Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GVHD: TS. Lê Ngọc Tuấn

GVHD: TS. Lê Ngọc Tuấn

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.Khái niệm HSE

Mục tiêu của HSE

Lợi ích của HSE

Phạm vi ứng dụng

Mơ hình quản lý hệ thống của HSE

u cầu trong quản lý và kỹ thuật

Ứng dụng tại Việt Nam

Ví dụ điển hình về HSE

So sánh sơ bộ HSE, OHSAS, ISO1.Khái niệm:Health – Safety - Environment (HSE) là ngành hoạt động vì sức khỏe

và sự an tồn của người lao động, của cộng đồng, sự phát triển bền vững

của môi trường, đảm bảo hoạt động đúng pháp luật cũng như bảo vệ danh

tiếng của cơng ty. Phòng HSE của một số công ty chịu trách nhiệm về công

tác bảo vệ mơi trường, sức khỏe nghề nghiệp và an tồn lao động

Từ quan điểm của sức khỏe & an tồn, nó liên quan đến việc tạo ra

những nỗ lực và hành động hiệu quả để xác định các mối nguy hiểm tạikhu vực lao động và giảm thiểu tai nạn lao động cũng như tiếp xúc với các

tình huống nguy hiểm và các chất độc hại. Nó cũng bao gồm đào tạo cán

bộ trong phòng chống tai nạn, ứng phó tai nạn, ứng phó trong trường hợp

khẩn cấp cũng như sử dụng quần áo và thiết bị bảo hộ lao động.

Từ quan điểm của mơi trường, nó liên quan đến việc tạo ra một cách

tiếp cận có hệ thống để tuân thủ các quy định về môi trường, chẳng hạn

như quản lý chất thải hoặc khí thải nhằm làm giảm thiểu lượng khí thải

các-bon trong khu vực lao động của cơng ty.

Những chương trình HSE thành cơng cũng bao gồm các biện pháp

để giải quyết sinh lý lao động, chất lượng khơng khí và những khía cạnh

khác của an tồn lao động có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và phúc lợi của

người lao động nói riêng và cộng đồng nói chung.

2.Mục tiêu:Theo C. Stephan , ngành HSE thơng thường có hai mục tiêu, đó là

phòng ngừa sự cố hoặc tai nạn lao động và giảm thiểu những ảnh hưởng

bất lợi có thể xảy ra trong điều kiện hoạt động bình thường.3.Lợi ích:Lợi

-Bảoích

vệmang

conlạingườimơi:

trườngHệ thống quản lý HSE sẽ giúp cho doanh nghiệp giảm tỷ lệ tử vong hay

thương tật do tai nạn lao động, giảm tác động đối với mội trường xung

quanh. Các bệnh nghề nghiệp sẽ được kiểm sốt, mơi trường sẽ trong

lành hơn, người lao động và cộng đồng sẽ có được một mơi trường sốnglàm

việc

an

tồnthân

thiện.

-TănglợinhuậnuytínchodoanhnghiệpKhi một tai nạn hay sự cố xảy ra, doanh nghiệp sẽ phải bỏ ra rất nhiều chi

phí để khắc phục. Có những chi phí hữu hình như chi phí trả cho người lao

động bị tai nạn, cho người bị hại hay chi phí sửa chữa thiết bị, phục hồi

sản xuất, khôi phục môi trường còn có những chi phí khơng thể tính tốn

bằng tiền được đó là mất uy tín trên thương trường. Giảm tai nạn sự cố

nghĩa là doanh nghiệp đã tăng được lợi nhuận cho mình. Bên cạnh đó việc

đáp ứng tầm quan trọng ngày càng tăng của an toàn, sức khoẻ nghề

nghiệp và bảo vệ môi trường sẽ tạo uy tín của doanh nghiệp với cộng

đồng. Hệ thống quản lý HSE sẽ giúp doanh nghiệp đạt được điều đó.

