Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Điều khiển và quản lý

Điều khiển và quản lý

Tải bản đầy đủ - 0trang

Điều khiển và quản lý

• Quản lý mạng cổ điển bao gồm các chức năng

(FCAPS)

– Quản lý lỗi: phát hiện sự cố và cô lập thành phần lỗi

– Quản lý cấu hình: quản lý sự thay đổi mạng

– Quản lý kế tốn: tính cước và lưu giữ các lịch sử thời

gian sống của thành phần

– Quản lý tính năng: giám sát và quản lý các tham số

tính năng mạng khác nhau

– Quản lý an ninh: nhận thực người dùng, điều khiển truy

nhập tới các NE, bảo vệ dữ liệu người dùng, ...

– Quản lý độ an toàn: đảm bảo rằng bức xạ quang phù

hợp các yêu cầu an toàn mắt

2/25/19231Điều khiển và quản lý

• Các phân cấp quản lý

– Các phần tử mạng (NE)  thành phần được quản lý

riêng biệt, VD: OADM, các bộ khuyếch đại đường

truyền

– Hệ thống quản lý phần tử (EMS)  quản lý một hoặc

nhiều NE thường từ cùng nhà mạng

– Hệ thống quản lý mạng (NMS)  quản lý các phần tử

mạng khác nhau từ các nhà mạng khác nhau

• Cũng được biết như hệ thộng hỡ trợ điều hành (OSS)

• Có cái nhìn tổng thể mạng2/25/19232Điều khiển và quản lý

• Các chức năng quản lý mạng– Mạng truyền dữ liệu cho hệ thống quản lý có thể được hình

thành qua các kênh OSC

2/25/19233Điều khiển và quản lý

• Các chức năng quản lý mạng– Các kiểu kỹ thuật mào đầu lớp quang khác nhau

2/25/19234Báo hiệu trong mạng quang

• Tại lớp vật lý:

– Liên quan đến truyền dẫn tín hiệu trên một sợi• Tại lớp điều khiển mạng:

– Thực hiện một loạt các quá trình để hồn

thành một số nhiệm vụ, ví dụ như thiết lập

mạch qua mạng• Hoạt động báo hiệu trong mạng IP/WDM:

dựa trên RSVP và mở rộng RSVP cho các

mạng quang

2/25/19235Điều khiển trong mạng quang

• Điều khiển truy nhập WDM chịu trách

nhiệm sắp xếp các gói IP vào các kênh

bước sóng

• Các mơ hình liên kết nối cho IP/WDM cấu

hình lại:

– Mơ hình điều khiển xếp chồng: các mạng điều

khiển khơng phải IP

– Mơ hình điều khiển tăng lên

– Mơ hình điều khiển ngang hàng: mặt phẳng

điều khiển trung tâm IP thống nhất

2/25/19236Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Điều khiển và quản lý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×