Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

Tải bản đầy đủ - 0trang

40KHO NGUYÊN LIỆU

CânCânNghiền

HỒNghiền ướt

MENKHUÔN

Thiết kế Tạo mẫuNguyên liệu:

thạch cao:

nước=1,5:1Kiểm traSàng- khử từSàng- khử từBể chứaKhuấy - ủThêm CMCKhuôn mẹ

Kiểm tra các

thơng sốKiểm traKhn conPX KIỂM MỘCPHUN MENPX. TẠO HÌNHSấyKiểm mộc

Phun men

vàoSấy trước nungraPX. lò nungKho thành phẩmKCSHình 3.1: Sơ đồ khối quy trình cơng nghệ của nhà máy

4142CHƯƠNG 4: CÁC PHÂN XƯỞNG CHÍNH TRONG NHÀ MÁY

4.1.Phân xưởng tạo khnSản xuất bằng phương pháp đổ rót, khn là dụng cụ phải có để sản xuất. Dùng

khn bằng thạch cao để hút ẩm của hồ, rút ngắn thời gian tạo mộc. Khuôn tạo hình

được sản xuất từ khn mẹ, mỗi khn sử dụng được 100 lần đổ rót.

a. Khn mẫu.Bộ phận thiết kế có trách nhiệm thiết kế mẫu sản phẩm. Mẫu ban đầu làm bằng

tay dựa trên sữa chữa hình dạng của sản phẩm cũ. Sau đó sẽ dùng mẫu này để sản xuất

khuôn mẫu. Khuôn mẫu được tạo ra và sử dụng để sản xuất thử, nếu đạt sẽ tiến hành

sản xuất khn mẹ từ khn mẫu đó.

b. Sản xuất khn.

• Khn mẹ

- Khn mẹ được làm từ thạch cao, quét thêm màu để phân biệt.

--Làm khuôn theo thứ tự từng mảnh một, làm từ ngoài vào trong (Tránh gây vỡ mẫu khi

thạch cao đóng rắn).

Khi đã làm đủ các mảnh (Các chi tiết) của khuôn, tiến hành đẽo gọt sơ bộ để tạo hình

dáng khn mẹ ban đầu. Tháo khuôn mẫu (theo thứ tự ngược lại khi làm khuôn) tháo

từ trong ra ngồi. Hồn chỉnh mẫu (Dùng gơm lau sạch dầu, dùng giấy nhám mịn đánh

mịn mặt khn chính - mặt tiếp xúc với mẫu). Lắp khuôn và chuyển đi sấy (Tránh biến

dạng trong quá trình sấy, dùng đất mềm kê vào những vị trí có thể kê được).

Khn mẹ được sấy theo chu trình sấy khn sản xuất bình thường ( 5- 6 ngày ở 5060oC), sau đó đưa ra kiểm tra sơ bộ, và mang qua để đổ rót khn con.

• Khn conPhân xưởng tạo khn43Khn con đã sấyNhững mảnh khuônKhuôn mẹ được đưa tới để sản xuất khuôn con. Tương tự với sản xuất khuôn mẹ,

khuôn con cũng được đổ rót từng mảnh và ghép lại với nhau. Sau đó đưa vào hầm sấy.

Sau khi sấy sẽ là khn để sử dụng tạo hình đổ rót.

4.2.Phân xưởng hồ.

Nhiệm vụ: chế tạo hồ đổ rót để cung cấp cho phân xưởng tạo hình.44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×