-ĐảmbảotuânthủphápluậtHệ thống quản lý HSE sẽ giúp cho doanh nghiệp một công cụ nhận diện

đầy đủ và chính xác các yêu cầu pháp luật mà doanh nghiệp cần tuân thủ.

Điều này vô cùng quan trọng đối với những doanh nghiệp mong muốn có

sự

phát

triển

bền

vững.

Trong thời kì hội nhập lợi ích kinh tế được đánh giá cao hơn dựa vào các

vấn đề bảo vệ mơi trường, độ an tồn và đảm bảo sức khỏe cho người lao

động ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Vì vậy chỉ có thực hiện tốt hệ

thống quản lý HSE , thì hiệu suất lao động của con người mới được nâng

cao

tạo

động

lực

cho

sự

phát

triển.

Cùng với sự phát triển đó thì cơ hội việc làm ngành HSE cũng ngày càng

rộng mở . đó vừa là cơ hội lớn vừa là thách thức đối với những người làm

cơng tác HSE . Chính vì vậy đội ngũ nhân viên HSE cũng cần nâng cao cảkiến thức và kỹ năng nghề nghiệp , đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp để

đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của đất nước trong thời kì mới .4.Phạm vi ứng dụng:Tất cả mọi công việc dù là những cơng việc bình thường nhất hàng

ngày đều có những rủi ro hiện hữu hoặc tiềm ẩn, tuy nhiên mối rủi ro đó

xuất hiện ở những mức độ khác nhau vì sự ảnh hưởng của nó khác nhau.

Do vậy, bất kỳ doanh nghiệp nào dù hoạt động trong lĩnh vực khai thác,

chế biến, vận chuyển tàng trữ hay chỉ đơn thuần là phân phối sản phẩm

cũng cần phải xây dựng một hệ thống HSE cho mình.5.Mơ hình hệ thống quản lý HSEHệ thống quản lý HSE có cùng một điểm chung với các hệ thống

quản lý khác đó là cách tiếp cận hệ thống theo mơ hình đường tròn xoắn

ốc

Đường tròn xoắn ốc khơng có điểm dừng để thể hiện sự cải tiến

thường xuyên. Hệ thống sẽ bắt đầu trình tự logic của mình bằng cam kết

của lãnh đạo được thể hiện trong CHÍNH SÁCH.

Bước tiếp theo sẽ là HOẠCH ĐỊNH bao gồm việc nhận biết và đánh giá

các rủi ro về an tồn, sức khỏe và mơi trường của các hoạt động, sản

phẩm và dịch vụ; Xác nhận, cập nhật và tuân thủ các đòi hỏi của pháp luật;

Thiết lập và duy trì các mục tiêu; Xây dựng chương trình quản lý. Sau khi

hoành thành hoạch định, TRIỂN KHAI VÀ ÁP DỤNG sẽ được tiến hành

gồm có: Quy định cấu trúc và trách nhiệm nhân sự của hệ thống, triển khai

cơng tác đào tạo, trao đổi thơng tin, sốt xét và kiểm soát hồ sơ tài liệu,

kiểm soát vận hành.... KIỂM TRA VÀ KHẮC PHỤC bao gồm Giám sát và

đo đạc các yếu tố tác động đến an toàn - sức khỏe, Xác định những chỗ

chưa phù hợp để điều chỉnh, khắc phục sẻ là bước tiếp theo của hệ thống.

Cuối cùng là XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO về tính hiệu lực của hệ thống qua

đó đề xuất biện pháp cải tiến thường xuyên.6.Yêu cầu trong quản lí & kỹ thuật:Phân biệt, xác định mối nguy dự án về HSE và rủi ro đi kèm càng

sớm càng tốt trong việc xây dựng cơ sở hoặc chu trình dự án, kể cả việc

hợp nhất các xem xét HSE vào quá trình lựa chọn địa điểm, quá trình thiết

kế sản phẩm, quá trình lập kế hoạch kỹ thuật đối với các yêu cầu về vốn,

yêu cầu về công việc kỹ thuật, cấp phép sửa đổi thiết bị hoặc sơ đồ bố trí

và kế hoạch thay đổi q trình.Mời các chun gia về HSE, những người có kinh nghiệm, năng lực

và được đào tạo để đánh giá và quản lý ảnh hưởng và rủi ro HSE, tiến

hành chức năng quản lý môi trường cụ thể kể cả chuẩn bị dự án hoặc lên

kế hoạch hành động cụ thể và thủ tục mà đưa các khuyến nghị kỹ thuật

được trình bày trong tài liệu này phù hợp với dự án.Hiểu rõ khả năng và mức độ của rủi ro HSE, dựa trên:

