Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Cấu hình an toàn + sử dụng chương trình phát hiện

1 Cấu hình an toàn + sử dụng chương trình phát hiện

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.2.1. Sử dụng các tùy chọn để bảo vệ quyền riêng tư trên Window.Trong phần Setting, chọn Privacy để cài đặt các tùy chọn.Giới hạn các app có quyền truy cập dữ liệu về vị tríTắt tính năng sử dụng camera của các thiết bịCấu hình để có thể hiện thị đi file. Qua đó phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ.Các bước: File Explorer → View tab → OptionsMột số tùy chọn thêm có thể tham khảo ở link:https://securityinabox.org/en/guide/basic-security/windows/2.2.2. Sử dụng Window firewall hoặc các phần mềm antivirus đáng tin cậy.2.2.3. Chặn tính năng autoplay đối với các thiết bị như USB hay các nội dung

như phim, nhạc.2.2.4. Thường xuyên cập nhập máy tính và sao lưu dữ liệu.Sao lưu cái gì? Có thể lưu dữ liệu đơn (mức độ file hệ thống) hoặc tạo một bản sao lưu của toàn bộ hệ thống ổ cứng (mức độ phân vùng).Sao lưu ở đâu? Một nơi có đủ dung lượng để chứa bản sao lưu dữ liệu như: ổ cứng (các nhanh nhất và dễ dàng sử dụng), ổ cứng trực tuyến(khó sử

dụng trong các trường hợp khẩn cấp), DVD-RAM (rất đáng tin cậy nhưng tốn kém trong việc giảm dung lượng).Khi nào cần sao lưu? Lưu hệ thống tại thời điểm thực bất cứ khi nào: hàng ngày, một tuần một lần hoặc ít nhất là một lần một tháng.Full, incremental hay differential? Full backup – sao lưu toàn bộ - sẽ lưu toàn bộ dữ liệu nhưng sẽ tốn khá nhiều dung lượng ổ đĩa. Incremental

backup - chỉ sao lưu các dữ liệu thay đổi so với lần backup gần nhất – lưu bất kì file mới nào hoặc file mới được thay đổi so với lần sao lưu gần nhất.

Differential backup – sao lưu từng phần – giúp bạn lưu những file mới hoặc được thay đổi kể từ lần sao lưu hoàn chỉnh gần nhất.2.2 Sử dụng log để kiểm soát hoạt động2.2.1. Syslog

Là tiêu chuẩn cho việc ghi lại các thơng điệp, nó cho phép các phần mềm sinh ra các thông điệp, hệ thống lưu trữ

chúng và một số phần mềm có thể thu thập và phân tích chúng. Mỗi thơng điệp được gắn nhãn cơ sở cho biết

phần mềm nào tạo ra thông điệp đó đồng thời cũng có nhãn mức độ nghiêm trọng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Cấu hình an toàn + sử dụng chương trình phát hiện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×