Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vai trò của TN khoáng sản:

Vai trò của TN khoáng sản:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Quản lý và sử dụng bền vững TN

khoáng sản

Trước khi cấp phépThiết lập quyền

sở hữu TN khoáng

sản

Sau khi cấp phépQuản lý và sử dụng bền vững TN

khoáng sảnNghĩa vụ bảo vệ mơi trường

Mức thu

tối thiểu

(đồng)Mức thu

tối đa

(đồng)12TTLoại khống sảnĐơn vị

tínhA

I

1

2

3

4

II

1B

Quặng khoáng sản kim loại

Quặng sắt

Quặng măng-gan

Quặng ti-tan (titan)

Quặng vàng

Khoáng sản không kim loại 

Đá ốp lát, làm mỹ nghệ (granit, gabro, đá hoa …)C

Tấn

Tấn

Tấn

Tấn40.000

30.000

50.000

180.00060.000

50.000

70.000

270.000m350.00070.0002

3

4

5

6

7Nước khống thiên nhiên

A-pa-tít (apatit), séc-păng-tin (secpentin)

Than an-tra-xít (antraxit) hầm lò

Than nâu, than mỡ

Than khác

Khống sản khơng kim loại khácm3

Tấn

Tấn

Tấn

Tấn

Tấn2.000

3.000

6.000

6.000

6.000

20.0003.000

5.000

10.000

10.000

10.000

30.000Trách nhiệm pháp lý khi vi phạmTrách nhiệm hành chính

Được quy định tại

Chương III Nghị định

142/2013/NĐ-CPTrách nhiệm hình sự:

Những hành vi đó nêu

gây hậu quả nghiêm

trọng và có đủ yếu tố

cấu thành tội phạm sẽ

bị xử lý hình sự theo Bộ

Luật hình sự.Trách nhiệm dân sự:

Bồi thường thiệt hại cho

người bị thiệt hại và chịu

mọi chi phí khơi phục

hiện trạng môi trường.

Quy định của bộ luật dân

sự năm 2005, luật

khống sản năm 2010CÂU HỎI ƠN TẬP1 Khống sản được chia thành những nhóm

nào?

A.Nhóm khống sản năng lượng và nhóm khống

sản khơng kim loại và vật liệu xây dựng.

B.Nhóm khống sản các kim loại quý hiếm: vàng,

bạc, đồng, chì, kẽm, thiếc,…

C.Nhóm tài nguyên có khả năng tái sinh và tài

nguyên khơng có khả năng tái sinh.

D. Cả A và B.2. Vai trò của tài ngun khống sản là gì?

A.Thúc đẩy nền kinh tế phát triển và góp phần giải

quyết nhiều vấn đề xã hội.

B.Nguồn cung cấp mặt hàng xuất khẩu có giá trị

cao.

C.Thúc đẩy sự phân cơng lao động theo lãnh thổ.

D.Tất cả đều đúng.3. Theo Tổng hội đại chất Việt Nam,

2012, có bao nhiêu nguyên nhân làm suy

giảm tài nguyên khoáng sản?

A.5

B.6

C.7

D.84. Thiết lập quyền sở hữu TN

khoáng sản gồm mấy giai đoạn?

A.2

B.3

C.4

D.5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vai trò của TN khoáng sản:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×