Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tác động tới các nước châu Phi

Tác động tới các nước châu Phi

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hai vấn đề quan trọng hàng đầu mà không chỉ rất nhiều chính phủ các

nước Châu Phi mà còn các tổ chức trên toàn thế giới đang muốn giài quyết ở

khu vực này là xây dựng nền dân chủ và đầy lùi đại dịch HIV.

1.1

Quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ

Tại nhiều quốc gia mà nền độc lập vẫn còn hết sức non trẻ ở châu Phi,

việc xây dựng và duy trì một xã hội dân chủ vẫn đang gặp rất nhiều khó

khăn. Đó là lý do khiến tất cả các quốc gia tại châu lục này đều đề cao việc

cải cách hệ thống luật pháp nhằm tăng cường tính minh bạch, nâng cao nhân

quyền, bầu cử tự do cơng bằng và tính đa dạng trong hoạt động chính trị.

Vì vậy, hoạt động chính của UNDP trong lĩnh vực này ở Châu Phi là

giúp đỡ các nước quản lý hệ thống bầu cử và hoạt động Quốc hội, nâng cao

năng lực hành pháp cũng như khả năng điều hành của các cấp chính quyền

địa phương… Có thể kể đến những ví dụ như việc phát động một chiến dịch

tuyên truyền về chính trị nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại Liberia vào

cuối năm 2005 – kết quả là Châu Phi đã có được vị nữ tổng thống đầu tiên;

hỗ trợ Lesotho trong việc xây dựng một hệ thống quy chế bầu cử mới; đào

tạo thẩm phán tại Mauritius và đưa vào hoạt động một chương trình bảo vệ

nhân quyền nhằm cải cách quy trình hành pháp tại Rwanda. Ở Nigeria, các

khóa đào tạo cán bộ ngắn hạn đã nâng cao rõ rệt khả năng quản lý tài chính

tại các cơ quan có nhân viên được cử đi thực tập; đồng thời UNDP cũng

đang tiến hành những nghiên cứu về tài chính cũng như nhân lực nhằm tìm

ra giải pháp thúc đẩy hoạt động phân quyền từ trung ương tới địa phương tại

nước này.

Thông qua việc tham gia Cơ chế giám sát đồng đẳng Châu Phi

(African Peer Review Mechanism - APRM), các nhà lãnh đạo khu vực này

đã và đang nhấn mạnh tầm quan trọng của nguyên tắc quản trị dân chủ trong

sự phát triển bền vững và lâu dài của Lục địa đen. Với 26 nước thành viên,

APRM là một sáng kiến giúp các nước châu Phi đánh giá chất lượng hoạt

động nâng cao nền dân chủ của mỗi quốc gia thành viên, sau đó đưa ra

những khuyến nghị nhằm giúp đỡ lẫn nhau phát triển. UNDP hiện đang cung

cấp những hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cơ bản cho APRM, đồng thời cũng

giúp cho việc thực hiện những nghị quyết sau khi đã được APRM thông qua

tại các quốc gia.

1.2

HIV/AIDS

Một vấn nạn không thể không nhắc tới khi nói về châu Phi, đó là sự lây

lan nhanh chóng của căn bệnh thế kỉ HIV-AIDS. Cả thế giới hiện có hơn 39

17triệu người đang sống cùng HIV thì riêng tại châu Phi con số này là 25 triệu.

Theo bản báo cáo của Liên Hợp Quốc, nếu khơng có biện pháp ngăn ngừa

ngay bây giờ, chỉ trong 20 năm nữa con số trên sẽ tăng lên gần 90 triệu

người - khoảng 10% tổng số dân của châu Phi. Mỗi năm, HIV/AIDS đã

cướp đi sinh mạng của 3 triệu người trên tồn cầu, trong đó gần 2/3 sống ở

vùng hạ Sahara - nơi tỷ lệ bệnh nhân nữ đang tăng với tốc độ kinh hoàng.

