Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Quy chế pháp lý của lãnh hải

c. Quy chế pháp lý của lãnh hải

Tải bản đầy đủ - 0trang

Điều 18, 19 CƯ 1982 quy định qua lại và không gây hại là không xâm phạm

Quốc gia ven biển có thể tạm đình chỉ quyền qua lại vơ hại của tàu thuyền nước ngồi tại lãnh hải của mình trong một

đến hòa bình, trật tự, an ninh của quốc gia ven biểnĐi qua không gây hại???

số trường hợp nhất định nhưng với điều kiện là điều này phải áp dụng công bằng với tất cả tàu thuyền của tất cả các

quốc gia, khơng được có sự phân biệt đối xử (Điều 25 Công ước 1982 về luật biển)-Đi qua: - Đi ngang qua nhưng không vào nội thủy, không đậu lại trong

vũng tàu hoặc 1 cơng trình cảng bên ngoài nội thủy

- Đi vào hoặc rời khỏi nội thủy, hoặc đậu lại hay rời khỏi 1 vũng

tàu hay 1 cơng trình cảng trong nội thủy- Đi qua phải liên tục, nhanh chóngd. Quyền tài phán của quốc gia ven biển

- Tàu quân sự và tàu nhà nước phi thương mại được hưởng quyền bất khả xâm phạm và quyền miễn trừ tư pháp tuyệt đối trong lãnh hải.

- Đối với tàu dân sự, tàu nhà nước sử dụng vào mục đích thương mại -> có quyền tài phán hình sự và tài phán dân sự.Tàu nước ngoài đi qua lãnh hải sau khi

rời khỏi nội thuỷ, vi phạm xảy ra ở lãnh hải.Tài phán hình sựTàu nước ngồi đi qua lãnh hải để vào hoặc

Không vào nội thuỷ, vi phạm xảy ra ở lãnh hảiTàu nước ngoài đi qua lãnh hải mà không vào

nội thuỷ, vi phạm xảy ra trước khi vào lãnh hảiTranh chấp giữa các tàu buôn nước ngoài.Tài phán dân sựGiải quyết tranh chấp giữa các thành viên của tàu buôn nước sau khi rời khỏi nội

thủy hoặc đang đậu trên lãnh hải của nước ven biển khi có u cầuII. CÁC VÙNG BIỂN QG CĨ QUYỀN CHỦ QUYỀN VÀ QUYỀN TÀI PHÁN

1. Vùng tiếp giáp lãnh hảiĐường cơ sởRanh giới phía ngồi của lãnh hảiLãnh hải

Bờ biểnNộiTiếp giápthuỷLãnh hải<=12 hải lý<=24 hải lýVùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển tiếp liền với lãnh hải và có chiều rộng khơng q 24 hải lý kể từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải (Điều 33

CƯ 1982)Về quyền chủ quyền kinh tếVề quyền tài phánlãnh hải của mìnhtồn bộ cho vùng tiếp giáp lãnh hảihay nhập cư trong lãnh thổ hoặctrongquyền chủ quyền kinh tế được áp dụngluật và quy định về hải quan, thuế, y tếcủa vùng đặc quyền kinh tế , đặc biệtNgăn ngừa những vi phạm đối với cácĐ 33 CƯ 1982, tồn bộ chế độ pháp lýTrừng trị những vi phạm đối với các

luật và quy định trên xảy ra trên lãnh

thổ, lãnh hảiVùng tiếp giáp lãnh hải không phải là lãnh

thổ quốc gia ven biển, không phải là bộ phận

của biển quốc tế -> chỉ là vùng biển thuộc

quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia

ven biển

=> thẩm quyền quốc gia ven biển trong vùng

tiếp giáp lãnh hải mang tính chất cảnh giác,

bảo vệ cho các vùng khác• Quy chế pháp lý của vùng tiếp giáp lãnh hải2. Vùng đặc quyền kinh tế

a. Định nghĩa

Vùng đặc quyền kinh tế là vùng biển nằm phía ngồi lãnh hải và tiếp liền với lãnh hải, đặt dưới một chế độ pháp lý

riêng, theo đó các quyền và quyền tài phán của quốc gia ven biển và các quyền và quyền tự do của các quốc gia khác đều do

các quy định thích hợp của Cơng ước điều chỉnh. (Điều 55, Công ước 1982 về Luật Biển)Cách xác định

- Chiều rộng khơng q 200 hải lý tính từ

đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải.

Đường cơ sở(Điều 57)

- Ranh giới phía trong của vùng đặc quyềnNội

thuỷ

Bờ biểnkinh tế là ranh giới phía ngồi của lãnh hải

Lãnh hảiTiếp giáp- Ranh giới phía ngồi của vùng đặc quyềnLãnh hảikinh tế là đường song song với đường cơ sở,

cách đường cơ sở một khoảng cách không quá

Đặc quyền kinh tế<= 200 hải lý200 hải lýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Quy chế pháp lý của lãnh hải

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×