Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biện pháp an toàn khi sử dụng điện

Biện pháp an toàn khi sử dụng điện

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Biện pháp an toàn khi sử dụng điện1. Yêu cầu cơ bản với thiết bị điện

-Cách điện: là yêu cầu quan trọng nhất.

-Dây dẫn: phải được cách điện bằng vỏ bọc cách

điện.

-Cầu chì: cơ cấu tự động cắt điện bảo vệ được lắp

sau cầu dao3. Biện pháp an toàn khi sử dụng điện1. Yêu cầu cơ bản với thiết bị điện

-Cách điện: là yêu cầu quan trọng nhất.

-Dây dẫn: phải được cách điện bằng vỏ bọc cách

điện.

-Cầu chì: cơ cấu tự động cắt điện bảo vệ được lắp

sau cầu dao

-Dao cắt điện : để đóng, cắt mạch điện.

-Các dụng cụ điện xách tay : khoan tay, máy mài…3. Biện pháp an toàn khi sử dụng điện2. Các qui tắc chung đảm bảo an toàn điện

- Phải che chắn các thiết bị và bộ phận của mạng điện3. Biện pháp an toàn khi sử dụng điện

2. Các qui tắc chung đảm bảo an toàn điện

- Phải chọn đúng điện áp sử dụng và thực hiện nối đất hoặc nối dây trung tính các thiết bị điện.3. Biện pháp an tồn khi sử dụng điện

2. Các qui tắc chung đảm bảo an toàn điện

- Nghiêm chỉnh sử dụng các thiết bị, dụng cụ an toàn và bảo vệ khi làm việc.3. Biện pháp an toàn khi sử dụng điện2. Các qui tắc chung đảm bảo an toàn điện

- Tổ chức kiểm tra, vận hành theo đúng các quy tắc an toàn.

- Thường xuyên kiểm tra dự phòng cách điện của các thiết bị cũng như của hệ thống điện

- Phải che chắn các thiết bị và bộ phận của mạng điện

-Phải chọn đúng điện áp sử dụng và thực hiện nối đất hoặc nối dây trung tính các thiết bị điện.

- Nghiêm chỉnh sử dụng các thiết bị, dụng cụ an toàn và bảo vệ khi làm việc.

- Tổ chức kiểm tra, vận hành theo đúng các quy tắc an toàn.

- Thường xuyên kiểm tra dự phòng cách điện của các thiết bị cũng như của hệ thống điện3. Biện pháp an toàn khi sử dụng điện2. Các qui tắc chung đảm bảo an tồn điện

-Đề phòng tiếp xúc vào các bộ phận mang điện.3. Biện pháp an toàn khi sử dụng điện2. Các qui tắc chung đảm bảo an toàn điện

-Đảm bảo tốt cách điện của thiết bị điện.3. Biện pháp an toàn khi sử dụng điện2. Các qui tắc chung đảm bảo an toàn điện

-Đảm bảo khoảng cách an toàn, bao che, rào chắn các bộ phận mang điện.3. Biện pháp an toàn khi sử dụng điện2. Các qui tắc chung đảm bảo an toàn điện

-Sử dụng điện áp thấp, máy biến áp cách ly.3. Biện pháp an toàn khi sử dụng điện2. Các qui tắc chung đảm bảo an tồn điện

-Sử dụng biển báo, tín hiệu, khố liên động.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biện pháp an toàn khi sử dụng điện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×