Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công nghệ mạng truyền tải quang: NG-SDH và OTN

Công nghệ mạng truyền tải quang: NG-SDH và OTN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cơng nghệ mạng truyền tải quang:

NG-SDH và OTN

• Đặc tính kĩ thuật của NG-SDH

– Gói trên SONET/SDH (POS)

• Sắp xếp gói IP vào khung SONET/SDH chuẩn hố nhờ PPP (pointpoint protocol) hoặc HDLC (High data link control)

• PPP: đóng gói đa giao thức, kiểm sốt lỗi, các đặc tính khởi tạo

tuyến

• HDLC: chỉ ra gói dữ liệu IP được đóng gói bởi PPP qua tuyến truyền

dẫn đồng bộ2/25/19158Cơng nghệ mạng truyền tải quang:

NG-SDH và OTN

• Đặc tính kĩ thuật của NG-SDH

– Gói trên SONET/SDH (POS)

• LAPS: phiên bản sửa đổi của PPP theo hướng đơn giản hố

• MAPOS: gói IP được đóng vào khung MAPOS, khung MAPOS là

khung HDLC được sửa đổi, phục vụ cho dịch vụ chuyển mạch gói

dữ liệu tốc đọ cao lên tới 10 Gb/s– Giao thức đóng khung tổng qt GFP

• Phục vụ sắp xếp bất cứ kiểu lưu lượng client nào: dạng khối dữ

liệu giao thức PDU (IP/PPP, Ethernet), mã khối (FICON, ESCON,

Fiber channel), luồng số có tóc độ bit cố định (T1, E1,...) ...

• GFP cung cấp đường kết nối cho lớp 2 điểm – điểm

• VPN và QoS khơng được hỗ trợ bởi GFP mà được hỗ trợ bởi các

giao thức lớp 2 khác được sắp xếp trong khung GFP

2/25/19159Công nghệ mạng truyền tải quang:

NG-SDH và OTN

• Đóng khung kiểu GFPQuan hệ của GFP với các tín hiệu khách hàng và tuyến truyền tải

2/25/19160Cơng nghệ mạng truyền tải quang:

NG-SDH và OTN

• Cơ chế kết chuỗi ảo2/25/19161Cơng nghệ mạng truyền tải quang:

NG-SDH và OTN

• Cơ chế điều chỉnh dung lượng tuyến LCAS

– Thực hiện trao đổi bản tin giữa hai điểm kết cuối VC-n để

xác định số lượng tải kết chuỗi

– Các chức năng cơ bản:

• Thêm thành viên

• Loại bo tạm

thời thành viên

• Xố thành viên2/25/19162Cơng nghệ mạng truyền tải quang:

NG-SDH và OTN

• Mạng truyền tải quang - OTN

– Là mạng hướng kết nối bao gồm một tập các phần tử mạng

quang được kết nối bởi các liên kết sợi quang, cung cấp khả

năng truyền tải, ghép kênh quang, định tuyến, quản lý, giám

sát hiệu năng và khôi phục lỗi của các kênh quang mang dữ

liệu người dùng

– Kết hợp ghép/ tách kênh quang trong cả miền điện

(SONET/SDH) và miền quang (DWDM) vào một kiến trúc phân

tầng chung

– Ưu điểm: khả năng phát hiện và sửa lỗi hiệu quả, nhiều mức

giám sát kết nối Tandem, tách ghép linh động và truyền tải

trong suốt nhiều loại tín hiệu người dùng, độc lập giữa giao

thức và tốc độ bit

2/25/19163Công nghệ mạng truyền tải quang:

NG-SDH và OTN

• Hệ thống khuyến nghị của ITU-T về OTN2/25/19164Cơng nghệ mạng truyền tải quang:

NG-SDH và OTN

• Hệ thống khuyến nghị của ITU-T về OTN2/25/19165Công nghệ mạng truyền tải quang:

NG-SDH và OTN

• Giao diện nút mạng trong OTN

– IrDI: giao diện liên miền, thực hiện xử lí tái tạo tín hiệu

quang 3R

– IaDI: giao diện nội miền2/25/19166Công nghệ mạng truyền tải quang:

NG-SDH và OTN

• Kiến trúc chức năng của OTN

 Tầng kênh quang OCh: cung cấp

kết nối kênh quang đầu cuối tới

đầu cuối để truyền tải trong suốt

các tín hiệu người dùng khác

nhau: IP, STM-n; hỗ trợ giám sát

chất lượng dịch vụ và trạng thái

mạng

 Phần ghép kênh quang OMS: hỗ

trợ chức năng truyền tải DWDM,

gồm OCh và phần tiêu đề OMS;

OMS hỗ trợ giám sát kết nối, phát

hiện và xử lí lỗi

 Phần truyền dẫn quang OTS: hỗ

trợ truyền dẫn trên các môi

trường truyền dẫn khác nhau; hỗ

trợ chức năng giám sát, bảo

dương thiết bị mạng quang như

OADM, chuyển mạch, ...

2/25/19167Cơng nghệ mạng truyền tải quang:

NG-SDH và OTN

• Kiến trúc chức năng của OTNVí dụ về chức năng phân lớp trong liên kết giữa các mạng OTN

2/25/19168Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công nghệ mạng truyền tải quang: NG-SDH và OTN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×