Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Khái niệm tự động hóa quá trình sản xuất:

I. Khái niệm tự động hóa quá trình sản xuất:

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Chính sự thay đổi nhanh của sản xuất đã liên kết chặt chẽ công nghệ thông tin

với công nghệ chế tạo máy sinh ra các ngành mới như:

+ PLC

+ Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS

+ Hệ thống sản xuất tích hợp CIMII. Ý nghĩa của việc tự động hóaIII. Cấp phơi tự động

1. Ý nghĩa

- Biến máy bán tự động thành máy tự động. Dây chuyền sản xuất trở thành dây chuyền tự động.

- Mang lại hiệu quả kinh tế nhờ giảm tổn thất về thời gian.

-Cải thiện điều kiện làm việc của công nhân, đặc biệt trong mơi trường độc hại, nhiệt độ cao, phơi có trọng

lượng lớn . .2. Phân loại các hệ thống cấp phôi tự động

Gồm 3 hệ thống cấp phơi chính: Hệ thống cấp phôi cuộn, hệ thống cấp phôi dạng thanh, hệ thống

cấp phôi rời từng chiếc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Khái niệm tự động hóa quá trình sản xuất:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×