cho chim Trĩ vào thực tiễn sản xuất tại Trung

tâm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu đồ 3.4: Sức kháng của tinh trùng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×