Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần III: Giải pháp cho những khó khăn sản xuất mặt hàng xuất khẩu cá tra

Phần III: Giải pháp cho những khó khăn sản xuất mặt hàng xuất khẩu cá tra

Tải bản đầy đủ - 0trang

Để tháo gỡ khó khăn cho ngành sản xuất, chế biến, tiêu thụ cá tra

Cục chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối tổ chức hội nghị bàn giải pháp,

chính sách thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ cá tra. Tại hội nghị, các nhà khoa học, nhà

quản lý, doamh nghiệp cũng như hộ ni có cùng nhận định cần phải tổ chức lại

sản xuất ngành cá tra theo hướng sản xuất hàng hóa quy mơ lớn, ứng dụng cơng

nghệ cao để nâng cao giá trị gia tăng. Vai trò của nguồn vốn tín dụng có tác động

quyết định đến việc đẩy mạnh đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển liên

kết, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm để phát triển bền vững ngành cá tra

Việt Nam.

giải pháp để nâng cao gía trị gia tăng trong chế biến, tiêu thụ cá tra là cần phải đẩy

mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất để tạo ra sản phẩm giá trị

gia tăng; đầu tư thiết bị công nghệ chế biến phụ phẩm từ sản xuất chính để đa dạng

hóa sản phẩm phụ từ đó khai thác triệt để nguồn guyên liệu cá tra góp phần nâng

cao giá trị, giảm giá thành sản phẩm và bảo vệ môi trường. Về giải pháp thị trường,

đẩy mạnh các họat động xúc tiến thương mại; giải quyết các vướng mắc về thị

trường như: rào cản kỹ thuật , hàng rào thếu quan và phi thuế quan của các nước

như Mỹ, EU, Nga,...; Tận dụng tốt cơ hội trong việc thực hiện các hiệp định tự do

thương mại (FTAs, TPP) để đưa cá tra nâng lên tầm mới; xây dựng thương hiệu cá

tra; đẩy mạnh quản bá hàng giá trị gia tăng, đa dạng hóa các sản phẩm chế biến và

thị trường tiêu thụ phù hợp với thị hiếu, văn hóa tiêu dùng của từng thị trường

về chính sách tín dụng đối với ngành cá tra : 5 ngân hàng thương mại cân đối

nguồn vốn để cho vay nuôi cá tra, thực hiện miễn giảm lãi, cơ cấu lại thời hạn trả

nợ, tăng cường cho vay khơng có bảo đảm bằng tài sản, kéo dài thời hạn thực hiện

qui định cho phép tổ chức tín dụng được cho vay nba82ng ngoại tệ đối với một số

lĩnh vực ư tiên;…. Khách hàng ni cá tra gặp khó khăn được giãn nợ 24 tháng và

được vay mới với lãi suất 7%/năm để tiếp tục sản xuất. Những trường hợp gặp khó

29khăn trong sản xuất kinh doanh, khơng có khả năng trả nợ do nguyên nhân khách

quan, bất khả kháng (thiên tai, dịch bệnh...) sẽ được khoanh nợ tối đa 03 năm, đồng

thời tiếp tục được cho vay mới để phục hồi sản xuất.

Bộ đề xuất quy định điều kiện chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm cá

tra chế biến cụ thể là: Một, cá tra nguyên liệu dùng chế biến phải được nuôi từ sơ

sở nuôi cá tra thương phẩm đáp ứng điều kiện quy định; Hai, sản phẩm cá tra chế

biến phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản

của Việt Nam và nước nhập khẩu (trường hợp nước nhập khẩu có quy định khác

với pháp luật Việt Nam thì áp dụng theo quy định của nước nhập khẩu); Ba, việc

ghi nhãn sản phẩm cá tra phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và phù

hợp với quy định của nước nhập khẩu (trường hợp nước nhập khẩu quy định ghi

nhãn sản phẩm cá tra khác với pháp luật Việt Nam thì áp dụng theo quy định pháp

luật của nước nhập khẩu).

Đồng thời, dự thảo cũng bãi bỏ quy định về thủ tục đăng ký hợp đồng xuất khẩu

sản phẩm cá tra với Hiệp hội Cá tra. Thay vào đó, Bộ NN&PTNT đề xuất cơ chế

cung cấp thông tin xuất nhập khẩu sản phẩm cá tra do Bộ Tài chính (Tổng cục Hải

quan) quản lý, gửi các Bộ ngành theo biểu bảng báo cáo thống kê.30Tài liệu tham khảo

1 . Báo : “ Đại đoàn kết ngày 30/7/2015”

2. Báo :”Hiệp hội thủy sản An Giang”

3.Nguyễn Văn Nam (2005),”Thị trường xuất-nhập khẩu thủy sản”NXB thống kê

Hà Nội

4.Tạp chí thương mại thủy sản các số 4,5,6,10,11,12/2003-4/200831Mục Lục

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ XUẤT KHẨU CÁ TRA TẠI AN GIANG..............4

1. Khái niệm..........................................................................................................4

2. Chỉ tiêu đo lường..............................................................................................7

3. Lý thuyết có liên quan....................................................................................12

4. Bài học kinh nghiệm.......................................................................................13

Phần II: Thực trạng của việc sản xuất mặt hàng xuất khẩu cá tra tại An Giang

.................................................................................................................................16

I.Đánh giá tình trạng sản xuất của mặt hàng xuất khẩu cá tra tại An Giang

..............................................................................................................................16

II. Đánh giá tình trạng phát triển kinh tế của tỉnh An Giang........................18

III. PHÁT TRIỂN KINH TẾ.............................................................................18

3.Đánh giá tác động của việc thực hiện với phát triển kinh tế của tỉnh An

Giang...................................................................................................................25

4.Đánh giá khó khăn khi xuất khẩu cá tra ở tỉnh An Giang..........................26

Phần III: Giải pháp cho những khó khăn sản xuất mặt hàng xuất khẩu cá tra

.................................................................................................................................2932Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần III: Giải pháp cho những khó khăn sản xuất mặt hàng xuất khẩu cá tra

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×