Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Thêm một tài khoản mới vào hệ thống.-Khóa/Mở khóa tài khoản.-Reset mật khẩu tài khoản.-Xóa tài khoản khỏi hệ thống.-Phân quyền cho tài khoản.2.1.2. Use caseHình 2. Sơ đồ Use-case của hệ thống2.2. Cấu trúc trang webHình 3. Cấu trúc của trang web2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.3.1. Cơ sở dữ liệu tài khoảnHình 4. Cơ sở dữ liệu tài khoản2.3.2. Cơ sở dữ liệu bài đăng học bổngHình 5. Cơ sở dữ liệu bài đăng học bổng2.3.3. Cơ sở dữ liệu bài đăng sự kiệnHình 6. Cơ sở dữ liệu bài đăng sự kiện2.3.4. Cơ sở dữ liệu bình luậnHình 7. Cơ sở dữ liệu bình luận2.4. KẾT CHƯƠNG

Chương này trình bày các thiết kế và phân tích hệ thống, triển khai hệ thống

như yêu cầu đặt ra ban đầu.CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1. Mơi trường cài đặt

• Cài đặt trình soạn thảo code

Bước có rất nhiều người bỏ qua, nhưng để cho việc phát triển web nhanh và ít xảy

ra lỗi thì bước này lại là quan trọng nhất. Có rất nhiều IDE của PHP để chọn:

o Sublime text (Windows, Mac, Linux)

o PphStorm (Windows, Mac, Linux)• Cài đặt phần mềm chạy webserver

o XAMP: Cho Mac OS X, Windows và Linux

• Cài đặt CDSL

o MySQL: được cài đặt khi cài đặt Xampp.3.2. Kết quả triển khaiHình 8. Màn hình chính của trang webHình 9. Màn hình đăng nhậpHình 10. Màn hình đăng kíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x