Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khuyếch đại quang bán dẫn

Khuyếch đại quang bán dẫn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khuyếch đại quang bán dẫn

• Cấu trúc và nguyên lý hoạt đơng

– Có 2 loại: cơng hưởng và sóng chạy

IBR1R2

PinPoutL

(a) FP-SOA

2/25/19(a) TW-SOA

108Khúch đại quang bán dẫn

• Các đăc tính bơ khuyếch đại SOA

GFP   (1  R1 )(1  R2 )G

(1  G R1 R2 ) 2  4G R1 R2 sin2   (   m ) /  L G - Hệ số khuyếch đại thông đơn

m - tần số céng hưởng của khoang

L - khoảng cách các mode còn gọi là dải

phổ tự do của khoang FP2 L

 1  1  G R1 R2 

 A 

sin

 4G R R 1/ 2 1 2Để giữ G < 2 

2/25/19109Khuyếch đại quang bán dẫn

• Các đăc tính bơ khuyếch đại SOAPhổ hệ số khuyếch đại của một bộDạng xung (a) và phổ (b) của xungkhuyếch đại SOA có R = 0.04%đầu ra SOA có G0 = 30 dB và c = 5.2/25/19110Khuyếch đại quang bán dẫn

• Các đăc tính bơ khuyếch đại SOA

– Ưu điểm:

• Đơ rơng băng tần khuyếch đại 30 – 100 nm

• Có thể tích hợp với các linh kiên khác

• Đơ lợi cao (25-30 dB)– Nhược điểm:

2/25/19Cơng suất bão hoa thấp (~ 5 mW)

Hê số nhiêu cao (NF ~ 5 – 7 dB)

Nhạy phân cực

Nhiêu xuyên âm lớn

Kém ổn định111Khuyếch đại quang sợi EDFA

• Các cấu trúc EDFA- Thành phần chính là sợi pha tạp Erbium, nồng độ pha tạp

100 – 2000 ppm

- Q trình bơm có thể thực hiện theo hai hướng thuận và

nghịch

- Các bộ cách ly quang ngăn nhiễu phản xạ và tín hiệu truyền

dẫn theo hướng ngược lại làm giảm chất lượng bộ KĐ

- Các thành phần giám sát và điều khiển khác.

2/25/19112Khuyếch đại quang sợi EDFA

• Lý thuyết khuyếch đại trong EDFA-Ion Er+3 hấp thụ photon của laser bơm chuyển lên mức năng lượng cao

hơn.

-Ion kích thích sau một thời gian sẽ chuyển về mức năng lượng nền và

phát xạ photon theo hai quá trình phát xạ tự phát và phát xạ kích thích.

-Phát xạ kích thích là cơ chế khuyếch đại tín hiệu, phát xạ tự phát gây ra

nhiễu quang trong bộ khuyếch đại.

2/25/19113Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khuyếch đại quang bán dẫn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×