--Bản chất của các hoạt động dự án, như dự án sẽ phát thải

lượng nước thải hoặc khí thải đáng kể, hoặc sẽ liên quan đến

các vật liệu hoặc quá trình nguy hại

Các hậu quả với người lao động, cộng đồng hoặc môi trường

nếu các mối nguy không được quản lý đầy đủ có thể phụ thuộc

vào những mức độ lân cận của các hoạt động dự án với mọi

người hoặc với các nguồn mơi trường mà chúng phụ thuộc

vào.Ủng hộ chiến lược mà loại trừ được các nguyên nhân của mối nguy

tại nguồn, ví dụ, bằng cách lựa chọn vật liệu hoặc q trình ít nguy hại hơn

mà có thể tránh sự cần thiết để kiểm sốt HSE.Nếu khơng thể tránh được các ảnh hưởng, thì kết hợp kiểm sốt kỹ

thuật và quản lý để giảm hoặc giảm thiểu khả năng và mức độ của các hậu

quả xấu, ví dụ áp dụng kiểm sốt ơ nhiễm để giảm mức độ ơ nhiễm với

người lao động hoặc mơi trường.Chuẩn bị cho người lao động và cộng đồng lân cận phản ứng với các

tai nạn, kể cả việc cung cấp các nguồn tài chính và kỹ thuật để kiểm soát

một cách hiệu quả và an tồn các sự kiện và phục hồi mơi trường làm việc

và môi trường công cộng với các điều kiện an tồn và sức khỏe.Nâng cao tính năng HSE thơng qua sự kết hợp giám sát tính năng và

trách nhiệm hiệu quả.Ưu tiên chiến lược quản lý rủi ro với mục tiêu tổng thể giảm được rủi

ro đối với sức khỏe con người và mơi trường, tập trung vào phòng ngừa

các tác động không thay đổi và/hoặc đáng kể.

7.Ứng dụng tại Việt Nam:Ngành HSE phát triển không ngừng và đi vào nhiều lĩnh vực họat động

cũng như cuộc sống hàng ngày để đảm bảo hay bảo vệ con người, thiết bị,

tài sản và môi trường sống của chúng ta…

Việt Nam có hơn 300000 doanh nghiệp vừa và nhỏ và yêu cầu phải có

kĩ sư bảo hộ lao động (theo thơng tư liên tịch số TTLT 01/2011- TTLTBLĐTBXH-BYT).

Trong tình trạng luật pháp, các chính sách về lao động ngày càng được

thắt chặt hơn (đặc biệt về an toàn vệ sinh lao động, cùng với hiệp định

hàng rào kĩ thuật trong thương mại (TBT) và hệ thống quản lý ISO 14001,

ILO-OSH 2001, OSHSA 18001, ISO 9001 đòi hỏi sự có mặt của kỹ sư HSE

mọi lúc mọi nơi.

Trong khi đó, với thực trạng đào tạo như hiện nay thì nước ta phải mất

một thời gian dài để đáp ứng đủ nguồn nhân lực cần thiết.

