Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1. Phân tích các chức năng của hệ thống

Website được xây dựng phục vụ 2 đối tượng chính là Admin (Quản trị viên) và

Khách hàng.

2.1.1. Admin

 Đăng ký tài khoản

 Đăng nhập Website

 Đăng xuất

 Quản lý danh mục

 Quản lý sách

 Quản lý tác giả

 Quản lý bài đăng

 Quản lý thông tin cá nhân2.1.2. User

 Xem thông tin sách

 Xem bài viết

 Đăng nhập, đăng ký, đăng xuất

 Viết bài đánh giá

 Đánh giá2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệuHình 8: Thiết kế cơ sở dữ liệu2.3. Thiết kế hệ thống

Sơ đồ usecase các chức năng của Admin :Hình 9: Usecase chức năng quản lý bài reviewHình 10: Usecase chức năng quản lý danh mụcHình 11: Usercase chức năng quản lý thơng tin cá nhânHình 12: Chức năng quản lý sáchHình 13: Chức năng quản lý tác giảUsecase cho User:Hình 14: Các chức năng của người dùngCHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI

3.1. Môi trường cài đặt

 Web site được xây dựng trên nền tảng :

 Back-end là nodejs sử dụng framework ExpressJS

 Front-end: HTML, CSS, Javascript, Jquery, Ajax.

 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL

 Quản lý source code: Git

 Các bước thực hiện đề tài:

 Lập đề cương chi tiết cho đề tài

 Tìm hiểu một số trang web review sách

 Lên danh sách công việc cần lầm, phân bổ cơng việc cho các thành viêntrong nhóm

 Xây dựng database

 Xây dựng web

 Hoàn thành báo cáo3.2. Kết quả triển khai

 Sau khi triển khai thì trang web đã cơ bản thực hiện được các chức năng cần

thiết như :

 Về User: Viết bài review, đánh giá, xem sách, xem bài viết, đăng nhập, đăng

xuất, tìm kiếm.

 Về Admin: Quản lý sách, quản lý bài đăng , quản lý tác giả, quản lý danh

mục, quản lý thông tin tài khoản.KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢCTrong thời gian tìm hiểu, nghiên cứu cơ sở lý thuyết và triển khai ứng dụng

công nghệ, đề tài đã đạt được những kết quả sau:

Về mặt lý thuyết, đề tài đã đạt được :

 Ứng dụng các kiến thức về lập trình Website như Nodejs, ExrpessJS,

HTML5, CSS3, Ajax, Jquery, … dể xây dựng web site.

 Ứng dụng kiến thức về cấu trúc dữ liệu, cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế

hệ thống thơng tin, và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL vào đề

tài.

Về mặt thực tiễn ứng dụng, đề tài đã đạt được :

 Tạo được một website review sách vận hành khá tốt trên môi trường

Internet.

 Đáp ứng được nhu cầu người sử dụng .

Tuy nhiên, đề tài còn tồn tại các vấn đề như sau:

− Quá trình load dữ liệu chưa được tối ưu

− Một số thiếu sót do kiến thức về NodeJS và ExpressJS là mới đối với sinh

viên.

2. HƯỚNG PHÁT TRIỂNMột số số hướng nghiên cứu và phát triển của đề tài như sau:

− Nghiên cứu chỉnh sửa design cho đúng tiêu chuẩn UX, giúp người dùng dễ

dàng sử dụng

− Nghiên cứu phát triển thêm một vài tính năng mới

− Tìm hiểu tăng cường bảo mật websiteTÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt[1] Phạm Hữu Đức (2005), Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý GIS, Nhà

xuất bản Xây dựng.

Tiếng Anh[2] Nodejs Application Developer’s Guide – MarkLogic.

[3] Web Development with Node and Express – Ethan Brown.

Internet[4] https://o7planning.org/vi/11931/huong-dan-nodejs-cho-nguoi-moi-bat-dau

[5] http:// www.vre.cse.hcmut.edu.vnPHỤ LỤC

Phần này trình bày cách cài đặt cấu hình website lên mạng Internet và hướng

dẫn sử dụng (quản trị admin, các chức năng của từng phân quyền)

1. Cách cài đặt (upload) lên mạng Inetrnet

2. Cách sử dụngHình 15: Giao diện trang chủHình 16: Giao diện form đăng nhậpHình 17: Giao diện đăng kýHình 18: Giao diện xem sách khi Click vào mục sách ở thanh Navigation (có thể viết bài đánh giá

về sách khi click vào button “Viết bài đánh giá”)Hình 19: Giao diện chi tiết sách (click vào button viết bài đánh giá để viết bài đánh giá)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×