Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Quy chế pháp lý của thềm lục địa

c. Quy chế pháp lý của thềm lục địa

Tải bản đầy đủ - 0trang

c. Quy chế pháp lý của thềm lục địaNghĩa vụ

Khơng được cản trở các quyền tự do của các quốc gia khác trong vùng nước phía trên và vùng trời phía trên vùng nước đó. (Điều 78).

Khơng được cản trở các quốc gia khác đặt dây cáp và ống dẫn ngầm trên thềm lục địa trừ trường hợp để ngăn ngừa và hạn chế ô nhiễm do ống dẫn

ngầm gây ra.( Điều 79)Quốc gia ven biển khai thác các tài nguyên thiên nhiên nằm ngoài 200 hải lý kể từ đường cơ sở thì phải nộp các khoản đóng góp bằng tiền hoặc hiện

vật. (Điều 82).c. Quy chế pháp lý của thềm lục địaCác quyền và nghĩa vụ của quốc gia khác:

Quyền:

Tự do hàng hải

Tự do hàng khơng

Tự do đặt dây cáp và ống dẫn ngầm

Tự do đánh bắt cá và nghiên cứu khoa học đối với lớp nước phía trên nằm ngồi vùng đặc quyền kinh tế(Điều 78, Cơng ước 1982).c. Quy chế pháp lý của thềm lục địaNghĩa vụ:

Tơn trọng các quyền chủ quyền của quốc gia ven biển đối với khu vực thềm lục địa của họ.

Khi đặt các dây cáp và ống dẫn ngầm, các quốc gia phải tính đến các dây cáp và ống dẫn ngầm đã được đặt trước đó. Cần chú ý khơng làm

phương hại đến khả năng sửa chữa các đường dây cáp và ống dẫn ngầm đó.(Điều 79, Khoản5)III. CÁC VÙNG BIỂN KHÔNG THUỘC QUYỀN TÀI PHÁN QUỐC TẾ1. Biển cả

a. Khái niệmBiển cả là tất cả những vùng biển khơng thuộc vùng đặc quyền kinh tế, lãnh hải hay nội thuỷ của một quốc gia nào cũng như không nằm trong

vùng nước quần đảo của quốc gia quần đảo.(Điều 86, Công ước Luật Biển 1982)2.1 Nguyên tắc tự do biển cảHƯ Versailles, hiến ước Hội Quốc liên,

Tuyên bố Barcelona 1921 cơng nhận tự do

hàng hảiLịcìn

hhsnht

h

Cuộc đối đầu giữa 2 học thuyết Mare liberum và Mare

clausumTuyên bố 6/5/1609 của Vua Jacques I cấm người người nước ngoài vào đánh cá trong khu

vực Biển Bắc nhằm bảo đảm nghề cá ở AnhSắc chỉ Inter Coetera của Alexandre VI – tk xv -> HƯ

Tordesillas giữa TBN và BĐNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Quy chế pháp lý của thềm lục địa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×