Tại khu vực này, trong năm 2004, số người chết vì AIDS là 2,3 triệu người

trong khi số người mới nhiễm HIV là 3,1 triệu. Cơng bố những con số “rùng

mình” trên, Liên Hợp Quốc đã phát động một chiến dịch đẩy lùi HIV/AIDS

trị giá 200 tỉ USD.

UNDP đang hoạt động trên khắp châu Phi nhằm mục tiêu củng cố khả

năng của các tổ chức quốc gia, khu vực và địa phương, đặc biệt là tiểu vùng

cận Sahara và khu vực Nam Phi – nơi có 9 quốc gia với dân số chỉ khoảng

2% thế giới nhưng tỉ lệ người nhiễm HIV – AIDS lại chiếm tới 30% tồn

cầu. Bên cạnh đó, UNDP còn đẩy mạnh mối liên kết giữa những tổ chức này

và các định chế quốc gia – quốc tế khác. Tại châu Phi, UNDP có tiếng nói

rất quan trọng trong hệ thống chính trị, tầm nhìn chiến lược và lãnh đạo quốc

gia. UNDP hỗ trợ phát triển năng lực trong việc quy hoạch, quản lý và triển

khai thực hiện các dự án tại các địa phương, vùng và cả ở cấp độ quốc gia

nhằm biến việc ngăn chặn HIV/AIDS thành một phần khơng thể tách rời của

chiến dịch xóa đói giảm nghèo. Chủ trương chính là đảm bảo tất cả mọi

người đều được phổ biến những thơng tin chính xác về HIV/AIDS, các bệnh

lây lan qua đường tình dục, chống lại việc phân biệt đối xử và định kiến với

những người có bệnh.

Một trong những chương trình của UNDP đang được triển khai tại Nam

Phi là: Bảo vệ những giá trị cuộc sống đang bị căn bệnh thế kỷ ăn mòn. Đi

vào hoạt động từ năm 2004, SACI hiện vẫn tiếp tục hỗ trợ các nước Nam

Phi trong việc phác thảo và thực hiện những chiến lược phòng chống HIV –

AIDS, thơng qua những biện pháp ngày càng mang tính hệ thống và đồng

nhất hơn. Một ví dụ là việc điều động 97 Tình nguyện viên Liên hợp quốc

tới khắp 9 tỉnh của Zambia để tăng cường năng lực đối phó với HIV - AIDS

của các cơ sở y tế địa phương. Kết quả rõ nét mà chiến dịch này mang lại là

hiệu quả sử dụng hỗ trợ tài chính ngày càng tăng, lượng thuốc miễn phí cấp

phát cho người dân ngày càng được cải thiện, dù vẫn còn rất nhiều khó khăn.182.Tác động tới các nước Ả Rập2.1 Tác động tới tồn khu vực nói chung

Các hoạt động của UNDP tại khu vực các nước Ả rập chủ yếu cũng

dựa trên 5 chương trình trọng tâm; bên cạnh đó UNDP còn nhấn mạnh việc

vạch ra những trở ngại đối với phát triển đã được chỉ ra trong báo cáo của

các nước Ả rập về phát triển con người trên phương diện thực hiện tự do, và

bình đẳng cho phụ nữ.

a. Quản lí quốc gia theo nguyên tắc dân chủ:

Được thành lập theo yêu cầu của chính phủ các nước Ả rập, chương

trình ở khu vực này đã hỗ trợ cho các cơ quan đầu não của khu vực và các

quốc gia trong việc chỉ ra tính cần thiết của việc quản lý cũng như các vấn

đề liên quan, với mục tiêu đem đến những hoạt động quản lý có hiệu quả và

sự đổi mới trong việc điều hành chính trị ở khu vực này.

Ở cấp độ quốc gia, những hoạt động của UNDP đã mang lại rất nhiều

những biến đổi tích cực trong hoạt động của quốc hội, tạo được cách tân

trong bầu cử và luật pháp. Ví dụ như tại Sudan, UNDP đang có kế hoạch

củng cố vai trò của các đảng phái trong Quốc hội. Tại Ai Cập, những nỗ lực

đang được thực hiện để tăng tính hiệu quả của Quốc hội, nhờ đó có thể vạch

ra những chiến lược phát triển kinh tế hài hòa.