HSE trở thành một hướng đi mới cho các bạn ngành môi trường với mức

lương cao và cơ hội được làm việc tại các công ty lớn, đa quốc gia.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Mơi trường Dầu Khí

(CPSE), viện Dầu Khí Việt Nam, là đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ

tư vấn xây dựng và áp dụng phương pháp quản lý an toàn cho các hoạt

động trong và ngoài ngành. Các hoạt động chính gồm:

• Triển khai các nghiên cứu khoa học về quản lý AT-SK-MT;

• Tham gia xây dựng các qui định, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý AT-SK-MT

hiện

đại;

• Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý AT-SK-MT theo tiêu chuẩn quốc tế

(ISO

14001,

OHSAS18001);

• Kiểm tra, đánh giá hệ thống quản lý AT-SK-MT (HSE Audit)…

Trong những năm qua, Trung tâm đã xây dựng một đội ngũ cán bộ tư

vấn được đào tạo bài bản qua các khóa học về nhận diện mối nguy, xác

định khía cạnh mơi trường, đánh giá rủi ro, đánh giá nội bộ, đánh giá

trưởng theo tiêu chuẩn ISO 14001 và OHSAS 18001, nâng cao kỹ năng tư

vấn và các kỹ thuật tư vấn, … do các tổ chức trong nước và quốc tế có uy

tín tổ chức như APAVE, DNV, Bureau Veritas, BSI,…

Đội ngũ tư vấn của Trung tâm đã thực hiện nhiều dự án liên quan đến xây

dựng các hướng dẫn an toàn cũng như tư vấn soạn thảo Hệ thống quản lý

AT-SK-MT cho Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cũng như các đơn vị

thành viên như:

• Xây dựng quy chế quản lý an tồn trong các hoạt động dầu khí;

• Xây dựng hướng dẫn quản lý rủi ro và ứng cứu khẩn cấp trong các hoạt

động

dầu

khí;

• Xây dựng hướng dẫn giám sát an tồn trong các hoạt động dầu khí;

• Xây dựng hướng dẫn quản lý an toàn lao động và vệ sinh lao động

trong

các

hoạt

động

dầu

khí;

• Hướng dẫn an tồn cơng nghệ trong xử lý và chế biến hydrocarbon;

• Xây dựng hướng dẫn điều tra tai nạn sự cố;

• Xây dựng hướng dẫn lập hồ sơ báo cáo tai nạn sự cố;

• Xây dựng hướng dẫn thanh kiểm tra AT-SK-MT (HSE Audit);

• Xây dựng hướng dẫn kiểm định trên cơ sở đánh giá rủi ro…

• Xây dựng hệ thống quản lý AT-SK-MT trong các hoạt động dầu khí cho

XNLD

Vietsovpetro;

• Xây dựng hệ thống quản lý AT-SK-MT cho Tổng cơng ty Khí Việt Nam

PVGAS;

• Soạn thảo quy chế đảm bảo an toàn cho hệ thống đường ống dẫn khí

phần trên đất liền.

Hệ thống quản lý AT-SK-MT ln gắn liền với lợi ích của doanh nghiệp.

Trung tâm cam kết mang lại sự hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp trong việc

đạt được lợi ích cao nhất thông qua dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống

quản lý AT-SK-MT cho doanh nghiệp.

8.Ví dụ điển hình:Tập đồn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã áp dụng hệ thống quản lý An tồn

Sức khỏe Mơi trường (ATSKMT)

Hiệu quả :Đồng chí Lê Hồng Thái – Trưởng ban ATSKMT PVN khẳng định:

Bộ máy tổ chức cơng tác ATSKMT của Tập đồn và các đơn vị cơ sở đã

đảm bảo yêu cầu pháp luật, thường xuyên được kiện toàn và tiếp tục được

củng cố trong năm 2014; hệ thống quản lý ATSKMT của Tập đồn và các

Tổng cơng ty/cơng ty tiếp tục được duy trì, hồn thiện; cơng tác quản lí

chất thải và giám sát môi trường tiếp tục được quan tâm, chú trọng; Tập

đồn và các đơn vị tích cực hưởng ứng phong trào ATSKMT do các bộ,

ngành phát động; điều kiện lao động, sức khỏe của người lao động được

đảm bảo; văn hóa an tồn tiếp tục được thúc đẩy…

Tổng giám đốc PVN Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh: Công tác ATSKMT

