Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các công nghệ OAN

Các công nghệ OAN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các cơng nghệ OAN

• Mạng quang tích cực (AON)

– Kiến trúc “Home run”: Được sử dụng nhiều tại Châu Âu

• Kết nối điểm – điểm

• Độ rộng băng tần cao nhất

• Mức độ linh hoạt cao2/25/19285Các cơng nghệ OAN

• Mạng quang tích cực (AON)

– Kiến trúc “Home run”: Được sử dụng nhiều tại Châu Âu và một

số khu vực ở Mỹ

• Độ rộng băng tần cao

• Mức độ linh hoạt cao2/25/19286Các cơng nghệ PON

• Mạng quang thụ động (PON)

– Phần quang của mạng truy nhập

• Phải đơn giản

• Chi phí tiết kiệm và dễ dàng phân phối dịch vụ– Kỹ thuật mạng quang ưu tiên trong mạng truy nhập

quang gần đây là mạng quang thụ động (PON)

• Các node đầu xa  Các thành phần

thụ động (VD: các coupler sao)

• Độ tin cậy cao, dễ dàng bảo dưỡng

và không cần cấp nguòn

• Dễ dàng nâng cấp mà khơng cần

thay đổi hạ tầng cấu trúc2/25/19287Các cơng nghệ PON

• Mạng quang thụ động (PON)

– Các cấu hình cơ bản:2/25/19288Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các công nghệ OAN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×