Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp xác định Cacbon theo TCVN 1821:2009

Phương pháp xác định Cacbon theo TCVN 1821:2009

Tải bản đầy đủ - 0trang

Điều kiện tiến hành• C  + OPhương trình phản ứng :

2 → CO2Fe3C + 3O2 → CO2 +Fe3O4Mn3C + 3O2 → CO2 + Mn3O4

4Cr3C2 + 17O2 → 8CO2+ 6Cr2O3

Công thức:

%C = .P.100%

Trong đó:

+ V1: hiệu số chỉ thước đo trước và sau hấp thụ khí C mẫu thí nghiệm(ml).

+ V0: hiệu số chỉ thước đo trước và sau hấp thụ Cacbon mẫu trắng(ml).

+ G: khối lượng mẫu(gam).

+ P: hệ số chỉnh áp suất và nhiệt độ.5. Phương pháp xác định Lưu Huỳnh theo TCVN 1820 -76Nguyên tắcĐiều kiện tiến hànhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp xác định Cacbon theo TCVN 1821:2009

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×