Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Ô nhiễm môi trường nước

II. Ô nhiễm môi trường nước

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ô nhiễm nước mặtNguồn gốc gây ô nhiễm nước (1)

Tự nhiênNhận tạo Mưa Nước thải sinh hoạt Tuyết tan Nước thải cơng nghiệp Gió bão Hoạt động giao thơng vận tải Lụt Nơng nghiệp: phân bón + thuốc Hạn hánbảo vệ thực vậtNguồn gốc gây ơ nhiễm nước (2)Hình ảnh ô nhiễm MT nướcII.1. Các tác nhân và thông số ô nhiễm nguồn nước

a. Tác nhân và thông số hóa lý:Màu sắc

Mùi và vị

Độ đục

Nhiệt độ

Chất rắn lơ lửng (suspended solids – SS)

Tổng chất rắn hòa tan (total dissolved solids – TDS)

Độ cứng

Độ dẫn điện

pH

Oxi hòa tan (dissolved oxygen – DO)

Nhu cầu oxi sinh hóa (biochemical oxygen demand – BOD)

Nhu cầu oxi hóa học (Chemical oxygen demand – COD)b. Tác nhân và thơng số hóa học gây ơ nhiễm

MT nước

• Kim loại nặng: Hg, Cd, Pb, Cu, Cr, As, Mn…

• Anions: Cl-, NO3-, SO42-, PO43• Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt cỏ, thuốc trừ

sâu…c. Tác nhân sinh học gây ô nhiễm MT nước

• Vi khuẩn: E.coli, Coliform …

• Siêu vi khuẩn

• Ký sinh trùng

Nguồn gây nhiễm sinh học:

 Phân

 Rác

 Nước thải sinh hoạt, bệnh viện …Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Ô nhiễm môi trường nước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×