Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÁCH TỬ BRAGG SỢI QUANG

CÁCH TỬ BRAGG SỢI QUANG

Tải bản đầy đủ - 0trang

CÁCH TỬ BRAGG SỢI QUANG

• Nguyên lý hoạt động:

– Khi đi qua các lớp chiết suất khác nhau, bước sóng bị phản

xạ se được phản xạ từng phần tại mỗi chu kỳ cách tử.

– Phản xạ mạnh nhất xảy ra tại bước sóng thoa mãn điều

kiện Bragg:

B=2a.neff

Ưu điểm: có suy hao xen và nhiêu xuyên kênh thấp2/25/1981Các phần tử trong WDM

• Cách tử Bragg sợi quang (FBG):2/25/1982Các phần tử trong WDM

• Cách tử Bragg sợi quang (FBG):

- Dựa trên sợi quang bằng việc chiếu tia

UV tạo ra sự thay đổi chiết suất tuần hoàn

- Ánh sáng đi qua bị phản xạ trở lại tại

bước sóng gần với bước sóng Bragg:

B = 2nefd/m

trong đó: neff – chiết suất hiệu dụng lõi

sợi, d – chu kỳ cách tử, m – bậc cách tử

- Có suy hao xen và nhiễu xuyên kênh thấp2/25/1983Các phần tử trong WDM

• Mảng cách tử dẫn sóng (AWG): Gồm 2 coupler sao kết nối với nhau qua mảng ống dẫn sóng có đ ơ trê lan truyềnkhác nhau  gây ra sự dịch pha phụ thuôc bước sóng trên ống dẫn

sóng.

 Các bước sóng khác nhau sẽ giao thoa công hưởng tại các cổng

đầu ra khác nhau.

2/25/1984Các phần tử trong WDM

• Mảng cách tử dẫn sóng (AWG):

 Độ dịch pha của tín hiệu tại  truyền từ cổng đầu vào thứ p tới đầu ra thứ qqua ống dẫn sóng thứ m

 Tín hiệu tại  đi tới đầu ra (nhờ giao thoa cộng hưởng) khi thoa mãn điềukiện:

 Dải phổ tự do của AWG: AWG có dải điều chỉnh cỡ 40 nm, tốc độ điều chỉnh cỡ 10 ms (cơ chếquang nhiệt)

 Ứng dụng trong các bộ tách/ghép, định tuyến  dung lượng lớn.

2/25/1985ỨNG DỤNG CỦA CÁC PHẦN TỬ QUANG HỌC

TRONG THIẾT BỊ TÁCH/GHÉP BƯỚC SÓNGCấu trúc, hoạt động của bộ ghép/tách bước

sóng sử dụng cách tử phẳng làm phần tử tán

xạ góc.2/25/1986ỨNG DỤNG CỦA CÁC PHẦN TỬ QUANG HỌC

TRONG THIẾT BỊ TÁCH/GHÉP BƯỚC SĨNG• Cấu trúc bộ ghép kênh sử dụng các cấu trúc

giao thoa kế Mach-Zehnder2/25/1987ỨNG DỤNG CỦA CÁC PHẦN TỬ QUANG HỌC

TRONG THIẾT BỊ TÁCH/GHÉP BƯỚC SĨNG

• Thiết bị tách kênh bước sóng cấu tạo từ bộ chia và cách

tử Bragg:2/25/1988ỨNG DỤNG CỦA CÁC PHẦN TỬ QUANG HỌC

TRONG THIẾT BỊ TÁCH/GHÉP BƯỚC SÓNGCấu trúc thiết bị tách bước sóng sử dụng bộ

chia cơng suất và các bộ lọc F-B2/25/1989ỨNG DỤNG CỦA CÁC PHẦN TỬ QUANG HỌC

TRONG THIẾT BỊ TÁCH/GHÉP BƯỚC SĨNG• Thiết bị tách kênh sử dụng các phần tử

circulator kết hợp với cách tử Bragg sợi quang2/25/1990ỨNG DỤNG CỦA CÁC PHẦN TỬ QUANG HỌC

TRONG THIẾT BỊ TÁCH/GHÉP BƯỚC SĨNG• Thiết bị tách kênh bước sóng sử dụng AWG2/25/1991Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁCH TỬ BRAGG SỢI QUANG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×