Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các phương pháp bảo vệ

Các phương pháp bảo vệ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các phương pháp bảo vệ

• Các cơ chế bảo vệ cho cấu hình điểm – điểm và

đường thẳng2/25/19261Các phương pháp bảo vệ

• Các cơ chế bảo vệ cho cấu hình điểm – điểm và

đường thẳng2/25/19262Các phương pháp bảo vệ

• Định tuyến lại lưu lượng cho các cấu hình ring

và mesh2/25/19263Các phương pháp bảo vệ

• Bảo vệ đối với mạng SDH

– SDH sử dụng chuyển mạch bảo vệ tự động (APS) để

thực hiện các cơ chế bảo vệ

– APS cho phép dịch chuyển lưu lượng từ sợi làm việc

sang sợi dự phòng

• Các sợi được định tuyến theo kiểu phân tập về mặt vật lý

cho hiệu quả trong bảo vệ– APS được kích hoạt khi:

• Phản ứng với các cảnh báo khác nhau sinh ra từ sự cố

mạng: LOS, LOF, LOP

• Các lỗi vượt trội thu được bởi mã BIP trong mào đầu đoạn

• Phản ứng với các lệnh từ thiết bị đầu cuối vận hành cục bộ

hoặc từ nhà quản lý mạng từ xa

2/25/19264Các phương pháp bảo vệ

• Bảo vệ lớp quang

– Các cơ chế bảo vệ đa dạng sẵn có ở các lớp khách

hàng

• Ln được thiết kế để làm việc độc lập nhau  các chế độ bảo

vệ khách hàng được khởi tạo để phản ứng với cùng sự cố– Lớp quang cung cấp các tuyến quang cho các lớp

khách hàng (SDH, IP, ...)

– Bảo vệ lớp quang đảm bảo hiệu quả chi phí và hiệu

suất

• Các thực thể được bảo vệ là các kênh bước sóng hoặc kênh

quang

• Bảo vệ được cấp đồng thời cho tất cả các khách hàng

• Các tài nguyên băng tần được yêu cầu ít hơn

2/25/19265Các phương pháp bảo vệ

• Bảo vệ lớp quangRing WDM kết nối 2 thiết bị SDH và các bơ

định tuyến IP trên bước sóng 1. Các chế

đơ bảo vê 1+1 được sử dụng trong mỗi

lớp. Hai kênh (1, 2) cần cho tồn bơ cấu

hình.

2/25/19Ring WDM kết nối 2 thiết bị SDH và các bô

định tuyến IP trên bước sóng 1. Cả 2 lớp

chia sẻ  bảo vê chung quanh ring bảo vê.

Chỉ 1 kênh (1) cần cho toàn bơ cấu hình.

266Các phương pháp bảo vệ

• Bảo vệ lớp quang

– Ví dụ bảo vệ SDH khơng có liên quan đến lớp quang(a) Hoạt đơng thơng thường trước khi có sự cố.

Kết nối SDH sử dụng các tuyến quang cung cấp

bởi lớp quang giữa các ADM

2/25/19(b) Sợi hong và các ADM thực hiên chuyển mạch

bảo vê để nhanh chóng phục hồi kết nối SDH.267Các phương pháp bảo vệ

• Bảo vệ lớp quang

– Ví dụ bảo vệ SDH liên quan đến lớp quang(a) Hoạt đơng thơng thường trước khi có sự cố.

Kết nối SDH sử dụng các tuyến quang cung cấp

bởi lớp quang giữa các ADM

2/25/19(c) Sợi hong và các OXC thực hiên phục hồi lớp

quang và định tuyến lại tuyến quang, SDH thực

hiên hoạt đông thông thường cho đến khi có sự

cố khác.

268Các phương pháp bảo vệ

• Bảo vệ lớp quang

– Bảo vệ lớp quang tương tự tiếp cận trong

SONET/SDH

– Các điểm khác nhau chính vì:

• Các giới hạn quỹ cơng suất  các tín hiệu định tuyến lại đi

quãng đường dài hơn sẽ có tổn hao lớn hơn

• Có thể chuyển đổi bước sóng  Nâng cao hiệu quả của việc

cung cấp dung lượng bảo vệ dự phòng

• Chi phí thiết bị cao hơn cho số lượng bước sóng tăng thêm

 giới hạn dung lượng bảo vệ2/25/19269Các phương pháp bảo vệ

• Bảo vệ lớp quang

– Chế độ bảo vệ có thể phụ thuộc đối với các lớp kênh

quang (OCh) hoặc đoạn ghép kênh quang (OMS)

• Bảo vệ lớp Och phục hồi 1 tuyến quang tại một thời điểm

• Bảo vệ lớp OMS phục hồi tồn bộ nhóm tuyến quang trên một

tuyến sợi– Các cấu hình (topologies) sử dụng cho bảo vệ lớp quang2/25/19Điểm – điểm

Ring bảo vệ dung lượng dành sẵn (DPRing)

Ring bảo vệ dung lượng chia sẻ (SPRing)

Mesh270Các phương pháp bảo vệ

• Các cơ chế bảo vệ lớp quang2/25/19271Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các phương pháp bảo vệ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×