Ngồi ra một trong những mục tiêu của UNDP là tạo ra một hệ thống

phân quyền hoạt động hiệu quả bằng cách thể chế hóa các cuộc bầu cử địa

phương, thay đổi pháp chế ở cấp độ tỉnh thành, cũng như đổi mới hệ thống

luật pháp quốc gia nhằm tăng tính hiệu quả và thuận lợi cho các hoạt động ở

cấp tỉnh thành. Nhờ đó chính quyền địa phương có khả năng cung cấp những

nhu cầu cần thiết cho sự phát triển con người ở địa phương mình.

b. Xóa đói giảm nghèo:

UNDP giúp đỡ các nước trong khu vực Ả rập giảm thiểu đói nghèo

thơng qua các chương trình mang tính khu vực, các dự án và sáng kiến

hướng đến các mục tiêu cơ bản sau:

 Xóa đói giảm nghèo thơng qua việc tạo dựng năng lực của chính

phủ cũng như khu vực tư nhân để tìm kiếm cơ hội đến với thương

mại tồn cầu.

 Làm việc với nhóm bộ trưởng các quốc gia Ả rập để cùng phát

triển định hướng kinh tế vĩ mô, xác định mức độ đầu tư cần thiết

cho mục tiêu thiên niên kỷ.

19 Thực hiện các hoạt động đánh giá mức độ nghèo đói cũng như so

sánh giữa các quốc gia để tạo động lực xóa đói giảm nghèo ở các

nước như Li băng, Siri và Yemen.

c. Năng lượng & môi trường

UNDP giúp đỡ khu vực Ả rập nói chung đảm bảo vấn đề mơi trường

và sự phát triển bền vững, vạch ra các chính sách và chiến lược và chương

trình quốc gia. Ngồi ra, ở góc độ quốc gia, UNDP còn là cầu nối cho sự hợp

tác giữa các đối tác trong nước và quốc tế bao gồm các chính phủ, các cộng

đồng dân cư và các ủy nhiệm của Liên hợp quốc.

d. Bình đẳng giới

UNDP hỗ trợ sự phát triển bình đẳng của phụ nữ trên nhiều lĩnh vực

bao gồm cả kinh tế , xã hội cũng như ủng hộ các quyền hợp pháp của họ.

Ở từng quốc gia của khu vực thì nỗ lực của tổ chức là giảm thiểu

khoảng cách giữa phụ nữ và nam giới trong xã hội, tạo cơ hội cho nữ giới

trong hệ thống chính trị, cũng như cơ hội được đối thoại, và chỉ ra các vấn

đề tồn đọng trong bạo lực giới tính. Những chương trình này có sự tham gia

hợp tác của chính phủ, cộng đồng dân cư và UN.

e. HIV /AIDS

Các hoạt động của UNDP về vấn đề HIV/AIDS chủ yếu được thực

hiện bởi HARPAS (chương trình phòng chống HIV/AIDS tại các quốc gia Ả

rập). Mục tiêu của chương trình là đem lại hiểu biết và sự tự nguyện chống

lại căn bệnh thế kỷ, thông qua hội đàm và làm việc với các lãnh đạo hồi

giáo, các tổ chức phi chính phủ , các nghị sĩ, các phương tiện thông tin đại

chúng và cả với những người nhiễm HIV.

2.2 Một số hoạt động cụ thể tại các quốc gia

a. Hỗ trợ bình đẳng giới tại Somali

UNDP đã trợ giúp việc thành lập hiệp hội nữ luật gia ở Somaliland

(SWLA) vào năm 2008. Đây không chỉ là hiệp hội luật gia đầu tiên ở

Somaliland mà cả toàn Somali. Đây là một bước tiến thực sự quan trọng, bởi

tổ chức này không chỉ giúp đỡ các nữ luật gia có đuợc tính chun nghiệp

trong cơng việc mà còn đưa ra những lời khuyên hữu ích về các vấn đề liên

quan đến phụ nữ ở vùng đất này.20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tác động tới các nước châu Phi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×