Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Tác nhân sinh học gây ô nhiễm MT nước

c. Tác nhân sinh học gây ô nhiễm MT nước

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. 2. Ơ nhiễm MT nước

1. Nước mặt: Sơng suối, ao hồ…

2. Nước ngầm

3. BiểnÔ nhiễm nước mặtÔ nhiễm nước mặtÔ nhiễm nước mặtÔ nhiễm biểnQuản lý các vực nước chống ô nhiễm

Căn cứ vào chất lượng nước nguồn của các vực tự

nhiên => Đề ra những tiêu chuẩn cụ thể để quản lý và

bảo vệ các vực nước.

•Tiêu chuẩn chất lượng nước của các dòng nước thải

•Tiêu chuẩn chất lượng nước dung cho các mục đích

cụ thể: nước sinh hoạt, nước cho cơng nghiệp, nước

cho nơng nghiệp…III. Ơ nhiễm khơng khí

III.1. Định nghĩa: Sự có mặt chất lạ hoặc sự biến đổi

quan trọng trong thành phần khơng khí, làm cho nó

khơng sạch, bụi, có mùi khó chịu, giảm tầm nhìn…

+ Các tác nhân chính gây ơ nhiễm khơng khí:

Bụi, chì, H2SO4, NO2, SO2, CO, CH4, C6H6, O3, CFC…

+ Các nguồn gây ơ nhiễm khơng khí:

•Tự nhiên

•Nhân tạoCác nguồn gây ô nhiễm không khíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Tác nhân sinh học gây ô nhiễm MT nước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×