Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nguyên tắc Cam kết

Nguyên tắc Cam kết

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Nguyên tắc Cam kết

Lời cam kết là yếu tố then chốtNghệ thuật thuyết phục:

Cam kết• "Mọi người khơng muốn người khác

cho mình là người thất hứa vì vậy

họ làm theo những gì mà đã cam

kết cơng khai với người khác“

• Con người thường hành động nhất

qn với những gì họ cam kết và cố

gắng tránh né hình ảnh của một người

khơng nhất qn.82. Ngun tắc Cam kết

Các hình thức cam kết.Nghệ thuật thuyết phục:

Cam kết• 2 hình thức chính của cam kết là cam

kết bằng lời nói và cam kết bằng văn

bản(giấy).

• Một cam kết viết tay phát huy hiệu quả

trong việc gây ra sự thay đổi thật sự

mang tính cá nhân là do chúng có thể

dễ dàng đưa ra cơng chúng.

• Cam kết cơng khai thường làm cho

hành động của một người trở nên

nhất quán hơn.102. Nguyên tắc Cam kết

Ứng dụng của nguyên tắc cam

kếtNghệ thuật thuyết phục:

Cam kết• Trong cuộc sống.Khả năng thuyết phục và ảnh hưởng

người khác sẽ giúp bạn đạt được những

điều bạn muốn trong cuộc sống và là

một trong những kỹ năng quan trọng

bạn cần phát triển.121

02. Nguyên tắc Cam kết

Ứng dụng của nguyên tắc cam

kếtKinh

doanhNghệ thuật thuyết phục:

Cam kết• Trong kinh doanhCam kết là yếu tố then chốt trong

việc tạo lòng tin cho khách hàng, đối

tác, đồng nghiệp, cơng ty, doanh

nghiệp

131

0Cam kết

2.Vai trò,lợi íchNghệ thuật thuyết phục:

Cam kếtTrong ngoại

giao-Tạo nên sự niềm tin cảm giác an

tồn khi hợp tác,kí kết các văn bản

chiến lược.

-Thúc đẩy q trình hợp tác diễn ra

nhanh chóng.12Cam kết

2.Vai trò,lợi íchNghệ thuật thuyết phục:

Cam kếtQuyết định

đến thành

cơng-Bằng nghệ thuật thuyết phục bạn có thể lơi kéo mọi

người lựa chọn các giải pháp theo hướng mình mong

muốn.

-Tạo niềm tin cho mọi người khi làm theo quyết định

của mình.13Rèn luyện các kỹ năng thuyết phục

 Lập luận rõ ràngNghệ thuật thuyết phục:

Cam kết Thể hiện được cả tính ưu và nhược điểm của vấn đề

 Thể hiện tính chuyên gia

 Thể hiện sự hợp lý

 Tự tin144. Kết luậnNghệ thuật thuyết phục:

Cam kết• Hành vi con người được điểu chỉnh

bởi nhiều nguyên tắc khác nhau,

trong đó nguyên tắc cam kết và sự

nhất qn có một sức mạnh hết sức

to lớn.

• Sự hiểu biết rõ về nguyên tắc này

giúp chúng ta vận dụng nó trong việc

tác động tới hành vi của bản thân và

người khác một cách hiệu quả.

15Nghệ thuật thuyết phục:

Cam kếtThan

k YouGive us any

questions

nhom9@student.hust.edu

.vn16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyên tắc Cam kết

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×