luôn được các cấp, các thế hệ lãnh đạo, người lao động dầu khí đặc biệt

quan tâm ngay từ khi thành lập cho đến nay. Đặc biệt, trong những năm

gần đây, khi hội nhập sâu vào các hoạt động dầu khí quốc tế, cơng tác

ATSKMT của Tập đồn ngày càng đi vào chiều sâu và được đưa lên một

tầm cao mới. Hệ thống quản lý ATSKMT mỗi năm một tốt hơn trên hầu hết

các lĩnh vực hoạt động của Tập đồn

9. So sánhMục đíchISOHSEOHSAS- Xây dựng các

tiêu chuẩn về

sản

xuất,

thương

mại,

thơng tin.- Hoạt động vì

sức khỏe, an

tồn của người

lao động, của

cộng đồng, sự

PTBV của môi

trường, đảm bảo

hoạt động đúng

pháp luật cũng

như

bảo

vệ

danh tiếng, uy

tín của cty.- Cung cấp cho

các tổ chức 1

khn khổ để

xác định, kiểm

soát và giảm

thiểu rủi ro liên

quan đến sức

khỏe, an tồn

của người lao

động.- Khuyến khích

các tổ chức sản

xuất

khơng

ngừng cải thiện

và ngăn ngừa ơ

nhiễm

mơi

trường = EMS

của chính cty - Phòng ngừamình, đánh giá, sự cố hoặc tai

cải tiến BVMT nạn lao động,

cty

giảm

thiểu

những

ảnh

hưởng bất lợi có

thể xảy ra.

- Tiếp cận có hệ

thống để tuân

thủ các quy định

về MT

Lợi ích- Giúp tổ chức

doanh

nghiệp

xác

địnhquản lí các vấn

đề MT 1 cách

tồn diện- Giảm tỉ lệ tử

vơng

hay

thương tật do tai

nạn lao động,

kiểm sốt bệnh

nghề nghiệp- Chủ động kiểm

soát để đảm bảo

đáp ứng yêu cầu

của pháp uật về

MT- Giảm tác động

đối với MT xung

quanh

Tăng

lợi

nhuận, uy tín

- Phòng ngừa rủi cho

doanh

ro, tổn thất từ nghiệp

các sự cố MT

- Đảm bảo tuân

- Nâng cao hình thủ pháp luật

ảnh của tổ chức

đối với người

tiêu dùng và

cộng đồng

- Giành ưu thế

cạnh tranh

- Tiết kiệm chi

phí sản xuất doKiểm

sốt

được việc tn

thủ các yêu cầu,

luật định về vấn

đề an toàn sức

khỏe,

nghề

nghiệp

của

người lao động

→ giảm rủi ro

liên quan đến

pháp lý, kiện

tụng do không

thực hiện đúng

trách nhiệm về

an tồn, sức

khỏe

nghề

nghiệpquản lí và sử

dụng các nguồn

lực 1 cách hiệu

quả

Phạm

dụngviáp Tất cả các tổ Tất cả mọi cơng Bất kì tổ chức

chức,

khơng việc

nào có mơng

cơng bố các tiêu

muốn

(tự

chí hoạt động

nguyện). Chỉ sử

MT cụ thể

dụng cho sức

khỏe, an tồn

nghề

nghiệp,

khơng dùng cho

các phạm vi sức

khỏe và an tồn

khác.TÀI LIỆU THAM KHẢO

http://congdoandaukhi.vn/pvn-chu-trong-cai-tien-he-thong-quan-ly-an-toansuc-khoe-moi-truong/

https://vi.wikipedia.org/wiki/HSE

https://yeumoitruong.vn/threads/hse-dong-luc-thuc-day-cac-doanh-nghiepviet-nam-phat-trien-trong-thoi-ki-hoi-nhap.35341/

https://yeumoitruong.vn/threads/he-thong-an-toan-suc-khoe-moi-truong-hethong-hse.31393/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GVHD: TS. Lê Ngọc Tuấn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×